Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand ?

Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedi8cin i Härnösand ?
Denna nedläggning är olaglig i den meningen att den diskriminerar en stor patientgrupp med Neurologiska skador och handikapp, och därmed har Landstinget redan brutit mot begreppet vård på lika villkor. och nu är det dags att våra lagar skrivs om så att de passar in i dagens människosyn och inte bara handlar om rena lagar och paragrafer, vilket vi fått uppleva flera gånger vad gäller vården i Västernorrland som nedrustas i en skrämmande takt och därmed även visar på stora risker för människoliv. Landstingets nedrustning i vården omänsklig och olaglig, i den mening att vi medborgare totalt har mistat våra möjligheter till påverkan, vilket vi har fått många bevis på under många år . Landstingets förtroende är förbrukat bland oss boende i Västernorrland och nu är det inte bara hög tid utan mycket hög tid att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget och att vården får en annan struktur med en annan huvudman, där vi förhoppningsvis slipper se hur patienter far illa till följd av brister i vården, vilket totalt beror på beslutsfattarnas okunskap och oförståelse för vad en fungerande vård i Västernorrland är värd för oss medborgare, det finns ju som vi vet vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättade så nedrustningen är olaglig och farlig för så väl patienter som vårdpersonal och måste omgående stoppas. Västernorrland skulle ha 3 Akutsjukhus svikna löften alltså.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *