Politikerföraktet Självförvållat!.

Våra politiker främst i Landstinget klagar ofta över politikerföraktet. Men de har aldrig frågat sig vad som är orsaken till föraktet., förklaringen till politikerföraktet är rätt logisk.
Våra beslutsfattare väljs av oss medborgare att företräda oss i för oss viktiga samhällsfunktioner så som vård, skola, omsorg, och när de inte sköter de uppdrag och de uppgifter som vi medborgare och skattebetalare har rätt att förvänta oss så uppstår det ofrånkomliga och lika oönskade föraktet, vad våra politiker främst i Landstinget i Västernorrland alltså måste göra för att återfå sitt sargade förtroende. är att sköta sig ii för oss medborgare och skattebetalare viktiga samhällsfrågor, och inte lova ett i valet och sedan göra raka motsatsen så som är fallet Landstinget i Västernorrland. Sanningen får vi se i kommande val, fast med tanke på att allt redan har raserats så ligger valet minst ett år för sent.

Vad vill Landstinget med vården i Västernorrland ?

Per Wahlberg frågar Vad SD vill med sjukvården i Västernorrland. Och

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back
vi medborgare frågar oss vad vill Landstinget oavsett parti med sjukvården i Västernorrland? Inget parti har ju direkt visat att man tar avstånd från Landstingets nedrustning Varför? Är man rädd för partipiskan eller för medborgarna? Är det för medborgarna ni är rädda så är det nog en befogad oro eftersom det är oss medborgare ni enligt erat uppdrag är skyldiga att serva med fungerande vård i Västernorrland, en vård som numera måste anses ha total kollapsat.

Landstinget och Bypolitiken

Allt som rör Landstinget och som inte sker i Sundsvall betraktas av Landstinget som bypolitik. I stället är det ju så att de som värnar om de små enheterna inom vården också värnar om patienten och vårdpersonalen Man måste fråga sig var i ligger bypolitiken i ett sådant tänkande ? det gäller i stället att Landstinget lär sig vad som är rätt och fel och att de lär sig vad vi som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal värdesätter. Det handlar alltså inte om någon bypolitik som Landstinget hävdar.

Landstingskansliet

HSN:s Ordförande Eva Back i möte med Gabriel Wikström

Socialmonister Gabriel Wikström

Närvården i Härnösand
Åter en kostnad till ingen nytta ör oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland. Att Skicka Eva Back till Stockholm för ett möte som hon själv säger intressant och givande möte, men som inte tillför Västernorrland och dess invånare ett ända dugg, är som att kasta pengarna i sjön eller sätta eld på pengarna, . Alltså Landstinget har ännu en gång bränt skattemedel till inte ett dyft nytta. Nu är det dags att Landstinget antingen likvideras eller så måste det till en organisation som förstår medborgarnas bästa utan att det skall kosta en massa pengar som Landstinget i Västernorrland inte har .

Landstinget bottenkör vården i Västernorrland

Landstingets tid är förbi.
S/MP Majoriteten i Landstinget säger sig ha tagit politiskt ansvar genom att göra en kovändning om Sollefteå Akutsjukhus, men var tog den utlovade kovändningen gällande rehabiliteringsmedicins utveckling i Västernorrland vägen? Som vi med sunt förnuft förstår så uteblev denna kovändning, vilken hade gjort det möjligt för den nuvarande Landstingsledningen med Back och Lövgren att försöka att reparera det nu för alltid svårt sargade förtroendet för Landstinget i Västernorrland.,. SÅ vad än som hävdas i argument om att Staten skall överta ansvaret förvården i Västernorrland och Sverige så är det de ända tänkbara allternativet, efter Landstingets många svek av löften om utvekling av vården i Västernorrland och Sverige har bottenkörts en gång för alla.
Få se om de sköter Kollektivtrafik, Museiverksamhet och lite annat smått och gott som återstår efter att staten övertagit ansvaret för vården i Västernorrland och Sverige.
Det kan ju i vart fall inte bli sämre än nu.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Vården i Västernorrland kontra slutnotan för Landstingets konferens på Hotell Halstaberget

Dags att göra sig av med Landstinget
Bra at Sollefteå Akutsjukhus debatteras. Men varför har det blivit knäpp tyst om Rehabmediicin i Härnösand och hur många vet att den betjänade långt mycket mer än Ådalskomunerna ? Rehabmediicin i Härnösand med sim spetskompetens på t Neurologiska skalder och Sjukdomar Den betjänade så väl Jämtland som Gävleborg, alltså inte ändast en angelägenhet för Västernorrland och Ådalen, och som sagt var.Vi skall ju komma i håg att Landstinget åter slagit spiken i kistan för en mycket viktig verksamhet som inte minst hade kunna innebära stora vinster för Landstinget i form av kortare köer till vården och kortare vårdtider, och liksom i all nedrustning i Landstinget i Västernorrland har även nedrustningen av Rehabmediicin i Härnösand och den påbörjade avvecklingen av Sollefteå Akutsjukhus skett och sker utan vare sig konsekvensbeskrivningars eller kostnadsanalyser, och et är ju medborgarnas pengar och liv och hälsa som Landstinget sätter på spel och leker med, och tyvärr spelar det nog ingen roll vilket parti som styr, de struntar totalt i oss skattebetalare, väljare och patienter. Hade varit intressant att se slutnotan för den konferens som Landstingsledningen höll på Hotell Halstaberget i under vintern 2017 .

Skrivelse till Eva Back Erik Lövgren

Landstinget i Västernorrland
Erik Lövgren
Eva Back

Skickat till Eva Back och Erik Lövgren 2017-03-22
Kockan 12,25

Nu är det dags att ni erkänner att ni svikit era löften och därmed svikit oss medborgare.

Hej Erik Lövgren och Eva Back.
Jag och många med mig är ytterst irriterade ledsna och arga över hur ni gång på annan sviker oss medborgare skattebetalare och patienter.
Ni lovade 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering i Västernorrland.
Sanningen har blivet följande 3 utlovade akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och den utlovade utvecklingen av medicinsk rehab vart en total nedläggning av en väl fungerande medicinsk rehabiliteringsklinik i Härnösand, som med mycket goda resultat rehabiliterade tillbaka många människor med bland annat Neurologiska skalder och sjukdomar till ett värdigt och i många fall fullt fungerande liv igen, dessa möjligheter har ni Landstinget i Västernorrland nu en gång för alla slagit i spillror genom att slå sönder den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand , och ni har även förstört ett väl fungerande akutsjukhus i Sollefteå, vad ni aldrig har talat om är hur mycket ni spara på Landstingskansliet bland tjänstemän och politiker, dessa får tydligen ställa till med hur mycket dumheter som helst tillika kosta hur mycket som helst utan några som helst konsekvenser.
Vad ni i er nedrustningsiver inte heller tänker på är att människor som eventuellt har för avsikt att flytta till vårat natursköna och vackra län frågar efter är Social service Vård Omsorg om äldre sjuka och handikapade, mödrar och fäder som skall föda barn och se till att Västernorrland fortsätter att leva. Dessa grupper av människor tycks ni inte ha speciellt mycket till övers för, trots att ni båda företräder ett parti som säger sig värna om just nämnda grupper, vad era svek kommer att medföra inför nästa val är lätt att räkna ut och ni kan nog börja städa ut er redan nu, för något förtroende har ni inte hos oss medborgare och väljare och kommer ni inte heller att få inför nästa val. Så sent som i dagens tidning kan vi läsa om att ni börjar rasera närvården i Härnösand och ni gör nog lika dant på flera andra platser i vårat vackra Län Västernorrland. En rasering av närvården i Härnösand och rasering av Sollefteå Akutsjukhus innebär ökade kostnader för er i form av ökade sjukresor med taxi, bårbilar och annat, vilket vi alla kommer att få betala dyrt för.
Tror ni på en utveckling av Västernorrland med eran framfart mot vården i Västernmorrland ? Jag gör det inte, och vore jag inte så rotad som jag är i detta vackra län så hade jag i likhet med många andra nog lämnat Västernorrland . des värre tycks Landstinget5 vara ett nationellt problem d.v.s. ett problem i hela Sverige, men nu koncentrerar jag och många med mig oss på att förklara för er vad den pågående nedrustningen och sveket mot oss medborgare, skattebetalare, väljare och patienter Kommer att få för konsekvenser i kommande val .
Vad ni aldrig lyckats presentera är konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för nedrustningen, de kostnader och besparingar som nämns i media bygger mest på lösa antaganden.
Vi skall komma ihåg att de som behöver sjukvården mest är de svagaste grupperna Handikappade sjuka och äldre, men med era synsätt så kommer vi nog snart att vara tillbaka i backstugesitteriet, något jag innerligt hoppas slippa uppleva och jag hoppas att ni vet vad det är och innebär.
Till sist är det ingen i hela Västernorrland som på något vis tror på era förklaringar till nedrustningen i vården i Västernorrland som drabbar de mest utsatta grupperna Barn Handikappade Sjuka och Gamla.
Hade nedrustningen i vården varit förenade med sparbeting borde ju ekonomin ha gått ihop när ni slog sönder Härnösands Akutsjukhus, men nix pix inte då heller och vi tror inte på era förklaringar nu och i framtiden heller, d.v.s. så länge ni har någon vård kvar i Västernorrland att slå sönder,. Frågan är bara vad ni tänker haverarera här näst d.v.s. när ni slagit sönder vården fullständigt i Västernorrland med ett allt mer axelererande kaos Vid Sjukhuset i Sundsvall ?
Och vi skall ju komma ihåg att allt sker på olaglig väg eftersom det vare sig finns några konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser.

Härnösand 2017-03-22
Andreas Menzel

Närvården i Härnösand slås i spillror ?

Närvården i Härnösand slås i spillror
Nu slår Landstinget med Eva Back och Erik Lövgren sista spiken i kistan för vården Härnösand, genom att mena att det man behöver ofta skall finnas ära och det som man inte behöver så ofta kan man åka till, alltså spiken i kistan för närvården i Härnösand är inslagen och därmed är nog snart spiken slagen i kistan för Rehabbassängen med. Men nu är set dags att slå spiken kistan för Back Lövgren med flera, genom att städa Landstingskansliet från toppen och plocka borta de inkompetenta förståndslösa politikern och tjänstemännen i Landstinget och förpassa dessa till vekligheten, alltså ett arbete, och det skall de utför i vården, d.v.s om de duger till detta, Eva Back Erik Lövgren med flera i Landstingsledningen är gnom sina idiotiska förslag och beslut medskyldiga till att ta död på Västernorrland och sparka på den som ligger alltså de sjuka och svaga. Eva Back Erik Lövgren med flera har överhuvudtaget ingen kompetens för att yttra sig i frågan om hur mycket specialistmottagningarna behövs. Specialistmottagningarna besöks i de allra flesta fallen av människor med sjukdomar som gör det omöjligt för dem att ta sig till Landstingets Mecka Länssjukhuset Sundsvall, där det för övrigt ständigt råder kaos,. Erik Lövgren och Eva Back är heller inte kompetenta att bedöma vad som är akut eller mer eller mindre viktigt för oss medborgare och patienter,
och Landstingets tid är förbi. Det är dags för att Staten alltså medborgarna att överta ansvaret vården i Västernorrland Vi är många som otalt tappat tilltron och förtroendet för Landstinget, men inte för vården.

Närvården Härnösands föreslås läggas ner.

Närvården i Härnösand
Nu slår Landstinget med Eva back och Erik Lövgren sista spiken i kistan för vården Härnösand, genom att mena att det man behöver ofta skall finnas ära och det som man inte behöver så ofta kan man åka till, alltså spiken i kistan för närvården i Härnösand är inslagen och därmed är nog snart spiken slagen i kistan för Rehabbassängen med. Men nu är set dags att slå spiken kistan för Back Lövgren med flera, genom att städa Landstingskansliet från toppen och plocka borta de inkompetenta förståndslösa politikern och tjänstemännen i Landstinget och förpassa dessa till vekligheten, alltså ett arbete, och det skall de utför i vården, d.v.s om de duger till detta, EVA Back Erik Lövgren med flera i Landstingsledningen är gnom sina idiotiska förslag och beslut medskyldiga till att ta död på Västernorrland och sparka på den som ligger alltså de sjuka och svaga. Eva Back Erik Lövgren med flera har överhuvudtaget ingen kompetens för att ytt5ra sig i frågan om hur mycket specialistmottagningarna behövs. Specialistmottagningarna besöks i de allra flesta fallen av människor med sjukdomar som gör det omöjligt för dem att ta sig till Landstingets Mecka Länssjukhuset Sundsvall, där det för övrigt ständigt råder kaos,. Erik Lövgren och Eva Bak är heller inte kompetenta att bedöma vad som är akut eller mer eller mindre viktigt för oss medborgare och patienter.
Och Landstingets tid är förbi. NU dags för att staten alltså medborgarna att överta ansvaret vården i Västernorrland Vi är många som otalt tappat tilltron och förtroendet för Landstinget, men inte för vården

Sollefteå Akutsjukhus på Entreprenad?

Varför fanns inget entreprenad förslag för Rehabmediicin i Härnösand ?
Varför fanns aldrig förslaget drift på entreprenad med i Härnösand ?

Jaha nu när hela vården är på väg att kollapsa i Västernorrland, så börjar Landstinget att fundera på entreprenad. Varför diskuterade man inte entreprenad i Härnösand ? Att lägga ut bland annat Rehabmedicin verksamhet i Härnösand, hade kunnat förskona så väl patienter som personal Men i stället valde Landstingsledningen att missgynna en stor grupp människor med speciella rehabiliteringsbehov/möjligheter, genom att dräpa den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand, och inbilla sig att Geriatrisk Rehabilitering är samma sak som medicinsk Rehabilitering,. Man brukar säga att sent skall synden vakna, ,en detta ordspråk gäller inte Landstinget i Västernorrland. SÅ patienten och medborgaren i centrum är bara att glömma i Västernorrlands Län Landsting, där gäller tjänsteman och politikeravtal före en fungerande vård, och allt sker åter igen på medborgarnas bekostnad och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser.

NI SOM FUNDERAR PÅ ATT FLYTTA TILL VÄSTERNORRLAND Välkommen till ett vackert län och vackra Landskap, men förvänta er inte att vården fungerar, detta är absolut inte vårdpersonaens fel. Dessa gör ett fantastiskt arbete under mycket pressade förhållanden. Utan Detta är helt och hållet Landstingets fel.

Andreas Menzel