Soludden i Härnösand Nytt Flyktingboende

Flyktinboendet Soludden
Flyktingboende i Härnösand skitigt ,solkigt och rökigt.
Det är redan nedbott och solkigt kort efter nedläggningen av Medicinsk Rehab ett beslut som är ett svek från Landstingets sida om utveckling av den medicinska Rehabititeringen i Härnösand och lokalerna stinker numera rök trots att det råd röförbud och trots att det fortfarande pågår viss minimal vårdverksamhet i form av Rehabbassängen som i sista stund övertogs av Primärvården annars hade Landstinget nog dragit proppen ur Bassängen.
ej Återställ Rehabmediicin och lägg ner flyktigboendet,.
Jag är inte e,ot flyktingar, men dessa 2 verksamheter går av förklarliga skäl inte att förena.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *