Regiondirektör Inger Bergström bekymras över att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland

Regiondirektör Inger Bergström
Regiondirektör Inger Bergström ser det som tråkigt och bekymmersamt att allt fler anställda lämnar vården i Västernorrland, men denna situation är inget nytt och kan inte komma som en blixt fån klarblå himmel, inte heller för Regiondirektör Inger Bergström som är en del i orsaken till att Landstinget tvingas nedrusta vården i Västernorrland, då man har dragit på sig kostnader för en regiombildning och en Regiondirektör som inte gör rätt för pengarna, vilket de vårdanställda som har människoliv i sina händer gör, och sanningen är den att fortsätter nedrustningen i vården i Västernorrland och sveken om utveckling av vården i Västernorrland, så kommer Västernorrlands Län att vara ett dött skogslän inom maximalt 5 år. Då Vården i Västernorrland kommer att ha total kollapsat till följd av personalflykt och svikna löften till oss medborgare och skattebetalare och patienter, Landstinget lade ett bräde ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, och därmed finns t.ex. ingen medicinsk Rehabilitering för personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar, vidare gick man till val på 3 akutsjukhus, dessa har blivit 2, och sådant kallar Erik Lövgren Eva Back och Inger Bergström som utveckling av vården i Västernorrland. Denna bil talar dock ett annat språk, sannongen är den att vårdpersonalen flyr Landstinget i Västernorrland och därmed kolappsar vården och äventyrar så väl personalens arbetsmiljö som patientsäkerheten, och nu är det dags att stäa i Landstingstoppen Plocka bort Erik Lövgren Eva Back Inger Bergström med flera som endast utgör en kostnadsbelastning för oss skattebetalare , medborgare och patienter till ingen nytta.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *