Regiondirektör Inger Bergström bekymras över att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland

Regiondirektör Inger Bergström
Regiondirektör Inger Bergström ser det som tråkigt och bekymmersamt att allt fler anställda lämnar vården i Västernorrland, men denna situation är inget nytt och kan inte komma som en blixt fån klarblå himmel, inte heller för Regiondirektör Inger Bergström som är en del i orsaken till att Landstinget tvingas nedrusta vården i Västernorrland, då man har dragit på sig kostnader för en regiombildning och en Regiondirektör som inte gör rätt för pengarna, vilket de vårdanställda som har människoliv i sina händer gör, och sanningen är den att fortsätter nedrustningen i vården i Västernorrland och sveken om utveckling av vården i Västernorrland, så kommer Västernorrlands Län att vara ett dött skogslän inom maximalt 5 år. Då Vården i Västernorrland kommer att ha total kollapsat till följd av personalflykt och svikna löften till oss medborgare och skattebetalare och patienter, Landstinget lade ett bräde ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, och därmed finns t.ex. ingen medicinsk Rehabilitering för personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar, vidare gick man till val på 3 akutsjukhus, dessa har blivit 2, och sådant kallar Erik Lövgren Eva Back och Inger Bergström som utveckling av vården i Västernorrland. Denna bil talar dock ett annat språk, sannongen är den att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland och därmed kolappsar vården och äventyrar så väl personalens arbetsmiljö som patientsäkerheten, och nu är det dags att stäa i Landstingstoppen Plocka bort Erik Lövgren Eva Back Inger Bergström med flera som endast utgör en kostnadsbelastning för oss skattebetalare , medborgare och patienter till ingen nytta.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Landstinget och den svenska modellen inget att vara stolt över

Den Svenska modellen innebär nedrustning i vården vilkety är en internationell och nationell skam för Sverige. på 60-talet var Sverige vida känd för en mycket bra vård, inmte minst för personer med Neurologiska sjukdomar och handikapp. I dag nedrustar Landstinget vården i Västernorrland vilket innebär att den Medicinska Rehabiliteringen har havererat,och en stor grupp människor står utan profesionell vård, vilket kommer att kosta Landstinget miljoner ja kanske rent av MIljarder i sjukvårdskostnader, och till kostnaderna kommer att dessa nänniskor med all sannolikkhet kommer att uppta många vårrdplatser under lång tid, eftersom det saknas professionell och specialiserad vård för denna patientgrupp. Den Svenska modellen är ännu en gång en nationell och internationell skam och inget att varea stolt över.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning

Slappt att folkomrösta om BB i Sollefteå anser Sussanne Sjöstad S ledaren tidningen Ångermanland

Hur kan Sussanne Sjöstedt ens komma på tanken att använda sig av begreppet och ordvalet att det vore slapp att folkomrösta m BB i Sollefteå, denna folkomröstning skulle i stället ha utvidgats till att omfatta hela vården i Ådalen alltså även den totalkraschade rehabiliteringsvåren i Västernorrland, där Sossarna Vänstern och Miljöpartiet i ett klubblag alltså slog sönder såväl Sollefteå Akutsjukhus som Medicinsk Rehab i Härnösand,och för övrigt samma partier som för ett antal år sedan slog sönder Härnösands Akutsjukhus och inte bara Ådalens utan Sveriges bästa Medicinklinik.
En folkomröstning är det mest självklara i en så viktig fråga som BB i Sollefteå och Sjukvården i Västernorrland är medborgarna, dessutom är ju våra så lallade folkvalda valda av oss medborgare, skattebetalare och patienter i Västernorrland och då skall ju folket helt självklart vara med och styra i så viktiga frågor som vården i Västernorrland är för oss medborgare och skattebetalare, . Den Landstingspolitik som förs Västernorrland är osund och Landstinget styrs av lika osunda och oförstående politiker eller kanske är det tjänstemännen som styr i Landstinget, man måste ju börja fundera vem som egentligen sitter vid klubban när besluten fattas.
Det senast löftet från Erik Lövgren Eva Back med flera innebar 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, Medicinsk Rehabilitering för Neurologiska sjukdomar och åkommor är genom Landstingets försorg ett minne blott i Västernorrland sedan man slagitsönder Rehabmediicin i Härnösand, och 3 Akusjukhus vart i samma klubbslag 2 då Landstinget urholkade Sollefteå Akutsjukhus. Landstinget i Västernorland tycks alltså följa den linje man slog in på för ca 40 år sedan, man lovar ett och gör raka motsatsen, alltså lovar Landstinget utveckling så innebär det att Landstinget menar avveckling och nedrustning,,det är alltså ytterst bråttom att få bort kolossen på lerfötter Landstinget, och skulle denna koloss av misstag bestå fram till valet så gäller det att medborgarna kommer i håg alla svikna löften om utveckling i vården som givits av blandanat Erik Lövgren och Eva Back ,löften som i stället lett till total avveckling, och för att måttet skall vara rågat har hela denna avveckling skett av den rödgröna Landstings majoriteten i som säger sig värna om de sjuka handikappade och svaga, men kära Västernorrlänningr kom i håg ett Landstinget lovar ett och gör i nästa ögonblick helt om till medborgarnas nackdel, så nu måste vi se till att städa den odugliga och ojämna Landstingstrappan från toppen. I September 2018 gäller det att hela Västernorrland kommer ihåg Erik Lövgrens Eva Backs och Landstinsledningens svikna löften om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen och 3 Akutsjukhus och sopar undan dem. Erik Lövgrens ord om vård på lika villkor är nys och kan vi därmed glömma

Trygghetslag Och Fast Telefoni

Fråga till våra Kommunpolitiker.
Vad händer med trygghetslarmen om eller när det fasta telefonnätet släcks
Det fasta telefonnätet föreslås släckas ned inom några år, men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det analoga telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen, som är beroende av fast telefoni fungerar Visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det analoga telefonnätet anses vara en ogenomtänkt skrivbordsprodukt skapad av fullt friska människor som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen vad avser övergången mellan analog och mobiltelefoni, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefonin och var kommer konsekvenserna för de som har trygghetslarm in i bilden, och kommer priserna att sjunka för mobiltelefonin till priset av fast telefoni?

Trygghetslarm

Inget har förändrats

Hej Erik !
Synd att du far med osanning, inte minst i svaret till Hervor Sjödin.
Sollefteå Akutsjukhus, r ju som du vet inget akutsjukhus lägre, detta har vi ju fått bevittna i flera fall där Ambulanser avvisats och tvingats köra till bland annat Landstingets Mecka Länssjukhuset i Sundsvall, där det ständigt råder kaos, sedan har ju hela Sjukvården raserats genom din och Eva Backs försorg. Det är en skam för Västernorrland att ha ett Landstingsledning med dig i spetsen som går ut i media och påstår att inget har förändrats. Det har ständigt skett stora förändringar till nedborgarnas och patienternas nackdel. Men nu skall du få höra sanningen.
4 Akut sjukhus var5t först 3 när ni lad ner Härnösands Akutsjukhus, alltså avlövade det på samma sätt som ni gör med Sollefteå, den medicinska rehabiliteringen har du och dina okunniga lakejer i Landstinget total raserat trots löfte om utveckling då ni stoppade in denna i geriatrin i Sundsvall alltså ingen medicinsk specialiserad rehabilitering i Västernorrland för Neurologiskt skadade personer tre akutsjukhus har blivit 2,Sundsvaöl och Övik och frågan är väl hur länge vi har Öviks Akutsjukhus kvar om Du och dina Lakejer får fortsätta att härja fritt, Det är dags att du och Eva Back med flera i Landstinget går ut och ber medborgarna i Västernorrland om ursäkt för att ni sviker oss och ständigt gör raka motsatsen till vad ni lovar, och allt sker ju dessutom på olaglig väg då det sakas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland.
Dags att du och Eva back med flera iklädes vita rockar och arbetar i vården en dag så att ni får känn av konsekvenserna av era beslut.

Landstinget kör vården i fel riktning.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning
Hervor Sjödin skriver i brevet till Erik Lövgren. Hallå Erik Ni kör i helt fel färdriktning, men eftersom Erik Lövgren Eva Back med flera inte lyssnar på oss medborgare och inte heller tycks förstå vad ci menar så förstår de inte heller att Landstinget kör i fel färdriktning när de bottenkör vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och utan att vilja vända färdriktning och börja städa Landstingstrappan från toppen. Ja Landstingsledningens framfart mot vården visar att de inte värnar om medborgarna Västernorrland och därmed är Landstingets tid förbi. Och föresten Härnösand säger sig behöva ett nytt hotell, så se till att tömma Landstingskansliet omgående så att detta kan bli Härnösands nya hotell med havsutsikt från alla rummen, och därmed kommer denna fastighet till bättre nytta än nu.
Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Landstingets sjukvård ej på lika villkor.

Detta är en skandal.. En skandal som Landstinget kallar jämlik vård alltså på lika villkor.
Erik Lövgren Eva back Vakna ur er ständiga Törnrosa sömn och inse att ni svikt medborgarna och behandlar oss medborgare mer osolidariskt än någonsin. Återställ

Landstingsrådet Erik Lövgren
Vi kommer inte att backa
ordningen i vården och förpassa hela Landstingsledningen , men främst Erik Lövgren Eva Back Landstingsdirektörer och annat som inte gör någon nytta till verkligheten, klä dem i vita rockar och se äntligen till att dessa oförstående beslutsfattare någon gång får konfronteras med sanningen i vårdkaoset, låt dem ligga på en brits på akuten utan vatten, eller mat i 10-12 timmar eller mer vilket är mer regel än undantag i vården i Västernorrland, detta kallar Eva Back Erik Lövgren för god trygg och jämlik våd Det stinker om Svensk och Västernorrländsk välfärd vad gäller vården, och nu är det dags att sparka ut dessa nattmössor i verkligheten men utan fallskärmar tack.Vårdpersonalen är beundransvärda, men frågan är väl hur länge de orkar ?

Andreas Menzel

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson gläds över minskade kostnader för hyrsköterskor

Frågan är väl om inte Nina Fällback Stensson tar ut glädjen över att avboka hyrsköterskor i höst och därmed som hon tror minska Landstingets kostnader är att ta u glädjen i förskott, för ’n är vi intte i hösten och kaoset ¨åder ju redan nu och sedan länge eftersom många väljer att fly Landstinget i Västernorrland, vilket innebär ett ökat kaos o vården och då blir nog Landstinget i Västernorrland tvungen att ta in hyrsköterskor, för att klara patientsäkerheten, och därmed kommer nog kostnaderna åter att stig, Men förlåten dem som sitter i landande ställningar i Landstinget ty de tycks ju inerte veta vad de säger eller gör och de tycks ju allt jämt fortsätta att blunda för sanningen, nämligen ett ständig ökat vårdkaos, vilket knappast kan anses glädjande för något Landstingen, alltså inte heller för Landstinget i Västernorrland och Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson.
I Vart fall tycks Nina Fällback Svensson i likhet med övrig Landstingsledning springa med bindlar för ögonen och blunda för sanningen om et axelererande vårdkaos i Västernorr land

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Västernorrland