Information om stiftelser vid Kommunfullmäktigesammanträdet på måndag den 27Februari 2017


Andreas Menzel
Informerar om fonder och stipendier i Härnösands Kommun

Ordförande Ledamöter Åhörare.

Till att börja med vill jag tacka för det positiva svaret och förtroendet att få informera om mitt uppdrag, åt Härnösands Kommun som pågått sedan några år på uppdrag av Socialförvaltningen, det handlar om ett projekt som bedrivs under lång tid och som allt jämt fortlöper.

På Härnösands Kommuns Websida under fliken Stöd och Omsorg rubriken Funktionsnedsättning finns en databas med fonder och stipendier som vänder sig till Barn Ungdom Handikappade och Sjuka Äldre i Härnösands Kommun.

Denna Databas innehåller ca 300 fonder och stipendier som kan användas för olika ändamål inom områdena vård Fostran och utbildning. Denna databas är skapad och underhålls och uppdateras av undertecknad.

En andra databas som vänder sig till forskare och studerande som vänder sig till Forskare och studerande är under uppbyggnad.

Denna möjlighet till ekonomiskt bistånd är att betrakta som ett komplement till de traditionella anslagen som ges av Kommunen till olika ändamål och ses som viktig i ekonomiskt kärva tider då oftast de mest utsatta grupperna Handikappade Barn Ungdom Äldre och Sjuka drabbas först och hårdast

Vad som krävs för detta uppdrag är god insikt i samhället och des struktur och att kunna arbeta självständigt, goda kunskaper i Svenska språket och om Svenskt samhälles uppbyggnad.

Det är viktigt att nå ut med denna information till berörda målgrupper inom respektive områden och jag ser det som angeläget att ni som sitter i kommunfullmäktige i Härnösand känner till denna databas.

Till arbete med fonder och stipendier har även en folder utarbetats av undertecknad ned rubriken Behöver du söka bidrag ur fonder eller stipendier.

Källa för databasen är Länsstyrelsens databas och Allmänna Arvsfonden

Arbetet är omfattande och innebär många 1000 timmars arbete bara att hitta lämpligt materiel till databasen/Databaserna. Så därför är det viktigt att nå ut med informationen till berörda målgrupper .

Databasen underhålls och uppdateras kontinuerligt av undertecknad

Jag är tacksam om denna information når ut till de berörda.

Lycka till Härnösand 2017-02-15

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *