Dags att Landstinget slutar spela Rysk Roulett med människoliv

Tack Nils-Gunnar Molin för denna insändare.
Den stämmer ord för ord med vad de allra flesta som bor i Västernorrland har för uppfattning om hur Landstinget sköter(/missköter sin uppgift och därmed spelar just som du säger Rysk Roulett med våra liv, och, det som nu händer är ett allvarligt svek mott hela Ångermanland, som dessutom innebär en stor katastrof för hela vården i Västernorrland,.Det bara att inse att Landstinget saknar kompetens och kunskap för att ta sig an så stora och komplexa frågor som vården i Sverige och Västernorrland, de saknar förstånd och förmåga att inse att det handlar om människoliv och att det är våra skattemedel de slösar med på ett icke godtagbart sätt .
Att såväl Sollefteå Akutsjukhus som medicinsk Rehab i Härnösand utgör/utgjorde enheter i Västernorrländsk vård som sparat mångmiljonbelopp inte minst åt Landstinget eftersom många som vårdats på medicinsk rehab i Härnösand med mycket goda framgångar vårdades tillbaka till ett fungerande liv , vilket spara pengar åt Landstinget är något som varken nuvarande eller tidigare Landstingsledningar är kapabla och kompetenta att inse., skulle vara intressant att veta vad vi inom snar framtid kommer att betala för utomlänssjukvård, då vi bland annat saknar rehabilitering av unga Neurologiskt handikappade och sjuka sedan Landstinget slog sönder Medicinsk rehab i Härnösand denna patientgrupp varken kan eller skall blanda med Geriatrisk rehabilitering i Sundsvall.
Till sist är det gags att spara genom att skära fån toppen och sluta gräva från botten. Alltså vården måste få ökade resurser, vilka skall tas genom att minska antalet tjänstemän, konsulter med fler inom Landstinget som kostar en massa pengar till ingen nytta.

Sluta spela Rysk Roulett med människoliv

Allt skall till Sundsvall.

Hur tänker Landstinget egentligen? Man har tömt Rehabmediicin i Härnösand, och försett dörrar med kodlås, i den lilla hall som återstår utanför Rehabbvssängen i Härnösand finns numera inte ens en stol kvar att sitta på. Allt har väl förstås hamnat i Sundsvall för de behöver allt och det ör de ända stället som Landstinget satsar på, att det finns människor med skolios, Rörelsehinder med fler besvär även på andra platser än på Sundsvalls Sjukhus som inte kan stå obegränsat länge har Landstinget inte ägnat en enda tanke åt. Man frågar sig hur tänker ni beslutsfattare, verkar vara riktiga storebrorsfasoner som fait i Landstingets centraliseringsprocess, Återställ åtminstone några stolar att sitta på i entrén

Låsta dörrar till Rehabbassängen i Härnösand och inte ens en stol att sitta på finns kvar´i entrén väntan på transporter.

Svar till Landstingsrådet Erik Lövgren vi tar vårat ansvar för vården

Svar till Erik Lövgren Vi tar vårat ansvar.
Landstingsrådet Erik Lövgren varar på en insändare i Tidningen Ångermanland 2017-01-21
Vi tar ansvar för vården.

Erik Lövgren säger Vi tar vårat ansvvar.
Ja med tanke på de kaos som Landstinget och Erik Lövgrens parti socialdemokraterna har skapat i vården med människor i korridorer ,sköljrum och med de väntetider som skapats genom Landstingets nedrustning förstår varje sunt tänkande människa att Landstinget inte längre tar sitt ansvar för vården Anser Erik Lövgren Eva Back med flera att nedrusta vården och därmed skapa os är att ta ansvar., ja då är det dags att omgående avsätta hela Landstingsledningen och omgående lägga ner Landstinget och låta Staten överta ansvaret för vården. Om Landstinget som Erik Lövgren påstår hade tagit sitt ansvar hade ju inte heller vårdpersonalen flytt Landstinget i Västernorrland, hade Landstinget tagit sitt ansvar så hade man inte svikit sitt löfte om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen. Gång efter annan kan vi konstatera hur Landstinget har abdikerat alltså avsagt sig ansvaret för vårdkaoset alltså rak motsats till Erik Lövgrens påstående om att Landstinget tar sitt ansvar, man hade inte Lagt ner Sollefteå Akutsjukhus och Härnösands Akutsjukhus. Det ända och sista ansvarstagandet som Landstinget snarast är tvungen att göra är att avsäga sig ansvaret för vården i Västernorrland och Sverige och Låta vården övertas av Staten eller annan huvudman som i sitt kontrakt med medborgarna förbinder sig att ta sitt ansvar.

Är Politikerna i Landstinget verkligen folkvalda ?

Tänk att det skall vara sådan markant skillnad mellan folkvalda i våra Kommuner och folkvalda i Landstinget.
De som sitter som folkkvalda och tjänstemän i Kommunerna går det för det mesta att föra en rätt öppen och konstruktiv dialog, medan de som sitter folkvalda i Landstinget tycks köra sitt eget Race och därmed struntar man fullständigt i folket. Dags att Landstingen försvinner, De är ju i vart fall inte till för folket, det har vi ju fått erfara mer än en gång Är våra beslutsfattare i Landstinget verkligen folkvalda nte mist i Västernorrland.. Vad är det för skillnad att vara folkvald i Kommunen eller Landstinget? De skall ju likväl alltid företräda medborgarna, men så tycks inte vara fallet med Landstinget i Västernorrland. Så nu är det dags att få bort denna koloss på lerfötter, och det omgående.

Låsta dörrar gör det omöjligt för patienter att ta sig till Rehabbassängen i Härnösand

Lanstinget i kombination med den nya ägaren till Rehabmediicin tidigare lokaler i Härnösand ställer till allt ,er elände för oss som behöver ta oss till Rehabbassängen. Kravallstaket har satts in i korridoren mot tidigare Medicinsk Rehab i Härnösand och dörrar som leder till Rehabbassängen har försetts med kodlås, detta kallar Landstinget för utveckling och utökad tillgänglighet till vården i Härnösand, Nej nu har vi banne mig fått nog av Landstinget i Västernorrland som skär ner på vården och försämrar tillgängligheten, behövs nog ett akut val för att få bort Lövgren Back och hela Landstinget och göra ett vårdbolag och återuppta den medicinska Rehabiliteringvården i Härnösand, dessutom behöver vi ¨återupprätta Härnösands Akutsjukhus och stoppa nedmonteringen av Akutsjukhusen i Sollefteå och Övik, detta förstår vi medborgare, skattebetalare och patienter, men inte Landstingsledningen i Västernorrland., vi kan och skall för alltid glömma Landstingets avgivna löften om vård på lika villkor, då villkoren aldrig varit mer olika än de blivit det senast halvåret.

Landstingets tid är förbi och de som spankulerar där inne skall förpassas till verkligheten iklädas vita rockar och prya i verkligheten vården, efter denna pryoperiod kan de ju försöka att söka arbete som vårdanställda

Låsta dörrar till Rehabbassängen i Härnösand ställer till problem för patienterna

Skyllt Rökning förbjuden ett absolut krav

Vem är ägare och ansvarar för det nya flyktingboendet i Medicinsk Rehabs lokaler i Härnösand?.
Denna fråga ställe4r jag med anledning av att det i ett brådrask inrättades ett flyktinboende i nämnda lokaler, och då det numera tycks vara tillåtet att röka i och omkring des entré. Vi skall komma i håg att det i lokalerna fortfarande bedrivs viss om än liten vårdan verksamhet i form av Rehabbassämg, där det vistas olika patientgrupper med olika besvär och symtom, men eftersom den nye ägaren tycks vara onåbar ställer jag min fråga till beslutsfattarna i Härnösands Kommun och hoppas på ett svar innehållande löfte om att diskussioner med den nye fastighetsägaren omgående kommer till stånd.
Det är av absolut största vikt att det påtalas för den nye fastighetsägaren att det på inga villkor får rökas i eller i närheten av nämnda lokaler
Vem äger och ansvara för denna fastighet nu mera ?

Sedan när är det tillåtet att röka i och omkring Landstingets lokaler ?

Var i går på min behandlingstid i Rehabbassängen i Härnösand, på min väg där i från möter jag flyktingar med cigaretten tänd i entrén. Är Landstinget medveten om vad som händer och vad gör ni åt detta problem och har ni talat med de nya hyresgästerna/Fastighetsägarna om att det fortfarande bedrivs vårdande verksamhet i form av Rehabbassängen i lokalerna? Vilket innebär absolut rökförbud i och omkring dessa lokaler Det är alltså mycket bråttom att sätta upp förbudsskyltar vid och på entrédörrarna med text på Svensk och engelska för det är väl de ända språk som går bland flyktingarna att det är absolut rökförbud i och omkring dessa lokaler då det alltså fortfarande bedrivs vårdande verksamhet i lokalerna, men det har väl Landstinget glömt bort och kommunikation med de nya ägarna torde väl vara noll . Här måste snarast skylltar upp med rökning förbjuden i och omkring fastigheten