Svensk Sjukvård världsledande enligt Landstingsrådet Erik Lövgren

Enligt Landstingsrået Erik Lövgren är Svensk sjukvård värdsledande, vidare anser ha det inte som någon lösning att överlämna ansvaret till staten.
Frågan är på vilket område han anser att vi är värdsledande med tanke på de kaos som råder i vården, och frågan är väl om det inte vore värt ett försök att över lämna ansvaret i vården till staten, för kaoset med överbeläggningar och patienter som vårdas i korridorer till följd av ständiga överbeläggningar och vårdanställda som inte orkar längre, utan går hem och gråter så måste väl alla allternativ vara värda att pröva .Frågan som jag och säkert många med mig ställer är hur Erik Lövgren kan påstå att en vård i kaos skulle vara världsledande. Vill man tillhöra världseliten har man gjort någonting bra och inte ställt till en massakos .

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

När skall Landstinget inse att skall det sparas måste det skäras från toppen.

Landstingsrådet Erik Lövgren
Nog nu mera mest kallad Erik den förskräcklige anser att nerläggningen av Sollefteå Akutsjukhus och därmed även Rehabmediicin i Härnösand, är att ta ansvar, man frågar sig för vad han och hans lakejer i Landstinget tar för ansvar när man undergräver en så viktig verksamhet som vården Västernorrland., han och Eva Back HSN:S ordförande och hela Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige har fortfarande inte förstått att nedläggningarna innebär fara för mänskoliv och att de i och med nedläggningen av Akutkirurgin och BB i Sollefteå nu ännu en gång frångår sina löften om numera 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering. Den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland är lagd i graven 3 Akutsjukhus har blivit 2. , vad man nu o stället satsar på är regionstyrelsen alltså ännu en kostnad för oss medborgare och skattebetalare, se bara den stora och intetsägande annonsen i tå Onsdag 2017-02-01 Den kostar 1000-tals kronor till ingen nytta för oss medborgare, men betala det skall vi man frågar sig för vad och när skall Eri Lövgren Eva back Med flera i Landstingsledningen begripa att skall de sparas måste man börja skära från toppen och inte fortsätta gräva från botten, Allts man måste omgående sluta undergräva den viktigaste verksamheten i Landstinget Vården. Har ni förstått detta budskap ni som sitter i toppen och styr och ställer och leker med människoliv