Mer centralisering i vården att vänta enligt sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger att mer Centralisering av vården är att vänta, och som orsak anger hon problemen med att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen,. hon säger att de flesta vill jobba på större sjukhus, det är givetvis inte sant utan är något som hon tror i sin och Landstingets iver att rasera vården i Västernorrland, som exempel kan nämnas att när Härnösands sjukhus med en gång Sveriges bästa Medicinklinik så föredrog många läkare att göra sin AT och ST tjänstgöring just i Härnösand, där enheten var liten och man hade en bra överblick och inblick i verksamheten, i takt med Centraliseringen ökar trycket på våra Sjukhus allt mer, och allt mer av läkarnas tid för patienten går åt till administrativa göromål i stället för tid för patienterna, en del av följden av Landstingets spariver när man för ett antal år sedan plockade bort läkarsekreterarna.

Härnösands en gång så väl fungerande akutsjukhus var även känt och mycket omtyckt av operationsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utförde många kranskärlsoperationer i just Härnösand, övergår vi sedan till Sollefteå Akutsjukhus, som numera inte heller har statuts av Akutsjukhus, så var de mycket kända och omtyckta för sina knä, höftleds och ögonoperationer, Problemen att rekrytera läkare till de små sjukhusen kan alltså knappast anses bero på sjukhusens storlek, utan måste i stället anses bero på Landstingets dåliga personalpolitik, där allt går ut på att centralisera och omvandla vården till löpande band principen och därmed är Landstingets valspråk patienten i centrum ett minne blott, att svikna löften om utvecklad vård i Västernorrland inte gynnar någon dera parter är självklart och vem söker sig till ett Landsting där situationen i vården är närmast kaotisk nästan jämt ?

Nej Landstinget i Västernorrland måste tänka om och tänka rätt och göra om och göra rätt, sätt patienten och vårdpersonalen i centrum det kommer alla att tjäna på, inte minst Landstinget i Västernorrland, Landstinget tjänar inget på att lova ett och göra raka motsatsen, utveckling a den medicinska rehabiliteringen och tre akutsjukhus, är det senaste löftet till oss medborgare och skattebetalare, inte heller av detta löfte blev det något, utan i stället säger Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson att en ökad Centralisering är att vänta. Hur vi skall kunna utveckla Västernorrland med Landstingets svek och inställning till vården i Västernorrland är det nog knappast någon som förstår, och frågan är om Landstingsledningen själva förstår det, varför talas det aldrig om att det skall skäras från Landstingstoppen när det skall sparas ?

Varför kan Landstinget aldrig presentera konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för all nedrustning? Det handlar ju trots allt om människoliv och inte döda ting, d.v.s om man får vård i tid.

Att Stafettkostnaderna ökar i Västernorrland men även vårdkaoset är en självklar följd av Landstingets centraliserings och nedrustningsiver

 

Andreas Menzel

Mer Centralisering i vården att vänta Enligt Sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *