Landstingets nedrustning i vården allt mer kännbar.

Tänk vad Landstinget krånglar till det. Kom till Apoteket för att hämta min livsnödvändiga medicin. Men väl på apoteket upptäckte expediten att mitt Recep förfallit, med andan i halsen förklarade jag för den mycket r´trevliga expediten att denna medicin är livsnödvändig för mig, och jag kunde verifiera allt som behövdes så allt sluttade väl, Tidigare gick man till medicinmottagningen och bad dem bara skriva ut ett nytt recept och så var saken klar, nu var jag tvungen att störta hem för att försöka få tag i rätt mottagning i Sundsvall för att få ett nytt raspet omgående, vilket lyckades, och apoteket gjorde som sagt tack vare min verifiering ett undantag som jag är mycket tacksam för, men jag tänkte så för mig själv, tänk om detta hade varit en gammal människa som inte vill ställa till med besvär, vad hade hänt då ?.

Gästgiveri Spjutegårdens personal uppsagda ?

Spjutegårdens Personal uppsagda?
Detta är en SKANDAL i stora mått.Dessa krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .

Replik till Erik Lövgren Eva Back insändare 2017-06-19

Ni skyller underskottet på de borgerliga och säger att något måste göras för att komma till rätta med Landstingets ekonomi, men frågan är vad ni gör för att komma till rätta med ekonomin, och anser du det vara rätt att nedrusta vården i den takt och utsträckning som Landstinget i Västernorrand har gjort och allt jämt gör samtidigt som ni har kastat ut miljoner på konsulter som försvunnit med pengarna ? Sig Björn Olovsson Margareta Röden Berglind Anders L Johansson, . Ni säger att ni övertog ett underskott från den borgerliga majoriteteten med – 123 miljoner och att något måste göras för att komma till rätta med ekonomin.
Erik Lövgren och Eva Back säger att Landstinget endast råder över avtal som skrivits med Regiondirektören, men eftersom vi inte var region när skumraskavtalen med ovannämnda personer skrevs så kan man väl i fridens fröjders namn inte skylla på en region som inte fanns vid tiden. För nämnda skumraskavtal.

Den kritik jag avser mot svenska domstolar gäller att det tack vare de lagar och paragrafer vi har i Sverige gör det så gott som omöjligt för oss medborgare att överklaga av som i detta fall felaktiga beslut om nedrustning i vården Rehabiliteringsmedicin borta, 3 akutsjukhus har blivit 2 tack vare att landstingets nedrustning i vården, och vad som är mycket anmärkningsvärt i erat svar är att inget nämns om besparingar i Landstingskansliet utan allt går ut på att utarma vården i Västernorrland vilket kommer att leda till att allt fler flyttar från Västernorrland och därmed utarmas Landstingets ekonomi ytterligare.
Till sist skall Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget inte skylla det ekonomiska kaoset på de borgerliga, då det var Sossarna och Vänstern som beslutade om bygget av Sundsvalls Sjukhus, i tron att Västernorrland Skulle få Region status och därmed trodde LVM att Sundsvalls sjukhus skulle bli Regionsjukhus, så blev det som vi alla vet inte och för detta får hela Västernorrland nu sota, trots att det i Erik Lövgrens och Eva Backs svar inte nämns ett ända ord om hur mycket man har eller tänker spara på Landstingskansliet för att komma till rätta med det ekonomiska kaoset, och därmed är svaret ensidigt.
Det är mycket märkligt att Erik Lövgren Eva Back med flera skyller vårdkaoset i Västernorrland på de borgerliga, då det var Stig Andersson Agne Olsson med flera alltså S-figurer i Landstinget som lät bilan falla över Härnösands Akutsjukhus, alltså samma majoritetskonstellations som id ag har lagt ner så väl Rehabmediicin som Sollefteå Akutsjukhus. Detta bevisar bara att ni inte är kapabla att ta ansvar för konsekvenserna av era beslut

Landstingets skumraskavtal dränerar ekonomi och riskerar patientsäkerheten

Anders L Johansson
Margareta Röden Berglund
Sig Björn Olovsson och nu avtalen med Lena Thelin.
Inte Undra på att Landstingskassan läcker som ett såll, dessutom har man haft en massa konsulter som tagit betalt i miljontals kronor för ingen ting, och allt detta får vi som medborgare och skattebetalare betala dyrt för i form av försämrad vård i Västernorrland det är dags att Landstinget antingen får en ledning som är kompetent och kapabel att ta sitt ansvar och stoppa alla skandalaffärer, man kan inte skylla missar på tekniska system, eftersom dt bakom varje tekniskt system = Dataprogram för Administration av i detta fall arvoden och löner sitter en fysisk person som borde ha slagit larm för länge sedan,, och det är hög tid att Landstinget anlitrar externa revisorer som granskar Landstingets ekonomi och sr till att alla som försvunnit med oskäliga summor i arvoden och ersättningar döms att betala tillbaka alla miljonerna, så att vi kan återupprätta vården i Västernorrland

Andreas Menzel Västernorrand Härnösand

Landstinget Västernorrland

Dags För Landstingsledningen i Västernorrland med Lövgren Back Häggström att avgå.

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
Landstingsledningen i Västernorrland har förbrukat sitt förtroende och skall omgående bort.
kapital. Vi = Folket har nog aldrig har de aldrig haft något förtroende för duon Erik Lövgren Jan-Olov Häggström Eva Andersson, ta erat ansvar och avgå OMEDELBART NI HAR SPELAT UT ERA KORT och nu är det dags för Landstinget att packa i hop och infinna sig till konkutsförhandling samt mål gällande grov rolöshet mot huvudman= Medborgarna . Man kan inte ljuga och svika folket så kapitalt som ni har gjort och gör . 4 Akutsjukhus vart först 3 när ni högg Härnösands Akutsjukhus i små bitar, därefter lovade ni 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, 3 Akutsjukhus vart snabbt 2 då Landstingsledningen med Erik Lövgren, EVA Back Jan-Olov Häggström och Eva Andersson i spisen slog sönder Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska Rehabiliteringen utan giltiga beslutsunderlag, så nu må vi hoppas att Svenskt domstolsväsen går på medborgarnas krav och beslutar att Landstingets beslut att lägga ner Medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus vilar på felaktiga grunder och beslutar om att kräva att Landstinget skall återställa så väl Sollefteå Akutsjukhus som Medicinsk Rehab i Härnösand, eftersom båda besluten dessutom utgör mycket allvarlig diskriminering mot stora patientgrupper. Det Landstinget bedriver i Västernorrland är allt annat än vård på lika villkor.

AVGÅ LÖVGREN HÄGGSTRM BACK ANDERSSON MED FLERA NI HAR FÖBRUKAT ERAT FÖRTROEMDEKAPITAL TOTALT

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Landstingsskandalerna måste få ett slut.

Landstinget med Erik Lövgren Eva Back med flera hävdar att Landstingets ekonomi kräver sparåtgärder, samtidig som man kastar ut miljonbelopp på Direktörer, som inte gör rätt för sig utan endast ställer till med elände, så att vi medborgare och patienter snart står utan godtagbar vård i Västernorrland. När skall Erik Lövgren med flera inse att skall det sparas måste det ske i toppen där det försvinner miljoner utan kontroll, och när pengarna är borta har även de skyldiga försvunnit, Några av exemplen är Sig Björn Olovsson, Anders L Johansson Inger Bergström och nu Thulin Affären, är det undra på att Landstingskassan läcker som ett såll, när man inte har koll på hur man använder våra skattepengar. Ett är dock klart att Landstinget saknar inte pengar, de saknar kunskap, kompetens och förstånd att handskas med pengar. Se till att kräva tillbaka pengar från Lena Thulin och Inger Bergström Anders L Johansson Sig Björn Olovsson och alla andra som genom åren lämnat Västernorrlands Läns Landsting och försvunnit med stora summer pengar som behövs för att tillhandahålla en säker och kvalitativt god vård i Västernorrland, Sparka Landstingsledningen med Erik Lövgren Eva back med flera i spetsen som inte tycks ha det minsta koll på vart våra skattepengar försvinner/försvunnit. Ett är helt säkert Nedrustningen i vården i Västernorrland har inget med ekonomi att göra, utan om en ideologi som signalerar att Landstingsledningen föredrar vård i stordrift med patienter i korridorer och sköljrum och andra för vård ej avsedda utrymmen, därmed äventyras såväl patientsäkerheten so personalens arbetsmiljö. ‘Det är alltså hög tid att städa Landstingstrappan från toppen ,och städa bort de som inte duger till att förstå att nedrustningen i vården inte är ekonomiskt betingad. Det är dags att städa bort Landstingsdirektören, kräva återbetalning av utbetalade pengar till Anders L Johansson Inger Bergström Lena Thulin Sig-Björn Olovsson och många fler. Vad gäller frågan om fortsättningen vad gäller Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, så pågår en rättsprocess och nu gäller det att domstolarna inte springer Landstingsärenden, utan ser till medborgarnas bästa, vilket absolut inte Landstinget i Västernorrland med Erik Lövgren Eva Back med flera i den röd-gröna röran tycks göra. Tänk att Sagan om Landstinget skulle få så många tråkiga kapittel.

Landstinget har under årens lopp raserat Härnösands Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, och raserar nu så sakteliga Sollefteå Akutsjukhus, denna rasering är inte ekonomiskt betingade och bra vore om rättsprocessen skulle påvisa att nedrustningen vilar på felaktiga grunder.

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Landtingets beslut om Rehabmediicin och Akutverksamheten i Sollefteå Överklagad

ÖVERKLAGAT BESLUT
Landstingsfullmäktiges i Landstinget i Västernorrland beslut den 30 juni 2016 $ 151
Gällande Akutortopedi i Sollefteå och den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand

SAKEN Laglighetsprövning enligt Kommunallagen .

Undertecknad begär laglighetsprövning av beslutet och yrkar att Landstingets beslut om stanning av Medicinsk Rehab i Härnösand fattas på felaktiga grunder och således har Förvaltningsrättens dom ej tillkommit i laga ordning och skall omedelbart upphävas.

Jag begär laglighetsprövning av fattade beslut och yrkar att de samma upphävs och anför följande till stöd för min talan. En stängning av akutortopedin i Sollefteå kommer i så väsentlig grad att försämra tillgängligheten på vård samt att vårdkvalliten i så väsentlig grad måste anses försämras att den måste anses utgöra fara för patientsäkerheten .Redan före stanningen av akutortopedin i Sollefteå utgör överbeläggningarna vid Länssjukhuset i Sundsvall fara för så väl patientsäkerheten som för vårdpersonalens arbetsbelastning , då många patienter tvingas vårdas i korridorer, sköljrum samt i fler för vård ej avsedda utrymmen . då en stängning av Akutortopedin i Sollefteå samt Rehabmediicin även kommer att innebära ökade kostnader för Landstinget i form av böter för överbeläggningar vid Länssjukhuset i Sundsvall innebär nedläggningarna av så väl Akutortopedi i Sollefteå samt stanningen av Rehabmediicin i Härnösand knappast några kostnadsbesparingar, det har heller aldrig pressenterats några besparingsförslag vid Landstingskanslitet och således är besparingsförslagen att betrakta som ensidiga.

Vid Sollefteå Akutsjukhus genomförs/genomfördes bl.a. ögon, knäled och höftledsoperationer med mycket goda resultat vilket måste anses som en kostnadsbesparing för Landstinget.

Nedläggningen av Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Härnösand innebär att en stor grupp patienter står utan kvalificerad möjlighet till anpassad rehabilitering vilken gavs Vid Rehabmediicin i Härnösand, där många patienter främst trafikskadade och neurologiska skador och sjukdomar samt trafikskadade med goda framgångar rehabiliterades tillbaka till ett så fungerande normalt liv så möjligt, många har till och med kunnat återgå till arbetslivet tack vare Rehabmediicin i Härnösand vilket är att betrakta som en stor vinst för alla parter dock främst för patienterna.

Enligt Landstinget i Västernorrland skall vård ges på lika villkor, vilket skulle innebära att alla fattade beslut av Landstinget är fattade på olagliga grunder, då vården i Västernorrland aldrig varit mer ojämnt tillgänglig än sedan Härnösands Akutsjukhus och nu Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand nedmonterats, nedmonteras.

Det finns inter heller vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättade och därmed har besluten om att lägga ner den akuta verksamheten i Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand fattats på felaktiga grunder och således skall så väl Landstingets beslut om nedläggning av Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus omedelbart undanröjas och prövningstillstånd meddelas mig omgående.

Besluten om att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand och Akutverksamheten vid Sollefteå Akutsjukhus har inget med jämlik vård att göra vilket sägs vara Landstingets måtto samt att det inte en ända gång nämnts något om hur mycket som sparas på politiker och tjänstemän i Landstinget i förhållande till nedrustningen i vården och således är alla Landstingsbeslut alltså även besluten om Akutortopedi i Sollefteå och Rehabmediicin

Landstingets Beslut om Rehabmediicin i Härnösand och Akutortopedin i Härnösand Överklagad.
i Härnösand fattade på felaktiga och enkelsidigar grunder och skall omedelbart upphävas och nedlagda enheter återställas.

Härnösand 2017-06-07

Andreas Menzel

Erik Lövgren och Jan-Olov Häggström uppmanar Centern att ta sitt ansvar i sjukvårdsfrågan i Västernorrland

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

http://www.allehanda.se/opinion/debatt/centerpartiet-maste-ta-ansvar-for-sin-egen-politik-och-ta-det-pa-allvar
Centerpartiet säger ja till folkomröstning i BB-frågan – ”Viktigt att vi lyssnar på folkets vilja.”

Så skriver Centerpartiets gruppledare, Johnny Lundin. Han och Centern fortsätter att beskriva att en politisk låsning i frågan finns inom hans parti och därför ska frågan lämnas över till folket.Att hantera en så viktig fråga utifrån att ni i Centerpartiet inte är överens, med att säga ja til folkomröstning,är inget annat än ren och skär populism

Ni överlåter era interna stridigheter till att låta folket bestämma. Med den hanteringen visar ni att ni är ett parti som inte orkar ena er i en bekymmersam fråga och som kryper ur ert politiska ansvar.

Vi har som förtroendevalda i Landstinget Västernorrland ett ansvar för hela länets sjukvård och det ansvaret gäller även för er i Centerpartiet. Det kan ingen folkomröstning i världen lösa er från.

Ett sådant politiskt ledarskap som ni med en folkomröstning visar, riskerar att öka osäkerheten i hela specialistsjukvårdsorganisationen. Det gör det än svårare att rekrytera, och svårare att få ordning och reda i organisationen. De som då drabbas är patienter och anställda. Ta ert ansvar och visa att ni tar ert politiska ledarskap på allvar.

Sanningen är i stället den att det är den Röd-Gröna Röran i Landstinget med Erik Lövgren, Jan-Olov Häggström Eva Back med flera som inte inser att Landstinget genom sin nedrustning i vården i Västernorrland sviker medborgarna genom att skapa kaos i vården genom den ständiga nedrustningen, det har aldrig någonsin talats om att den ända förvaltning som under egen förvaltning gick med plus var förvaltningen för Härnösands Akutsjukhus.
Att beskylla Centern för att överlåta ansvaret till medborgarna gör den rödgröna röran ytterligare impopulär, de ända som klart sagt stop för en fortsatt nedrustning i vården är just Centern och det alltså inte Centern utan den rödgröna röran i Landstinget som orsakar stridigheter i Landstinget och kaos i vården.

Erik Lövgren och Jan Olov Häggström beskyller Centern för politisk låsning gällande vården i Västernorrland

Erik Lövgren och Jan-Olov Häggström beskyller Caenterpartiet för politisk låsning gällande BB i Sollefteå, men givetvis är det folket som skall tala om för beslutsfattarna och tjänstemännen i Landstinget vad som är viktigt för medborgarna och det är medborgarnas vilja som beslutsfattarna och tjänstemännen i Landstinget har att tillvarata och inte köra över , så som Sossarna och Vänstern med Erik Lövgren Jan-Olov Häggström och Eva Back med flera i Landstinget gör, det som Landstingsledningen i Västernorrland ägnar sig åt har inget med demokrati att göra utan handlar totalt om diktatur, och därmed har Landtinget ännu en gång bevisat att man inte kan skilja på begreppen demokrati och diktatur, klart är att det är en fungerande vård utan kaos som vi som medborgare och skattebetalare i Västernorrland har rätt att kräva, vi har också rätt att kräva att politiska beslut efterlevs, i detta fall besluten om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering och inte politiker och tjänstemän i Landstinget som genom sitt oförstånd och sin okunskap kör över folkets vilja och sviker avgivna löften , så nu är det bråttom att sparka ut Erik Lövgren Jan-Olov Häggström Eva Back med flera och tillvarata medborgarnas intresse om en fungerande vård i Västernorrland i framtiden och ett fungerande Västernorrland i framtiden, men kom ihåg det brådskar att få bort Landstinget.
Sossarna med Erik Lövgren Jam-Olov Häggström med flera påstår sig värna om de svaga och sjuka , men av förklarliga skäl är det ingen i hela Västernorrland som tror på dessa lögner, då det ’är just den rödgröna Röran I Landstinget med Erik Lövgren Eva Back Jan-Olov Häggström med flera som trots avgivna löften om utveckling av vården i Västernorrland med 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering har raserat så väl Sollefteå Akutsjukhus som den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland genom att stuva in den medicinska Rehabiliteringen i den Geriatriska Rehabiliteringen i Sundsvall, ett grepp som kan liknas vid att blanda äpplen och päron, och sedan tidigare har den rödgröna röran i Landstinget slagit spiken i kistan för Härnösands Akutsjukhus , så nu måste det till en ny organisation med andra krafter som lyssnar på medborgarna och i stället för att avveckla så skall vården i Västernorröand utvecklas
Erik Lövgren skall inte uppmana Centerpartiet att ta sitt ansvar, eftersom de själva sitter i ledande ställning och inte är det minsta kapabla att ta ansvar för vården i Västernorrland .Sanningen är den att den Rödgröna Landstings röran med Erik Lövgren Jan-Olov Häggström Eva back med flera i Landstinget på ett mycket brutalt och allvarligt sätt våldfört sig på vården i Västernorrland och därmed har de bevisat att de på intet sätt är vare sig kapabla eller kompetenta att at ansvar för vården i Västernorrland.

Lövgren (S): ”Sånt här skit ska inte förekomma i landstinget”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/lovgren-s-san-har-skit-ska-inte-forekomma-i-vart-landsting?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170601%3Alovgren-s-san-har-skit-ska-inte-forekomma-i-vart-landsting%3Anyh
Lövgren (S): ”Sån här skit ska inte förekomma i landstinget”
Helt rätt, men finns ju mycket annat skit som händer i Landstinget i Västernorrland och som Erik Lövgren och Landstinget i Västernorrland blundar för och förnekar, tänker på alla svikna löften om utveckling som i stället lett till allvarliga nedrustningar , nedläggningen av Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand,. Så nog är det hög tid att se över möjligheterna att lägga ner Landstinget i Västernorrland, säga vad ni säga vill om detta förslag, men Landstingets tid är förbi, skall bli intressant att se vilken arbetsgivare som säger ja tack till Erik Lövgren, Eva Back med flera i Landstingsledningen, som på ett mycket brutalt sätt våldför sig på oss medborgare och skattebetalare genom att totat strunta i opinionen och folkviljan

Landstingsrådet Erik Lövgren