Soludden i Härnösand Nytt Flyktingboende

Flyktinboendet Soludden
Flyktingboende i Härnösand skitigt ,solkigt och rökigt.
Det är redan nedbott och solkigt kort efter nedläggningen av Medicinsk Rehab ett beslut som är ett svek från Landstingets sida om utveckling av den medicinska Rehabititeringen i Härnösand och lokalerna stinker numera rök trots att det råd röförbud och trots att det fortfarande pågår viss minimal vårdverksamhet i form av Rehabbassängen som i sista stund övertogs av Primärvården annars hade Landstinget nog dragit proppen ur Bassängen.
ej Återställ Rehabmediicin och lägg ner flyktigboendet,.
Jag är inte e,ot flyktingar, men dessa 2 verksamheter går av förklarliga skäl inte att förena.

Information till våra beslutsfattare i Kommunfullmäktige i Härnösand om stipendier och fonder

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Måndagens Kommunfullmäktige i Härnösand inleddes med att Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun som vänder sig till Barn Ungdom Handikappade Sjuka Äldre
Har just hållit ett informationsanförande i Kommunfullmäktige i Härnösand om mitt uppdrag i Härnösands Kommun med Stipendier och Fonder, ett mycket angeläget ärende och som jag uppfattade också uppskattat av våra beslutsfattare, gäller att göra det mesta och bästa möjliga när tiden är kort .

Landstingsrådet Erik Lövgren anser den Svenska modellen av vård vara bra,

Erik Lövgren anser den svenska vårdmodellen bra, och anser även att det inte skulle vara rätt lösning at Landstingsledningen avsade sig ansvaret för vården.
Sanningen är ju den att den Svenska modellen inte kan representera den Västernorrländska modellen som går ut på att nedrusta vården totalt och låta människor dö i stället.
Att låta Staten överta ansvaret för våren anser Lövgren inte vara rätt väg att gå. Om Staten övertar vården kan ju kaoset knappast blii värre , eftersom ansvaret då övertas av medborgarna de flesta med förstånd och insikt vilket Landstinget i Västernorrland saknar,och nu är det dags att medborgarna tar i med hårdhandskarna och kräver stopp för all fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och kräver Erik Lövgrens Eva Backs och alla Lakejernas avgång omgående.

Andreas Menzel

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Erik Lövgren anser det vara fel väg att gå att Landstingsledningen avgår

Erik Lövgren anser den svenska vårdmodellen bra, och anser även att det inte skulle vara rätt lösning at Landstingsledningen avsade sig ansvaret för vården.
Sanningen är ju den att den Svenska modellen inte kan representera den Västernorrländska modellen som går ut på att nedrusta vården totalt och låta människor dö i stället.
Att låta Staten överta ansvaret för våren anser Lövgren inte vara rätt väg att gå. Om Staten övertar vården kan ju kaoset knappast bli

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
värre , eftersom ansvaret då övertas av medborgarna de flesta med förstånd och insikt vilket Landstinget i Västernorrland saknar, och nu är det dags att medborgarna tar i med hårdhandskarna och kräver stopp för all fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och kräver Erik Lövgrens Eva Backs och alla Lakejernas avgång omgående

Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand ?

Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedi8cin i Härnösand ?
Denna nedläggning är olaglig i den meningen att den diskriminerar en stor patientgrupp med Neurologiska skador och handikapp, och därmed har Landstinget redan brutit mot begreppet vård på lika villkor. och nu är det dags att våra lagar skrivs om så att de passar in i dagens människosyn och inte bara handlar om rena lagar och paragrafer, vilket vi fått uppleva flera gånger vad gäller vården i Västernorrland som nedrustas i en skrämmande takt och därmed även visar på stora risker för människoliv. Landstingets nedrustning i vården omänsklig och olaglig, i den mening att vi medborgare totalt har mistat våra möjligheter till påverkan, vilket vi har fått många bevis på under många år . Landstingets förtroende är förbrukat bland oss boende i Västernorrland och nu är det inte bara hög tid utan mycket hög tid att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget och att vården får en annan struktur med en annan huvudman, där vi förhoppningsvis slipper se hur patienter far illa till följd av brister i vården, vilket totalt beror på beslutsfattarnas okunskap och oförståelse för vad en fungerande vård i Västernorrland är värd för oss medborgare, det finns ju som vi vet vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättade så nedrustningen är olaglig och farlig för så väl patienter som vårdpersonal och måste omgående stoppas. Västernorrland skulle ha 3 Akutsjukhus svikna löften alltså.

Information om stiftelser vid Kommunfullmäktigesammanträdet på måndag den 27Februari 2017


Andreas Menzel
Informerar om fonder och stipendier i Härnösands Kommun

Ordförande Ledamöter Åhörare.

Till att börja med vill jag tacka för det positiva svaret och förtroendet att få informera om mitt uppdrag, åt Härnösands Kommun som pågått sedan några år på uppdrag av Socialförvaltningen, det handlar om ett projekt som bedrivs under lång tid och som allt jämt fortlöper.

På Härnösands Kommuns Websida under fliken Stöd och Omsorg rubriken Funktionsnedsättning finns en databas med fonder och stipendier som vänder sig till Barn Ungdom Handikappade och Sjuka Äldre i Härnösands Kommun.

Denna Databas innehåller ca 300 fonder och stipendier som kan användas för olika ändamål inom områdena vård Fostran och utbildning. Denna databas är skapad och underhålls och uppdateras av undertecknad.

En andra databas som vänder sig till forskare och studerande som vänder sig till Forskare och studerande är under uppbyggnad.

Denna möjlighet till ekonomiskt bistånd är att betrakta som ett komplement till de traditionella anslagen som ges av Kommunen till olika ändamål och ses som viktig i ekonomiskt kärva tider då oftast de mest utsatta grupperna Handikappade Barn Ungdom Äldre och Sjuka drabbas först och hårdast

Vad som krävs för detta uppdrag är god insikt i samhället och des struktur och att kunna arbeta självständigt, goda kunskaper i Svenska språket och om Svenskt samhälles uppbyggnad.

Det är viktigt att nå ut med denna information till berörda målgrupper inom respektive områden och jag ser det som angeläget att ni som sitter i kommunfullmäktige i Härnösand känner till denna databas.

Till arbete med fonder och stipendier har även en folder utarbetats av undertecknad ned rubriken Behöver du söka bidrag ur fonder eller stipendier.

Källa för databasen är Länsstyrelsens databas och Allmänna Arvsfonden

Arbetet är omfattande och innebär många 1000 timmars arbete bara att hitta lämpligt materiel till databasen/Databaserna. Så därför är det viktigt att nå ut med informationen till berörda målgrupper .

Databasen underhålls och uppdateras kontinuerligt av undertecknad

Jag är tacksam om denna information når ut till de berörda.

Lycka till Härnösand 2017-02-15

Andreas Menzel

Svar till Jan-Olov Häggström Vi är helt överens

Replik till Jan-Olov Häggström
Du säger att ni är helt överens om raseringena vården i Västernorrland och frågan är med vilka ni är överens och om vad? Du säger att Västernorrland skall ha 3 Akutsjukhus och ha en akutmottagning m,en sanningen är ju den att sedan ni startade nedmonteringen av Sollefteå Akutsjukhus så är det ju inget Akutsjukhus längre, vi har ju kunnat läsa om händelser som inte kunnat tas om hand i Sollefteå eftersom de saknade resurser och frågan är med vilka ni är överens om vad gäller nedläggningen av Medicinsk Rehab i Härnösand ? En verksamhet som ni skulle satsa på och utveckla, men av denna utveckling blev som vi alla vet en total nedläggning. Du säger att ni har studerat Västerbotten. Nåja hade ni studerat Västerboten riktigt hade ni nog sett att de hade en rätt väl fungerande vård i Universitetssjukhuset. DU säger vidare att ni försöker ta till er det som fungerar bra, Hur kunde ni då vara så dumma och slå sönder Rehabmediicin i Härnösand en verksamhet som fungerade bra och fick många människor tillbaka till ett fungerande liv , en kostnadsbesparing även för Landstinget. , du säger att nu försöker undvika att upprepa egna misstag, Hur kund ni då svika väljarna så fatalt som ni gjort genom att slå sönder Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, något som förhoppningsvis kostar er nästa valseger Till sist finns ju inga konsekvensbeskrivningars eller kostnadsanalyser upprättade denna gång heller och all nedrustning sker på oss medborgare.

Välkommen till sanningen Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget i Västernorrland

Erik Lövgren. Håll dig till sanningen. Det är sossarna som havrerat vården i Västernorrland och allt skede under den rödgröna Regeringen och under den lika rödgröna röran i Landstinget sker på olaglig väg eftersom inga konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser har upprättats, Det var dina partikamrater Stig Andersson Agne Olsson senare kom Eva Söderberg och Elisabeth Strömqvist in i bilden , nu är det du, Eva Back med flera som slår sönder allt som återstår, och därmed sviker era löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering. Att slå i hop medicinsk Rehabilitering med Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall innebär att Sossarna som säger sig värna om de sjuka Handikappade äldre och svaga, sviker era löften och därmed även sviker oss medborgare och väljare men snart är det val och förhoppningsvis är det då slut med din och andras Rasdering i Landstingets sjukvård. Ni lider ju av begreppsförvirring när ni påstår att ni utvecklar och i själva verket avvecklar en av de viktigaste ingresserna i ett fungerande samhälle, nämligen vården i Västernorrland

Dags att vakna Erik Lövgren Eva Back med flera öppna ögonen och sist men inte minst välkommen till sanningen ett kaos i vården och svikna löften av er som säger er värna om de svaga och sjuka PYTSAN

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner

Politik och demokrati.

God morgon
Slås just av en tanke hoppas fler har fundferat så någon gång.
Vad är det som gör att våra beslutsfattare i Landstinget så kattegorisk kör över medborgarna, medan det är betydlig mlättare att ha me beslutsfattarna i Kommunen att göra.
Landstingspolitiker kör devisen Ångvältsmetoder och går inte att påverka, trots att de har meedborgarnas liv och hälsa i sina hände.
Komunpolitiker handhar även dessa våra skkattepengar de lyssnar, tar till sig och går även oftast att påverka, vad är skillnaden ? Det handllar ju ofta om samma folk som sitter och beslutar fast i 2 olika organ, men med medborgarna i centrum

Vad händer med handeln i Härnösand ?

Minst 3 butiker lägger ner sin verksamhet i Härnösand

Vad håller på att hända med handeln i Härnösand ? På kort tid har vi kunna läsa om minst tre butiker som väntas lägga ner sin verksamhet i Härnösand, och man frågar sig vad är det som händer och vad är orsaken ?
Vi kan väl inte komma i från att Birsta City, och för den delen Handelsområdet i Härnösand är mycket stora bidragande orsaker. Det är fruktansvärt tråkigt att konstatera att de stora handelsområdena tar död på små städer och des innerstäder, en annan bidragande orsak till Härnösands död är ju med all säkerhet Landstinget i Västernorrland som flyttar all vårdande verksamhet från såväl Härnösand som Sollefteå, och därmed är de indirekt med och tar död på de små städerna, och man frågar sig vad skall hända med Västernorrland och de små städerna ? Sundsvall är ju inte huvudstad och ingen attraktiv metropol heller för den delen.
Värna Handeln i Härnösand, vi är många som inte vare sig kan eller vill ta oss till Birsta City. Vi värnar om Handeln i Härnösand.

Team Sportia lägger ner
Euro sko lägger ner
Åhlens framtid är oviss i Härnösand