Klart bevis på Landstingets idioti att nedrusta vården i Västernorrland

Landstingsdebatten haltar. Sjukvårdsdebatten inom Landstinget Västernorrland är ett typexempel på fel i den nuvarande sjukvårdsorganisationen.

Sjukvården, liksom sjukvårdens kompetens och utveckling, har accelererat under de senaste 30 åren. Men beslutsorganisationen ser likadan ut som år 1990.

Politiskt valda personer tar stora medicinska beslut utifrån en kompetensnivå som är låg (gäller oavsett parti), eller till och med mycket låg. Valda politiker som tidigare har varit exempelvis florist, hovslagare eller revisor. De har ringa eller ingen insikt i kvalificerade medicinska frågor.

De vänder sig då till medicinska experter vid länets mest kvalificerade sjukhus, det i Sundsvall. De vill ju ha optimal rådgivning.

■■ För fler insändare, klicka här.

Gott så! Men de tänker inte på att doktorerna som ger sin syn på frågeställningarna till stor del är jäviga. De värnar sitt sjukhus och sin egen specialitet.

Doktorn som står och opererar snarkpatienter, eller andra doktorer med liknande icke allvarliga medicinska åkommor (superspecialiserade doktorer), vill naturligtvis inte skära ner på sin verksamhet. De vill istället expandera.

Politiker har inte den grundläggande kunskapen att värdera och ta beslut utifrån den information de får från ofta jävig medicinisk expertis. De fattar som regel felaktiga beslut på ett felaktigt underlag.

Att stänga BB, samt en del av akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus, är idiotbeslut utan koppling till självklara patientkrav.

Läkare under drygt 36 år

Härnösands Akutsjukhus det ända som hade en ekonomi i balans

Härnösands Akutsjukhus var under sin tid som egen förvaltning det ända där ekonomin gick i hop och uppvisade ett pluss under månmga år, detta pluss skulle komma att dras med i den ekonomiska ruin som Sundsvalls Sjukhus befinner sig i och som vi medborgare och skattebetalare får vara med och betala med våra liv och vår hälsa i form av försämrad tillgänglighet, t.e.x finns sedan något år ingen medicinsk Rehabilitering för Neurologiskt handikappade poch sjuka i Västernorrland sedan Landstinget i ditt iförstånd krossade under 3015-2016 även denna gång utan vare sig konseklvennsbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och frågan är hur det går med den Neurologiska vården i Sverige saknas det totalt ca 300 Neurologer för att täcka behoven, hur många som procentuellt saknas i Västernorrland känner jag inte till, men kan tänka mig att det saknas åtskilliga, eftersom många läkare och sköterskor flyr Västernorrlands Läns Landsting, något som drabbar oss som medborgare och patienter,men som konsekvent förnekas av Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen, ja egentliggen har ingen Landstingsledning varit kapabel att förstå och göra något åt det axelererande vårdkaoset i Västernorrland och lika lite i något annat Landsting i Sverige. Den dagen Landstinget inser att Landstingstrappan måste städas från toppen för att komma till rätta med ekonomin och samtidigt kunna tillhandahålla en fungerande vård har Sveriges Kommuner och Landstinget uppfyllt sina mål och löfte, men frågan är väl om och när vi skall komma att få uppleva denan situation ? Förmodligen aldrig, ell i vart fall inte så länge vi måste dras med kolossen på lerfötter Landstinget .

Härnösands Akutsjukhus det ända sjukhuset i länet med en ekonomi i balans

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin vill rasera vården i Västernorrland

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin tar strid för Sundsvalls Sjukhus, och vill lägga ner Sollefteå Akutsjukhus, och därmed har åter en person utan förstånd och sans och vett yttrat sig i en fråga som angår ca 100 000, det Magnus Sjödin inte tycks känna till är att det redan i dag råder ett mycket allvarligt kaos vid Länssjukhuset i Sundsball med ständiga överbeläggningar, omänskliga väntetider vid Akuten och på planerade läkarbesök, han tycks inte heller känna till att det är just Sundsvalls Sjukhus som är boven i dramat till att Landstingets ekonomi ser ut som den gör plus att Landstinget har en massapolitiker och tjänstemän i toppen som inte heller begriper vad de håller på med, och att allt som förstörs i vården drabbar oss som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal, d.v.s.. så länge vi har någon vårdpersonal kvar som villa arbeta åt Landstinget i Västernorrland. Det är ännu en gång dags att såga från toppen och att 5rädda det som är väsentligt vården i Västernorrland
Dags att skilja Västernorrland från Medelpad och lägga ner Landstinget

Tidigare Kommunalråd i Sundsvall tar strid för Sundsvalls Sjukhus

Landstingsrådet Erik Lövgrens egna ord .Vi kommer inte att backa,dags att köra över Landstinget !.

Nu är det åter bevisat att Landstinget inte är till för medborgarna.
Erik Lövgrens Ord under TV Debatten Sollefteå. Vi kommer inte att backa,Vid nästkommande val får de backa ja Packa i hop och sticka sin kos, söka arbete dvs om någon arbetsgivare är beredd att anställa människor som saknar mänskligt sunt förnuft och omdöme. Erik Lövgrens och därmed S politikär inget som värnar de svaga ,sjuka och handikappade, Landstingets politik gynnar inte Västernorrland och medborgarna, ja den gynnar ingen och därför är det dags att se till att skrivbordsnissar i form av odugliga politiker och tjänstemän i Landstinget städas bort, alltså det kända uttrycket Landstingstrappan skall städas från toppen består, för nu har vården i Västernorrland som även media speglat nått botten och frågan är vad Västernorrland skall göra för att ta sig ur bottenläget och hamna i botten ? Ja ett grepp är att omgående städa bort Erik Logren Eva Back med flera i Landstinget alltså städsla Landstingstrappan från toppen, och se till att ingen i Landstingsledningen någonsin får förtur i en vårdkö.
Den svenska och därmed även den Västernorrländska modellen för vården är en skandal och ingett att vara stolt över, jo ur en synvinkel skall vi vara stolta och det gäller vårdpersonalen som trots Landstingets nedrustning fortfarande alltid är lika trevliga och tillmötesgående

Andreas Menzel

Vi kommer inte att backa säger Landstingsrådet Erik Lövgren

Den Svenska modellen inget värt

Den Svenska modellen skall enligt Stefan Löfven utvecklas.
Om den Svenska modellen skall utvecklas vad gäller vården i Sverige och Västernorrland, och utveckling innebär avveckling i likhet med vad som händer med vården i Västernorrland, då är den Svenska modellen en nationell ja till och med en internationell skandal av stora mått och inget att vara stolt över, den Svenska modellen innebär som vi alla med egna ögon kan se att Landstinget Nedrustar vården i raketfart i Västernorrland och Sverige, för Västernorrland innebär nedrustningen att länet inom lort kommer at vara ett dött skogslän där ingen vare sig vågar,vill eller kan bo eftersom Stefan Lövens Regering och Landstinget i Västernorrland med Eva Back och Erik Lövgren i spetsen nedrustar vården i raketfart, vilket innebär inga nya medborgare,inga arbeten oc därmed kan vi snart rulla in trottoarer och stänga all som fortfarande fungerar.
Den svenska modellen är en nationell och internationell skandal och inget att vara stolt över.

Anderas Menzel

Stadsminister Stefan Löfven

Fast telefoni Mobil Telefoni Trygghetslarmen

Fråga till våra Kommunpolitiker!
Vad händer med trygghetslarmen, när det fasta telefonnätet släcks ner ?
Det fasta telefonnätets föreslås släckas ned inom några år.Men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det fasta telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen som är beroende av att fast telefoni fungerar, visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det fasta telefonnätet anses vara en ogenomtänkt och överilad åtgärd skapad av fullt friska människor, som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen , vad avser övergång en mellan analog Fast telefoni och mobiltelefon, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefoni ?
Vidare är frågan om samtal till och från mobil telefoni kommer att sjunka till priserna av samtal med fast telefoni ?

Telefon Digitaliseringen en del av samhällsutvecklingen

Mobiltelefoner ersätter fast telefoni ?
Digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen.
Det digitala telefonnätet föreslås släckas ned inom några år, men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det analoga telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen, som är beroende av fast telefoni fungerar Visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det analoga telefonnätet anses vara en ogenomtänkt skrivbordsprodukt skapad av fullt friska människor som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen vad avser övergången mellan analog och mobiltelefoni, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefonin och var kommer konsekvenserna för de som har trygghetslarm in i bilden, och kommer priserna att sjunka för mobiltelefonin till priset av fast telefoni?

Sollefteå Akutsjukhus och Medicinsk rehabilitering i Härnösand

Fråga till Sjukvårdspartiet
I dag i TÅ står att läsa att länet behöver 3 Akutsjukhus och att det enligt bland annat Sjukvårdspartiet inte råder någon tvekan om att så är fallet, en stilla undran vad har då sjukvårdspartiet att säga om nedläggningen av Härnösans Akutsjukhus , som en gång i tiden fick utmärkelsen för Sveriges bästa medicinklinik, där bland annat stora livsavgörande hjärtoperationer genomfördes, Sollefteå är väl känt för sina mycket skickliga ortopeder, och sina operationer av knä och höft och knäledbyten, även ögonoperationer har med stor framgång hjälpt många, och frågorna är följande
1:Är Sjukvårdspartiet beredd att arbeta för minst 3 helst 4 Akutsjukhus i länet för att råda bot på de ständiga överbeläggningarna vid främst Sundsvalls Sjukhus.!!!!!….
2:Landstionget lovade dyr och heligt utveckling av den medicinska rehabiliteringen, denna är i dag ett minne blott tack vare Landstingets mycket dåliga kaskader om skillnaden mellan medicinsk rehabilitering och Geriatrisk rehabilitering, som vänder sig till helt skilda grupper av patienter med totalt skilda behov och förutsättningar, och därmed står en stor grupp av framför allt unga Neurologiskt handikappade och sjuka utan kvalificerade och specialiserade möjligheter till rehabilitering i Västernorrland, detta sedan Landstinget slagit sönder så väl Sollefteå Akutsjukhus som, Medicinsk Rehab i Härnösand.

Tacksam för snabbt svar

Andreas Menzel

Ännu en gång utmärker sig Landstinget i Västernorrland som sämst i Sverige

Åter utmärker sig Landstinget i Västernorrland på ett negativa sätt, denna gång genom att inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal, och därmed tvingas de som fortfarande orkar att arbeta i vården i Västernorrland arbeta. Under 2016 arbetade vårdförbundets medlemmar 3,1 miljoner timmar övertid, och var är andelen övertid värst? Svaret är Västernorrland.
När skall vi en ända gång få läsa att Landstinget i Västernorrland tillhör de bästa i Sverige ? Aldrig detta då vi har e totalt inkompetent Landstingsledning som inter fattar att skall vården fungera måste denna vara så organiserad att de vårdanställda inte sliter ut sig och slutar, detta förvärrar vårdkaoset ytterligare,och drabbar oss som medborgare, skattebetalare och patienter.
Uppmaning till Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen sluta urholka den livsviktiga vården i Västernorrland spar på annat i Landstinget genom att skära från toppen, våden är en del av navet i ett fungerande samhälle, detta gäller hela Sverige och alltså även Västernorrlands Läns Landsting.

Sämsta Landstinget i Sverige