Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson tillbakavisar uppgifter från SKL om överbeläggningar

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Västernorrland

Vad har Nina Fällback Svensson för belägg för sitt påstående att SKL:s siffror om överbeläggningarna i vården kulle vara felaktiga? Det mest felaktiga är väl att Nina Fällback Svensson tillbakavisar fakta om överbeläggningarna i vården i Västernorrland och därmed är medskyldig till att förvärra vårdkaoset, et kaos som drabbar oss medborgare som patienter.
Må vi hoppas att Nina Fällback Svensson Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstingsledningen i Västernorrland aldrig lyckas ta sig förbi vårdkön vid akut allvarlig sjukdom eller skada, utan tvingas ligga i korridorer, sköljrum med fler för vård ej avsedda utrymmen, man måste fråga sig hur alla i ledande ställning i Landstinget i Västernorrland kan förneka sanningen om det ständigt rådande och des värre axelererande kaoset i vården i Västernorrland, des värre tycks vår Regering med socialminister Gabriel Vikström Stefan Löfven med flera inte heller förstår problemet utan i stället för att stoppa Landstinget i Västernorrland från fortsatt nedrustning, så tycks Regeringen inte vara kapabla att stoppa vårdkaoset i Västernorrland och frågan är vem som skall stoppa ett axelererande vårdkaos när dessa människor inte duger till det, och medborgarnas protester inte hjälper ?

Det går utför med välfärden i Sverige och Västernorrland.

Överbeläggningarna i vården i Västernorrland näst värst i Sverige

Överbeläggningarna näst värst i Landet. ändå påstår Eva Back och Erik Lövgren att att Landstinget har läget inom våden under kontroll, av förklarliga skäl är det ju större delen av Västernorrlands befolkning som starkt ifrågasätter ett sådant påsyende, som gjorts utan att vare sig Erik Lövgren eller Eva Back lika lite någon annan i Landstingsledningen gjort sig någon saklig och egen erfarenhet eller uppfattning, utan alla påståenden är gjorda på tro faktorn alltså inte veta utan tro att det man påstår skulle vara rätt, och så länge de saknar de erforderliga kunskaperna och upplevelserna av kaoset i vården kommer de alltid att gå ut med felaktig information till medborgarna vilket är mycket anmärkningsvört, beklagligt och frustrerande.
Vi betalar ju slutligen en av de högsta Landstingsskatterna i Sverige och därmed har vi ju rätt att kräva att vården skall fungera på ett ur så väl patient som personalpolitiskt godtagbart sätt , vilket inte kan anses vara fallet i Västernorrland där vården ständigt dras md svåra överbeläggningsproblem och underbemanning i personal, vilket drabbar patienterna, och den personal som fortfarande orkar arbeta.
Dags alltså att dra i nödromsen för Landstingets nedrustning vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Överbeläggningarna i vården i Västernorrland näst värst i Sverige

Landstingets löfte om 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering sviket

Fråga till Sjukvårdspartiet
I dag i TÅ står att läsa att länet behöver 3 Akutsjukhus och att det enligt bland annat Sjukvårdspartiet inte råder någon tvekan om att så är fallet, en stilla undran vad har då sjukvårdspartiet att säga om nedläggningen av Härnösans Akutsjukhus , som en gång i tiden fick utmärkelsen för Sveriges bästa medicinklinik, där bland annat stora livsavgörande hjärtoperationer genomfördes, Sollefteå är väl känt för sina mycket skickliga ortopeder, och sina operationer av knä och höft och knäledbyten, även ögonoperationer har med stor framgång hjälpt många, och frågorna är följande
1:Är Sjukvårdspartiet beredd att arbeta för minst 3 helst 4 Akutsjukhus i länet för att råda bot på de ständiga överbeläggningarna vid främst Sundsvalls Sjukhus.!!!!!….
2:Landstionget lovade dyr och heligt utveckling av den medicinska rehabiliteringen, denna är i dag ett minne blott tack vare Landstingets mycket dåliga kaskader om skillnaden mellan medicinsk rehabilitering och Geriatrisk rehabilitering, som vänder sig till helt skilda grupper av patienter med totalt skilda behov och förutsättningar, och därmed står en stor grupp av framför allt unga Neurologiskt handikappade och sjuka utan kvalificerade och specialiserade möjligheter till rehabilitering i Västernorrland, detta sedan Landstinget slagit sönder så väl Sollefteå Akutsjukhus som, Medicinsk Rehab i Härnösand.

Tacksam för snabbt svar

Andreas Menzel

Rehabmedicin Härnösand ett minne blott

Landstingets nedrustning i vården rena diktatorsfasoner

Det som landstinget kallar dialog handlar ju i själva verket om en momnolog. D.V.S De lägger fram sina förslag och för att ingen skall hinna eller ha en chans att invända mot dem så ser de tillatt klubba förslagen så fort så möjligt, Alltså mycket Sovjet över Landstinget, kan bara liknas vid rena Öststats fasoner

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
Landstingets nedrustning handlar om rena diktaturfassoner

Vårdskadorna minskar men inte i Västernorrland

Vårdsakerna i Sverige minskar, men inte i Västernorrland, vilket enligt chefsläkare Per Skude orsakar onödigt lidande för patienterna, i Västernorrland ligger andelen vårdskador kvar på en oroväckande hög nivå enligt färska siffror från SKL Sveriges Kommuner och Landsting, för Västernorrland ser läget mycket allvarligt ut med 12,9 procent, som bäst låg Västernorrland på 6,9 procent år 2013.
Vi kan i samma artikel läsa om patient som dog till följd av ovan personal. Västernorrlands Läns Landsting tillhör de Landsting som finns med bland de 5 sämsta Landstingen vad gäller vårdskador, ändå bedömer Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back det katastrofala läget i vården inte som något allvarligt eller allarmerande, man frågar sig vad som skall hända för att Landstingets beslutsfattare skall bedöma läget som så allvarligt så att allvarliga åtgärder måste vidtas för att inte riskera patientsäkerheten och de vårdanställdas arbetssituation, inte ens dödsfall till följd av för lite vårdpersonal tycks vara något skäl till att omgående stoppa nedrustningen i vården, och Landstinget med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen tycks resonera som så att lite svinn får vi räkna med, hemska tanke att vi skall behöva dras med denna oansvariga Landstingsledning ytterligare ett år, hur många hinner dö och hur många allvarliga vårdskador hinner inträffa innan vi får bort dessa oansvariga figurerna ? Man blir mörkrädd bara på tanken vad som kan hända, och på det allvarliga läget i vården i Västernorrland som beskrivs i denna artikel, men konstant förnekas av Landstingsledningen i Västernorrland, som förutom sitt oansvariga sätt mot medborgarna inte heller är kapabla att upprätta vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för nedrustningen i vården, syn att Landstinget inte drivs som ett företag, för då hade konkursen varit ett faktum för flera decennier sedan

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Gränslös Mässa med Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson i Högsjö Kyrka

Gränslös mässa i Högsjö kyrka
På söndagen framfördes Lars Erik Larssons Förklädd Gud i Högsjö Kyrka, verket framfördes som en avskedskonsert för avgående Kyrkoherde Lars Eriksson Helen Göransson och Tomas Bergius.
Medverka gjorde Kyrkoherde Lars Eriksson Pastoratets körer Musiker under ledning av Marco Fon Seca Linda Åberg Luthman Recitativ Diakon Berit Selling Peter Forsberg .
Söndagens konsert framfördes på ett mästerligt sätt av alla körsångare och musiker och alla skall ha ett varmt tack för sin medverkan .
Lite historik om detta vackra körverk.
Förklädd gud (opus 24) är en lyrisk svit från 1940 av Lars-Erik Larsson, med text av Hjalmar Gullberg. Sviten hör till Larssons nyromantiskt orienterade produktion och är ett av den svenska konstmusikens mest älskade verk.
Texten är hämtad från Gullbergs diktsamling Kärlek i tjugonde seklet från 1933. Gullbergs idyll tar sin utgångspunkt i ett motiv från antik mytologi om guden Apollon, dömd att uppträda som människa i ett år och tjäna som dräng hos kung Admetos i Thessalien, i Euripides drama Alkestis
Ännu en gång har vi fått bevis på att det är musiken som drar människor till kyrkan
Lars-Erik Larsons Förklädd Gud framfördes som en avskedskonsert för avgående medarbetare Lars Eriksson Helen Göransson och Tomas Bergius ,
Tack alla medverkande för ett mästerligt framförande

Lars-Erik Larssons Förklädd Gud med Högsjö Kyrkokör, musiker och solister och Recitatör
.