Fotoförbud i Härnösands Domkyrka ?

Fotoförbudet i Härnösands Domkyrka skapar förvirring och förstämning. Vid måndagens Luciakröning stoppades pressen från att göra ett reportage från Åtets Luciakröning, detta med anledning av att det enligt en fånig förbudskyltråder fotoförbud i Härnösands Domkyrka, något som tillbakavisas av Domprost Tor Frylmark, med orden något generellt fotoförbud råder inte, det är således dags att riva denna skylt i små bitar förpassa den skyllt i papperskorgen och skapa därmed fred och frihet i Härnösands Domkyrka, där det denna kväll satt många anhöriga till årets Lucia och hennes följe, och inget är väl så trevligt som denna högtid som gärna hålls fast av många, dessutom är det väl utomordentligt positivt att media skriver om positiva händelser i en tid då det haglar av negativiteter i vårat samhälle.

Fotoförbud i Härnösands domkyrka

Bankerna och kontanthanteringen

Vi hanterar ej kontanter
Vi hanterar ej kontanter
Allt oftare händer det att bankerna saknar kontanter, detta trots att Reksbankschef Stefan Ingves för kort tid klart utryckt att kontanterna skall finnas kvar, och man måste fråga sig vad som håller på att hända med Sveriges kontanthantering. Vi skall komma i håg att det finns många äldre som inte har bankomatkort, det finns vidare många människor, som av olika skäl inte kan eller får inneha bankomatkort., men de får hantera mindre summor kontanter, skall nu dessa grupper lämnas utan möjlighet att göra sina nödvändiga inköp på grund av att en hög herrar och damer sitter och bestämmer om att kontanthanteringen skall upphöra, samtidigt som det trycks nya sedlar, vad skall vi med de nya sedlarna till när bankerna tydligen skall upphöra med kontanthanteringen, och vad skall bankerna göra i framtiden ?
Det är dags att Sveriges Riksbankschef snarast uttalar sig om hur framtidens penninghantering skall skötas så att alla även fortsättningsvis kan sköta sina affärer om små eller stora spelar ingen roll.

Bankerna och kontanthanteringen

Allt oftare händer det att bankerna saknar kontanter, detta trots att Reksbankschef Stefan Ingves för kort tid klart utryckt att kontanterna skall finnas kvar, och man måste fråga sig vad som håller på att hända med Sveriges kontanthantering. Vi skall komma i håg att det finns många äldre som inte har bankomatkort, det finns vidare många människor, som av olika skäl inte kan eller får inneha bankomatkort., men de får hantera mindre summor kontanter, skall nu dessa grupper lämnas utan möjlighet att göra sina nödvändiga inköp på grund av att en hög herrar och damer sitter och bestämmer om att kontanthanteringen skall upphöra, samtidigt som det trycks nya sedlar, vad skall vi med de nya sedlarna till när bankerna tydligen skall upphöra med kontanthanteringen, och vad skall bankerna göra i framtiden ?
Det är dags att Sveriges Riksbankschef snarast uttalar sig om hur framtidens penninghantering skall skötas så att alla även fortsättningsvis kan sköta sina affärer om små eller stora spelar ingen roll.

Vi hanterar ej kontanter
Vi hanterar ej kontanter