Eva Back svarar Per Wahlberg att hon har fullt förtroende för 130 enhetschefer i vården

Eva Back svarar Per Wahlberg att hon har fullt förtroende för de 130 cheferna de olika verksamheterna i vården ? Ja visst har vi förtroende för de vårdanställda, men behöver chefer som ändå bara har det övergripandeansvaret och inte det direkta vårdansvaret verkligen uppgå till 130 stycken ? om vi antar att en verksamhetschef har omkring 130 000 i månads inkomst så blir summan för chefer= 130*130000= 16,9 miljoner månaden bara för dessa chefer, sedan tillkommer kostnader för de som behövs för att verksamheterna vården skall fungera, alltså de vårdanställda som gör det fysiska arbetet, men dessa skall ju helst inte kosta, och hur tror då Landstinget med Eva Back Erik Lövgren med flera i spetsen att vården i Västernorrland som redan har kollapsat flera gånger om skall fungera?
Dags att skicka ut Eva Back Erik Lövgren, och hela Landstingsledningen i verkligheten, en verklighet som blir allt värre ju mer Landstinget nedrustar vården, och jag kräver konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för nedrustningen och jag vill även se vad ni har sparat när alla transportkostnader från Sollefteå till Sundsvallmed Ambulans och Sjuktaxi tillkommer.
Tala inte om för mig och övriga Länsbor att ni sparar på att nedrusta vården Västernorrland för då ljuger ni.
Tala också om hur mycket ni har rationaliserat bort i Landstingskansliet för att komma till räta med de ekonomiska problemen och det kaos ni ställer till med i vården.
Tala också om hur ni skall klara erat löfte om utvecklad medicinsk rehabilitering och 3 fullvärdiga akutsjukhus i länet nu när ni slagit sönder såväl Sollefteå Akutsjukhus som Rehab Medicin i Härnösand

Jag kräver omgående svar av Erik Lövgren och Eva Back

Andreas Menzel

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

i Sollefteå kämpar de på bra. Men varför har det blivit så tyst om Rehabmedicin i Härnösand ?

Sollefteå Kämpar de på bra för att rädda vården i Västernorrland undan mer förfall än som redan sket Men varför har det blivit så proväckande tyst om Landstingets totaldemolering av den medicinska Rehabiliteringsvården i Västernorrland, Orkar vi inte längre ,törs vi inte längre, vill vi inte längre stångas för vår rätt eller vad har hänt. i dag slår Landstingets alltså sönder allt som återstår av fungerande vård i Ångermanland, dags att dra ett streck över Medelpad , för de bryr sig ju ändå inte om hur vi i Ångermanland har det.Och Nickedockorna i Landstinget med Lövgren och Back sitter väl och klappar sig själva på axeln, eller vad tror ni?

Förnyat förtroende för Landstingsledningen i Västernorrland trots missbrukat förtroende

Förnyat förtroende trots missbrukat förtroende
Trots att Landstingsledningen missbrukat och allt jämt missbrukar sitt förtroende genom att fortsätta nedrustningen av vården i Västernorrland så beviljades Landstingsledningen ansvarsfrihet av Landstingsfullmäktige. och då väl Erik Lövgren som Eva Back tycks se rätt nöjda ut över att Landstinget nu ännu en gång fört vården i Västernorrland ännu ett steg närmare ett total haveri, , frågan är bara när dessa figurer skall fatta att de skall upprätta konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och frågan är när Landstinget i Västernorrland skall komma med det radikalaste men även mest relevanta förslaget för att komma till rätta med Landstingets ekonomi, och rädda verksamheten, nämligen att skära från toppen, minska antalet politiker i Landatinget plocka bort onödiga chefer och direktörer, alltså sluta gräva från botten och i stället skära från toppen, där det säkert finns miljonbelopp att spara, men där vi aldrig hör att det skall skäras för att rädda vården i Västernorrland undan ett totalt förfall.

Landstingets nedrustning i vården och des konsekvenser beräknade i kilometer.

Har just kollat lite avstånd på de orter som med Landstingets nedrustning kommer att sakna kvallificerad vård
Ramsele Sundsvall ca 160 km beräknad körtid ca 2 timmar
Övik-Sundsvall ca 155 km beräknad körtid ca 2 timmar
Sollefteå Sundsvall ca 118 km beräknad körtid ca 1 timme och 40 minuter,
Härnösand – Sundsvall är från Nordligaste post till Sundsvall ca 150 km Obs alla avstånd är beräknade efter digital karta på Webben, men alla är beräknade efter Landväg….

Ny dödsstöt mot vården i Västernorrland

Nästa dödsstöt mot Sollefteå Akutsjukhus,, då Landstinget klubbar 10 plaster bort vid psykiatrin i Sollefteå
När skall vi hör att Landstingsfullmäktigeklubbar 10 ledamöter eller fler bort på grund av besparingskrav?
Eller när skall vi höra Landstinget klubba 10 Chefer bort på grund av besparingsbeting ?
Landstinget har snart sagt slaktat hela vården i Västernorrland med patienter i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen och vårdpersonal som går på knäna, men då sägs inget om resursförstärkning nej då skal det skäras ännu mer och patientsäkerheten och vårdpersonalens arbetsmiljö och arbetssituation försämras, och vårdanställda som flyr Landstinget i Västernorrland, Men det tycks ju inte drabba våra beslutsfattare lika lite beröra dem, då de allra flesta i denna församling med all sannolikhet aldrig satt sin fot i vården och därför inte heller förstår de kaos de förorsakar genom sinabeslut.
När skall det börja skäras bland politiker och tjänstemän chefer för att spara?
Så sent som här om dagen hade Landstinget åter en annons i dagspressen HR Chef sökes, vad Hr Står för vet jag inte och inte heller vad en chef skall göra i en verksamhet som inte har med vården att göra.
Dags att skära från toppen och sluta gräva från botten för snart rasar även verksamheten vid Landstingets Mecka Länssjukhuset i Sundsvall och då drabbas förhoppningsvis även våra beslutsfattare och tjänstemän i Landstinget av detta ras, som till stor del redan är ett faktum.
Har just hittat förkortningen för HR som står för Human Resurs, ja någon human Resurs är inte Landstinget i Västernorrland det kan man ju enkelt konstatera.

Andreas Menzel I dag klubbas nästa nedläggning

Konsekvenser av Landstingets nedrustning i vården

Konsekvenser av Lanstingets nedrustning i vården
Karta över Västernorrland
Har just kollat lite avstånd på de orter som med Landstingets nedrustning kommer att sakna kvalificerad vård
Ramsele Sundsvall ca 160 km beräknad körtid ca 2 timmar
Övik-Sundsvall ca 155 km beräknad körtid ca 2 timmar
Sollefteå Sundsvall ca 118 km beräknad körtid ca 1 timme och 40 minuter,
Härnösand – Sundsvall är från Nordligaste post till Sundsvall ca 150 km kör tid ca 1 timme 30 minuter

Digital vård dyr för Landstingen

Digital vård dyr för Landstinget, samtidigt som den försämrar vården för patienterna.

Det fanns en gång en slogan inom Landstinget där det hette patienten i centrum, men med den axelererande digitaliseringen och centraliseringen har alltså kostnaderna för vården ökat för vissa än och frågan är hur situationen ser ut i Västernorrland , och hur detta drabbar oss patienter o, skattebetalare och medborgare, som inte vill söta våra vårdkontakter digitalt utan vid sjukdom, olycka eller skada vill vi fortfarande ha en fungerande vård medkontakt med fysiska läkare, vi som patienter och medborgare, skattebetalare är ju fortfarande människor av kött och blod, alla med särskilda behov, som knappast kan tillgodoses av vare sig robotar eller datorer, oavsett var i Sverige vi bor. Fast det är klart får Västernorrlands Läns andsting som de vill så är Västernnorrland snart avfolkat tack vare nedrustningen i vården.

Digitalisering i all ära, men den får inte ersätta de personliga kontakterna och samtalen.

Andreas Menzel

Digital vård

Dags att Landstinget anammar 10100 Norrtäljemodellen

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
S-Politik politik i ett nötskal. Stordrift Centralisering, onödiga böteskostnader för överbeläggningar. S Lyssnar inte på medborgarna, de gör istället som de vill, och inser inte hur fel det blir. Numera har vi t.ex. ingen fungerande medicinsk rehabilitering för Neurologiskt handikappade Sjuka, denna slogs i spillror när Lövgren och Back med flera sade ja till nedläggning av Medicinsk Rehab i Härnösand, att vårdkaoset skulle bli ännu värre när man Lade ner akuten i Sollefteå förnekar dessa nattmössor, Att skaka fram konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser och spegla konsekvenserna av nedrustningen är Lövgren, Back med flera inte kapabla eller kompetenta till Hur mycket man spar eller förlorar snarare det senare förlorar på nedrustningen och centraliseringen är de heller inte vare sig kompetenta eller kapabla till , hade detta varit fallet, så skulle vi medborgare enligt lag ha haft full insyn i dessa dokument enligt offentlighetsprincipen, men eftersom dessa handlingar inte upprättats så finns ju inget att presentera för oss medborgare, skattebetalare och patienter. SÅ det som måste hända nu är att Landstinget löses upp som organisation och att Staten övertar vårdansvaret, Landstingets tid och förtroende är förbrukat. Får denna koloss på lerfötter fortsätta att härja på samma sätt som hittills finns stor risk att Västernorrland inom snar framtid kommer att utgöras av ett avfolkat dött skogslän, inte minst vad gäller inlandet. Så nu gäller det att alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige kommer i håg Landstingets fadäser och svek till valet i september 2018, och vi må hoppas att sjukvårdspartiet som återuppstått förmår att visa klorna, och därmed visar vad vi Västernorrlänningar värdesätter mest, nämligen en fungerande vård utan kaos på akut och korridorvård . En vård värd namnet och på lika villkor, vilket inte är fallet i Västernorrland i dag. Landstinget skall vara till för medborgarna, det är inte vi medborgarea som är till för Landstinget. Patienten i centrum exesterar inte i nuvarande Landstingslednings begrepp.

Landstingsrådet Erik Lövgren menar att vi har en Regering som förstår problemen i Västernorrland.

Landstingsrådet Erik Lövgren menar att Sveriges Regering förstår Landstingets i Västernorrlands ekonomiska problem.
Att vi har en Landstingsledning som begriper noll om ekonomi och ansvar har vi ju fått bevis på många gånger, då man lägger ner verksamhet som fungerar och bidrar därmed till att förbättra Landstingets ekonomi, tänker då givetvis på Sollefteå Akutsjukhus och Rehab medicin i Härnösand, men varför tycks det vara så svårt för Lövgren och kompani att förstå att skall Västernorrland utvecklas måste vi satsa rätt, alltså skära från toppen och sats på väsentlig verksamhet i botten, alltså en fungerande vård i Västernorrland.
Varför satsa på regin Västernorrland med en oduglig och oförstående Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen som säger sig ta ansvar, var i detta ansvar ligger i en totalhavererad vård och svikna löften ställer sig nog de flesta medborgara med förstånd mycket frågande till. Nu skall den så kallade Regionstyrelsen hålla ett 2 dagars sammanträde och vad kostar detta och till vilken nytta oh vem betalar ? Jo svaren är enkla det kostar en massa skattemedel till ingen nytta som vi medborgare och skattebetalare får lov att betala vare sig vi vill eller inte. Dags att se till att lägga ner denna lekstuga och använda våra skattemedel rätt nämligen till att utveckla vården i Västernorrland behålla minst 3 akutsjukhus och återupprätta en fungerande medicinsk rehabilitering för ung människor alltså de som är framtiden i Västernorrland. Det Landstinget gjort och gör genom att centralisera vården handlar om diskriminering av edborgarna, alltså glöm begreppet vård på lika villkor i Västernorrland, det begreppet existerar inte.