Vårdskandalen uppmärksammas nu till och med i Tysk Telivissikon

SKAMDAL, men mycket bra att utändsk media tar upp det svenska vårdkaoset Så fruktansvärt tråkigt att Sverige och Västernorrland som en gång var föregångsland i bvård numera är rikskänt för sina misstag genom att nedrusta vården och därmed utsätta sina medborgare för livsfara , samtidigt är det bra att det kommer ut till andra medier och blir känt hur illa Landstinget i Västernorrland sköters sig Nu är det dags att sparka Erik Lövgren Eva Back och alla andra som är skylldiga till vårdkaoset i Västernorrland..
Till och med Tysk media tar upp Sveriges och Västernorrlands vårdskandal

Landstingsrådet Erik Lövgren Kallad till Sjukvårdsministern för samtal.

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
Dags att lägga ner lekstugan Landstinget med inkompetententa och totalt odugliga politiker och tjänstemän. Tyvärr tvingas man dra alla över en kam eftersom man som medborgare inte tycks ha en chans till insyn i vem som egentligen är boven i dramat till vårdkaoset i Västernorrland och alla svikna löften.
Lanstingets budskap inför det senaste valet var 3 fullvärdiga akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering.
3 Akutsjukhus har blivit två Örnsköldsvik och Sundsvall och den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott i Västernorrland.
Nu gäller det att medborgarna och skattebetalarna i Västernorrland kommer i håg alla svikna löften till valet 2018, och då ser till att rösta fram personer som verkligen vill och kan påverka den negativa trenden i vården i Västernorrland, en trend som drabbar oss som medborgare, skattebetalare, patienter och vårdanställda, men knappast våra beslutsfattare, som tycks ha sitt på det torra för jämnan. För skulle de drabbas själva av sina beslut skulle de nog ha tänkt efter både en och två gånger innan man genomförde den senaste nedrustningen i vården. Ett känt ordspråk säger man saknar inte kon foran båsen är tom. Men Landstinget nedrustar vården och förstår inte konsekvenserna, alltså de saknar inte kon även om båsen är tom, d.v.s inte ens när de har totalhavererat vården i Västernorrland och de vårdanställda har flytt Landstinget i Västernorrland inser de konsekvenserna, och frågan är när de skall vakna ?
Under näst kommande vecka är Landstingsrådet kallad till sjukvårdsministern för samtal. Och jag och säkert många med mig hoppas att Sjukvårdsministern har råg i ryggen att slå Landstingsrådet Erik Lövgren rejält på fingrarna, och jag och säkert många med mig hoppas att det skall svida ordentligt,…

Att påverka Landstinget är som att kasta sten i bergvägg

Att påverka Landstingspolitiker är som att kasta sten i bergvägg., Stenen som kastats i bergvägg studsar till baka och skadar den som kastar, och politikerna i Landstinget struntar fullständigt i folket , eller om det nu är tjänstemännen som styr Landstinget, oavsett vem som styr är denna koloss på lerfötter en ekonomisk och ansvarslös koloss som skall bort. Landstinget är en

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Landstingets spelar Rysk Roulett med människoliv

Landstingets spelar Rysk roulett med människoliv
Efterson Landstinget styrs av en hög inkompetenta beslutsfattare och tjänstemän (Tyvärr även kvinnor) så är det knappast troligt att BB kommer att öppnas. Landstinget har helt enkelt bestämt sig för att sjukvård skall bedrivas i stordrift, där vi som medborgare, patienter och duktiga skattebetalare inte har något att säga till om, fast det är ju vi som betalar hela nedrustningen med våra skattemedel och främst med vårta liv som insats. Men som sagt var eftersom Landstingets beslutsfattare och tjänstemän är en inkompetent soppa s, så går idiotiska förlag sällan eller aldrig att stoppa, och soppan blir inte bättre av att vi har en lagstiftning som gör det omöjligt för oss medborgare om skattebetalare och patienter att överklaga inkompetenta och impopulära beslut .Nu handlar det inte om att beslut skall vare populära, men beslut som rör medborgarnas liv och hälsa måste fattas av kompetenta beslutsfattare och sådana besitter inte Landstinget i Västernorrland, ett av de största misstagen i hela nedrustningen är att allt sker på olaglig väg då det saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser, dokument som enligt Sveriges Rikes Lag borde vara offentlig handling, men inte när det gäller Landstinget, där gör man det mesta i hemlighet och struntar totalt i medborgarna, så begreppet sjukvård på lika villkor klan vi glömma i Västernorrland och nog snart sagt hela Sverige,. Man måste fråga sig vart är vårat kära välfärdssverige på väg ? kanske har vi redan passerat ruinens brant ?. Nej Landstingest tid är förbi des förtroende är förbrukat och nu skall denna koloss på lerfötter bort. Nu måste det vara slut med Ryskt rollspel med oss medborgare.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Fantasifullt förslag att sälja Landstingskansliets fastighet

Fantasifullt förslag att sälja Landstingskansliet

Det anses som fantasifullt och nytt förslag att sälja Landstingskansliets fastigheter i Härnösand, kanske är det nytt för den /de som inte följt debatten kring Landstingets olagliga och riskfyllda nedrustning i vården,, men förslaget är på intet vis nytt inte heller är det fantasifyllt som det uttrycks av Tobias Åsberg vid Landstingskansliet i Västernorrland. skall det skäras i något så är det i Landstingskansliet, och då skall man till att börja med söka sig betydligt mindre lokaler och samtidigt krympa den tungrodda organissationen till et minimala, och duger Landstinget inte längre till att sköta vården i Västerorrland så är det bara att lägga ner hela denna koloss på lerfötter och skicka alla som arbetar)eller i vart fall sitter i denna fastighet ut i verkligheten och söka arbete och då företrädesvis i vården, så att de får känna av konsekvenserna av sina beslut om slakten av vården i Västernorrland och alla brutna löften om utveckling.
Förslaget att säja Landstingskansliets fastighet i Härnösand är vare sig nytt eller fantasifullt, det har funnits med under hela slaktprocessen mot vården i Västernorrland alltså ca 30-40 år.

Läkare i Sundsvall sågar Länskliniker och imagen lyssnar ?

http://www.allehanda.se/vasternorrland/lakare-i-sundsvall-sagar-lansklinikerna-det-har-infunnit-sig-en-kansla-att-ingen-lyssnar
Länskliniker har kritiserats hårt från både Sollefteå och Örnsköldsvik, men kritiken finns även i Sundsvall.
Erik Stenund, barnläkare vid Sundsvalls sjukhus, ser inte poängen med en omorganisation som skapar längre beslutsvägar, stryper nya initiativ och medför att chefen inte är närvarande.

Läkare sågar Länskliniker och patienterna sågar Landstinget, och Landstinget i sin tur lyssnar vare sig på läkarna eller oss medborgare, skattebetalare och patienter. Så enkelt sagt Kaoset är ett faktum, och vem som drabbas Ja det blir ju patienter och vårdpersonal och konsekvenserna blir ett allt mer axelererande kaos i vården som drabbar patienter och vårdpersonal, och frågan är när skall Landstinget vakna och inse kaoset ?

Nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand

Varför hör man så lite om förstörelsen av den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand ? En klinik som hade till uppgift att hjälpa unga traffikskaddae och Neurologiskt handikappade personer tillbaka tillett drägligt liv. Media tycks totalt ha lagt denna fråga på hyllan, och med den redakör som i dag är ansvarig för ordet fritt i TÅ torde chanserna inte bli större till möjligheter till debatt i denna viktiga fråga. Det som nu hänt aär att slå i hop medicinsk rehab´med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, det andlar dock om 2 helt skillda patientgrupper, något som Landstinget inte tycks förstå.
Andreas Menzel

Rehabmediicin Härnösand

Socialminister Gabriel Wikströms utspel om Beslutet gällande Sollefteå BB och Akutsjukhus

Socialmonister Gabriel Wikström
Socialminister Gabriel Wikström säger att den oro som Sollefteåborna känner efter BB-nedläggningen i Sollefteå har påverkat beslutet att träffa Landstingsledningen i Västernorrland.
Samma oro och samma frusteration har och känner vi i Härnösand, där nu hela vården undantagen primärvården har slagits i spillror, detta är en i många stycken lika stor och befogad oro som man känner i Sollefteå efter BB-stängningen, och vi skall komma i håg att denna stängning är en nedläggningsprocess är en exakt kopia av totaldemoleringen av Härnösands Akutsjukhus och nu senast medicinsk Rehab, med allt vad dessa nedläggningar för med sig, och frågan är varför inte regeringen gjorde mer för att rädda Härnösands Akutsjukhus, som för övrigt var känt för att ha en av Sveriges bästa medicinkliniker.
Vad gäller den medicinska Rehabiliteringen skulle denna utvecklas enligt Landstingsledningen, det motsatta har skett Väternorrland har i dag ingen fungerande medicinsk rehabilitering för patienter med Neurologiska skador eller sjukdomar, utan dessa patientgrupper har stuvats in på Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, att hävda att vården i Sverige och Västernorrland bedrivs på lika villkor är nonsens och nys och dessutom är beslutet om medicinsk rehab i Härnösand i likhet med beslutet om att stympa Sollefteå Akutsjukhus att betrakta som olagligt, detta oavsett vad svenskt rättsväsen sagt i denna fråga, de stödjer sig på lagar och paragrafer som gynnar politiker och tjänstemän och därmed sparkar man på oss medborgare, skattebetalare och patienter.
och Social ministerns besök och utspel i Sollefteå är att betrakta som ett spel för galleriorna som knappast kommer att gynna oss patienter, medborgare och skattebetalare i Västernorrland. Landstinget har beslutat att utrota Västernorrland därmed basta och då spelar det ingen roll vad vi medborgare och skattebetalare tycker eller tänker. De ni det kallas demokrati. Fy fasen.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand

Information till alla som läste artikeln med bilden på mig från Kommunfullmäktigesammanträdet nu i Februari.
Ni som läst referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand nu i februari, hajade säkert till och frågade er. vad han alltså jag har med Hästsportarenan att göra ? Svaret är att mitt ärende var att informera om stipendier och Fonder i Härnösands Kommun och att jag inte har med frågan om Hästsportarenan att göra
Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun