Länsmuseet Murberget sover Törnrosasömn en sömn som kommer att bli allt djupare.

Länsmuseets Chef hänvisar till att man vill ge en glimt av förr, samtidigt anger hon ett daghem som skäl till stängningen av tillfarten till Museet, hon tycker även att Museet sovit en allt för lång Törnrosa sömn.
Att man vill öka säkerheten är väl i sig ok, men då skall man inte hänvisa gående och Cyklister till Hamnleden utan trottoarer, , vidare vill hon visa en glimt av förr,samtidigt som hon påstår att Hamnleden varit den rätta vägen sedan 20 år, ja före biltrafik men knappast för fotgängare,cyklister, rullstolar,rullatorer, hon anser även att Länsmuseet sovit en allt för lång Törn Rosa sömn , ja denna Törnrosasömn torde bli ännu djupare nu sedan man inte längre tar sig fram på ett säkert sätt som gångtrafikant, det är allt för ofta som faktum som att de flesta är bilburna ställer till det för de som måste ta sig fram till fots eller med hjälp av hjälpmedel, och jag har tidigare ställt frågan till Länsmuseets chef vem som står för notan när första olyckan är ett faktum till följd av hinderbanan på tillfarten Murbergsvägen, och att tro att Länsmuseet skulle bli mer attraktivt utan Spjutegården, ja då är man nog bra enfaldig, där har hållits många middagar, i så väl samband som fest som sorg , med ett bemötande som alltid varit det bästa och menyer som varit superba, men nu tycks det bli cafeet i Museet som blir det ända alternativet om Länsmuseichef Jenny Samuelsson får som hon vill, Fairtrade är heller inget som kommer att locka folk,, så summa summarum blir nog att om de nu rätt vitt omtalade förändringarna skulle bli verklighet, så är nog så är nog Länsmuseets framtid rätt så ifrågasatt, eller kanske rent av hotat, vilket i sig skulle vara tråkigt, men som läget ter sig just nu är nog inte mycket annat att vänta, då även Allsången behöver söka sig en ny plats under nuvarande förhållanden .

Andreas Menzel

Allsången på Murberget och Spjutegårdens framtid.

Det är väl rätt vanligt att chefer antingen glömmer,förnekar eller förtränger sanningar, men att det för det mesta skall drabba den enskilde talas det inte om och när det påtalas så förnekas det,, det är dags att sätta stopp för Länsmuseets chef Jenny Samuelssons framfart, som innebär bråd död för Spjutegården ja kanske bråd död för hela Museet. ett är dock säkert och det är att med Länsmuseets inställning vad gäller tillgänglighet så är det dags att sätta punkt för Allsången på Murberget,ett uppskattat arrangemang, men med en chef som har den syn hon har på tillgänglighet så är det dags att söka en ny plats för allsången från och med sommaren 2018, och förslagen lyder Stadsparken eller Mellanholmen platser som yppar sig alldeles utmärkt för detta arrangemang och som i och med detta skulle bidra till att göra Härnösands innerstad mer levande och attraktivt sommartid.

Så snälla arrangörer och medarrangörer av Allsången sätt spaden i backen och se på nya alternativ till 2018

Det är kanske dags att skapa en grupp Spjutegårdens och Allsångens vänner.

Andreas Menzel

Länsmuseet Murbergets tillfart

Stängd tillfart irriterar

Nog kan man endast konstatera att så väl nuvarande Länsmuseet Ledning som tidigare länsmuseet ledning inte tycks förstå problemet med den stängda tillfarten, deras inställning gör att man inte vet vad man skall tro å ena sidan välkomnar de besökarna till ett som de säger lugnt och harmoniskt Museeområde , och därför har man valt att stänga Murbergsvägen som tillfart, man hänvisar bland annat till ett daghem och att det flanerar många besökare på området varför det skulle vara en fara att låta biltrafik samsas med gående, så skedde under ca 30-40 års tid innan hamnleden byggdes och det var aldrig några problem, nu har nuvarande Museet Ledning fått för sig att biltrafik är farlig för de gående och därför har man valt att hänvisa dessa till hamnleden, men att man i och med sitt ställningstagande att stänga Bergsvägen även utestänger fotgängare har man glömt bort och personer med funktionsnedsättningar tycks inte existera i Räddningsledningens värld, istället sägs det att det under ett par veckors tid har pågått en debatt som tenderat till att leda till personangrepp, så är det givetvis inte tänkt, men sitter man som chef för en verksamhet måste man vara beredd att ta tag i så väl mer som mindre behagliga debatter och diskussioner, och av de senaste diskussionerna kan man tydligt utläsa att någon större förståelse för personer med funktionsnedsättningar, man pratar om att all trafik hänvisas till Hamnleden som varit den officiella tillfarten sedan ca 20 år och frågan är om man redan då glömt bort gångare och funktionshindrade, och frågan är vilka försäkringar Länsmuseet har för att täcka eventuella olyckor då man antingen skall passera hinderbanan ovanför Åvike Herrgårds se bild eller så skall man ta sig till Museet via Hamnleden.
HJag i likhet med många sunt tänkande människor utgår i från att alla inklusive Länsindelningen inser att att stänga tillfarten via Murbergsvägen samt att säga upp Spjutegårdens arrendator, är lika med att se till att stora arrangemang som Midsommar, och Allsången riskerar att försvinna inom kort tid med nu genomförda förändringar läs försämringar, när nu Länsmuseum väljer att ändra inriktning, så säger man att givetvis nuvarande arrendatorer av Spjutegården är välkomna, och man hoppas ju förstås att den viktigaste delen i Länsmuseet som just är Spjutegården får förbli orörd och att man inte kastar ut dess personal, för då kan man göra allvar av sina planer att stänga all tillfart vid grindstugan ,ja man kan sätta en stor bom vid så väl Åvike Herrgård som Museets tillfart via Handleden och samtidigt sätta dit stora skyltar Länsmuseet och spjutegården stängd stackars krögare som bedriver en för hela Museets verksamhet ovärderlig gourmet verksamhet inte minst kvällar och helger liksom på luncherna. Som alltid tycks det alltså vara dags att städa i toppen för att få ordning i verksamheten.

Tillfart Länsmuseet Murberget

 

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd

Svar till Positiv Härnösandsbo.

Din positivitet Upphör vid ordet positiv och ryter till gör du i totalt fel läge och på totalt fel sätt.Dit s.k. rytande gagnar ingen, utan bevisar att du är en oförståndig oförstående bilförare som inte satt sig in i problemet och som inte tycks ha förstått att det finns människor med olika funktionshinder som har samma rätt men långt i från samma möjligheter att röra sig som du, ta nu och sätt dig ner en timme eller så och fundera över följderna av din insändare , och författa samtidigt omgående en ursäkt till alla som du i och med ditt uttalande väljer att stänga ute från offentliga platser vilket Länsmuseet Murberget är. Hamnleden säger du är den tillfart som gäller till Murberget, ja visst om man är bilburen frisk och stark, är man där,emot beroende av hjälpmedel så som rullator,rullstol,permobil elrullstol, så ter sig livet på ett helt annat sätt, ditt sätt att se på uppkommet problem tyder på oförstånd ja, ja kanske till och med på egoismen . Det finns en lag som säger att allt offentligt som byggnader vägar med mera som har med offentlighet att göra skall vara tillgängliga för alla alltså även funktionshindrade, ditt sätt att resonera innebär att du medvetet eller omedvetet är beredd att utestänga människor med funktionsnedsättningar så som rörelsehindrade eller andra funktionshindrade, detta är alltså inte lagligt utan enligt dagens lag straffbart, och eftersom Länsmuseet Murberget är att betrakta som offentlig plats och Murbergsvägen är den ända säkra vägen för gångare cyklister, vilket även innefattar människor med funktionsnedsättningar så är ditt resonemang att betrakta som diskriminering och därmed enligt Sveriges Rikes lag =Handikapplagen att betrakta som straffbar handling//resonemang

.

Så här står det i lagen.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster

Andreas Menzel

 

Länsmuseet Murberget tillfart och Spjutegården

Spjutegårdens Personal uppsagda?

Svar till Länsmuseechefen Jenny Samuelsson

Du tror att man kommer att bidra till ökad kunskap och mångfald gom att stänga väg och Spjutegården, vidare talar du om önskan att bli ett framtidens museum, tja den önskan är nog långt borta med nuvarande genomförda tager. då stäng tillfart och stängd Spjutegård knappast kommer att göra Länsmuseet Murberget mer attraktivt Visionen ett samtidsaktuellt museum som utifrån hållbarhet, tillgänglighet och mångfald arbetar medvetet och professionellt med att göra vårt gemensamma kulturarv angeläget för alla. Vi vill därmed bli den centrala mötesplatsen och besöksmålet för kulturarv i Härnösand och Västernorrland. För ett länsmuseum innebär det förstås högkvalitativa, kunskapsbaserade och allsidiga utställningar och program
Du talar vidare om Tillgänglighet och mångfald, det som nu sker är inte att betrakta som mångfald utan snarare enfald och gör knappast Länsmuseet Murerget mer tillgängligt utan snarare tvärtom Den attraktion som du tror att de nu genomförda förändringarna skall innebära torde nog utebli, du tror att ni med genomförda förändringar läs försämringar skall bli ett attraktivt Länsmuseum Önskedröm du tror att fait raid skall göra Museet attraktivare, ser man på bilder och läser om Fait raid på internet, så innebär Fait raid Våld och spökerier, undra vilken besökargrupp du vänder dig till knappast den i medelåldern och knappast barn heller då du med Fait raid snarare kommer att skrämma bort barn från Museet .
Nej Jenny Samuelsson Tänk om Tänk Rätt Gör om Gör Rätt så förblir Länsmuseet tillgängligt och man känner sig välkommen även i framtiden Du tror att ni skall tilldra er fler besökare och att ni nu kommer att erbjuda spännande uppleveler ,ja spännande upplevelser vad då Besökare Vilken grupp ?
Allsångskvällarna talar du om som en positiv upplevelse , ja det var dom fram till 2016. Men nu när ni har förändrat Länsmuseet till det sämre är det frågan hur positiva dessa upplevelser som du så vart talar om kommer att bli för den kanske till och me besvikne besökaren och en del besökare har ni i och med erat ställningstagande säkert redan förlorat.
Nej Jenny Samuelson hoppas du inser att nu har nog Länsmuset trampat ordenligt i galen tunna och frågan är om det inte ör dags för en ny och kompetent ledning för att v i skall kunna besöka Museet även i framtiden. För allsången kommer andra alternativ till plats att läggas fram.
Andreas Menzel

Sverige är fantastiskt

Sverige är fantastiskt!
Jo Sverige är ett ur många synvinklar mycket bra land att leva i. Vi har inga krig , eller i vart fall inga vapenkrig, vi får röra oss fritt tänka och tycka fritt, ja nästan d.v.s om vi tycker som mängden, har vi däremot åsikter som skiljer sig från mängden blir det snart obekvämt och besvärligt.

Sverige är fantastiskt

I Härnösands Domkyrka är toaletterna låsta trots att kyrkan är öppen

I sommar Sverige rör sig många turister, och man är ute och flanerar,ärer oc h dricker gott elelr strosar i affärer, och någon gång behöver vman uppsöka ett visst ställe med förkortningen VC, i de alldra flesta kyrkor är de öppna och tillgänglifga, men inte i Häärnösands Domkyrka. Träffade här om dagen Tyska turister som undrade var det fanns en toalett, och hänvisade dem naturligtvis till domkyrkan,men där hade de varit och toaletterna var låsta, detta är banala självklara saker och det är självklart att man kort uppsöker kyrkorna där toalltetterna oftast är öppna och lätt tillgängliga, men innte i Härnösands domkyrja inte där står en skyllt öppen vid Gudstjänst eller konsert och desutom änadst på Svenska, Nu äe rådet lås upp kyrkans toaletter, låt en stackars turist låna denna under några minuter, de är inte ute efter att stjäla eller förstöra de behöver bara få göra det vi alla behöver göra emellan åt uppsöka en toalett Härnösands Domkyrka är nog Sveriges ända kyrka där toaletterna är låsta.

Härnösands Domkyrka

Tillfart Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade, då det inte längre går att komma upp till museiområdet annat än via Hamnleden eller som gående från parkeringen, men att ta sig upp till Museiområdet som funktionshindrad med någon form av hjälpmedel, man undrar om Länsmuseet Murberget missat den nya lagen om att alla offentliga byggnader och platser skall vara tillgängliga för alla alltså även människor som av någon anledning är beroende av hjälpmedel. Och jag som en av många drabbade uppmanar Länsmuseet Murberget att omgående ta bort dessa hinder och göra gångvägen tillgänglig för alla samt att återställa ordningen på Spjutegården,där man slängt ut personalen.

Dags att få stopp på Landstingets hyckleri

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

I Landstingstoppen hycklas det och betalas fallskärmar och andra skumrask arvoden och tecknas det ena skumrask avtalet efter det andra, allt medan vården urholkas och folk flyttar från Västernorrland eftersom de känner sig otrygga, på grund av nedrustningen i vården, en nedrustning som i Landstingstoppen kallas strukturella förändringar i tiden, dock skall inte strukturella förändringar gynna chefer och konsulter medan de urholkar viktig verksamhet så som vården i Västernorrland och Sverige och därmed äventyrar människors liv och hälsa, som barn fick man lära sig att det var fult att ljuga, man kunde få svart tunga och svart skäl, frågan är hur det är med Landstingsledningens samvete ned tanke på de senaste skumraskavtalen som gömts i skrivbordlådor, och därmed undanhållits oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland ?
Viss städning i Landstingstoppen har ju börjat, Inger Bergström lämnade posten som Regiondirektör, men frågan är bara hur många som borde få sparken med tanke på alla oegentligheter i Landstinget, och förtroendet för våra Landstingspolitiker med Erik Lövgren Eva back med flera i spetsen är ju vid det här laget kört i botten och det måste väl anses vara hög tid att dessa figurer och många fler lämnar sina uppdrag, då de mer än en gång ljugit i oss medborgare och skattebetalare och undanhållit sanningen.Man kan inte ena dagen säga att vi måste spara för att nästa dag kasta ut miljontals kronor på oskäliga chefs och konsultavtal, detta skadar förtroendet för hela den svenska demokratin, och det är alltså brådskande att städa Landstingstrappan från toppen, och tömma Landstingschefers skrivbordslådor i jakten på undanstoppade avtal.