Närvården i Härnösand slås i spillror ?

Närvården i Härnösand slås i spillror
Nu slår Landstinget med Eva Back och Erik Lövgren sista spiken i kistan för vården Härnösand, genom att mena att det man behöver ofta skall finnas ära och det som man inte behöver så ofta kan man åka till, alltså spiken i kistan för närvården i Härnösand är inslagen och därmed är nog snart spiken slagen i kistan för Rehabbassängen med. Men nu är set dags att slå spiken kistan för Back Lövgren med flera, genom att städa Landstingskansliet från toppen och plocka borta de inkompetenta förståndslösa politikern och tjänstemännen i Landstinget och förpassa dessa till vekligheten, alltså ett arbete, och det skall de utför i vården, d.v.s om de duger till detta, Eva Back Erik Lövgren med flera i Landstingsledningen är gnom sina idiotiska förslag och beslut medskyldiga till att ta död på Västernorrland och sparka på den som ligger alltså de sjuka och svaga. Eva Back Erik Lövgren med flera har överhuvudtaget ingen kompetens för att yttra sig i frågan om hur mycket specialistmottagningarna behövs. Specialistmottagningarna besöks i de allra flesta fallen av människor med sjukdomar som gör det omöjligt för dem att ta sig till Landstingets Mecka Länssjukhuset Sundsvall, där det för övrigt ständigt råder kaos,. Erik Lövgren och Eva Back är heller inte kompetenta att bedöma vad som är akut eller mer eller mindre viktigt för oss medborgare och patienter,
och Landstingets tid är förbi. Det är dags för att Staten alltså medborgarna att överta ansvaret vården i Västernorrland Vi är många som otalt tappat tilltron och förtroendet för Landstinget, men inte för vården.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *