Vad håller på att hända med Härnösands Centrum och handel ?

Härnösands centrum snart en död plats, allt fler affärer och butiker i Härnösands Centrum har försvunnit och försvinner,och en del kan vi skylla på Birsta City och en del på vårat eget Handelsområde, Ankaret.

När Härnösands Handelsområde kom på tal utlystes en namntävling och flera förslag hade kommit in , ett av förslagen, inlämnat av undertecknad gav Härnösands handelsområde namnet stora olyckan,och detta nämnde jag för den dåvarande Kommunchefen Marita Skog,som frågade mig varför jag tyckte att Stora olyckan var det lämpliga namnet, och mitt svar löd Stora handelsområden har aldrig gynnat centrum, och i dag ser vi vad som händer den ena affären efter den andra försvinner, kanske inte allt på grund av Handelsområdet, en hel del skuld bär även Näthandeln och Birsta City, dit trafiken går som lämmeltåg, men nu gäller det att stoppa den negativa trenden i Härnösands Centrum, och då finns ett antal sätt, 1. Handla lokalt Handla inte över nätet och avstå från Birsta City, man hör ofta människor som gnäller att det inte finns någonting i Härnösand,men vem tror ni vill satsa på en verksamhet som inte bär sig, och vem tänker på alla som inte har bil och körkort och som därmed inte kan ta sig till detta elände Birsta City . Skall bränslet verkligen behöva stiga till 40 koner litern för att minska lämmeltåget till Sundsvall, höga bränslepriser kommer att leda till att Landsbygden där, och hur skall vi då få se verkligheten av en levande Landsbygd? Det är helt enkelt dags att trenden vänder och vi inser att vi måste värna vår egen handel om Härnösands Centrum inte skall dö ut inom kort.

Handla lokalt värna om den lokala handeln och miljön och bromsa Växthuseffekten Stoppa Lämmeltågen till Birsta City det tjänar alla på.

Du som instämmer gilla gärna och dela

Åhlins lägger ner i Härnösand och snart är nog hela nedre planet tomt

Fråhga till våra politiler i Härnösands Kommun

Oroligheterna i Härnösands Centrum.

Med anledning av de senaste oroligheterna i Härnösands Centrum, ställer jag följande fråga.
Vad gör ni för att stoppa dessa oroligheter och samtidigt se till att i så hög grad säkerställa säkerheten för oss medborgare, som sköter sig, och gärna rör oss i centrum även på kvällarna, vi skall förhoppningsvis inte behöva vara rädda eller behöva stanna hemma för att det finns gäng som ställer till med oroligheter, som i sin tur medför känsla av rädsla och oro hos oss medborgare

Nej till Folkomröstning i BB frågan i Sollefteå åter ett bevis på diktatur i Landstinget

Åter igen ett bevis på att >Sverige inte är ett demokratiskt utan diktatoriskt land, där diktatorerna Lövgren Back och de övriga nickedockorna i Landstinget som säger sig företräda folket i stället totalt struntar i folkviljan. 16000 demonstrerade för många år sedan när Härnösands Sjukhus halshöggs, 20 tusen manifesterade mot nedläggningen av BB och alla akutverksamhet i Sollefteå, skall bli intressant att se vad som händer nu när Landstinget sätter tänderna i Övik, ? Ett är dock helt klart att Landstinget är en diktatur med diktator Lövgren och Back i spetsen ett pack som saknar så väl förstånd som förmåga att stoppa alla skandalaffärerna, som, i sin tur urholkar Landstingsekonomin, något som vi som medborgare och skattebetalare i Västernorrland får betala dyrt för i form av högre Landstingsskatt, fler skumraskavtal och försämrad vårdtillgänglighet, och frågan är när dessa djävulskaper skall ta ett slut? Men senast i september 2018 måste detta få ett slut och hela Landsortstidningen skall kastas ut utan fallskärmar eller andra förmåner och eller skumraskavtal, vad de aldrig förstått är att för att spara måste det skäras från toppen, man kan inte fortsätta att gräva från botten, för då rasar den lilla del vård som fortfarande består i hop som ett korthus och då är det definitivt tack godnatt och slut med Västernorrland.Det märkliga i det hela är att Landstingsledningen oavsett vilken politisk färg man har eller har haft aldrig haft förmågan att presentera vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser,vilket kan liknas vid företag eller församlingar i kyrkan som handlar med skattemedel där det är lag att infordra så väl offert som anbud, så länge investeringarna eller utgifterna skall bekostas av skattebetalarna.
Tyvärr har vi ju ett rättssystem som springer Landstingsärenden och att få rätt i en rättstvist mot Landstinget är så gott som omöjligt, hur fel Landstingsbeslutet än må vara så går det sällan eller aldrig att bevisa dessa fel med mänskligt sunt förnuft,då lagbok och sunt förnuft ständigt tycks stå i strid med varandra. Så vad gör vi som skattebetalare och medborgare ? Inte mycket vi kan göra Pust. Visst hade folkomröstning enligt Centerns förslag varit bra, och ett naturligt drag i en så viktig fråga,som vården är för medborgarna, men eftersom Landstinget är en diktatur och koloss på lerfötter så blir det inget av denna så nödvändiga folkomröstning, så nu är det dags att vi får bort Landstinget som myndighet i allmänhet och Landstinget i Västernorrland i synnerhet.

Andreas Menzel

Kommentar på HSN:s ordförande Eva Backs uttalande om läkarkrisen i Örnsköldsvik

Utspelet från HSN:s Ordförande Eva Back om möte som skall hjälpa läkarkrisen i Örnsköldsvik är inget annat än tomt prat och ett mycket fult utspel som vi som medborgare och skattebetalare knappast sätter många ören på, hon säger att man gjort ansträngningar för att lösa läkarkrisen i Övik, detta uttalande kan inte ses på annat sätt än som ett Falskt spel för gallerierna , då Övik med all sannolikhet är det nästa Akutsjukhus som nedmonteras i smyg . Hur kan hon tro att det skall gå att rekrytera till en enhet som ser ut att strypas på samma sätt som Härnösands Akutsjukhus, Rehabmedicin i Härnösand och nu senast BB och all kirurgi vid Sollefteå Akutsjukhus, Eva Back liksom Erik Lövgren måste ta sitt ansvar och inse att de under lång tid ljugit och fört oss med-borgare,skattebetalare och patienter i Västernorrland bakom ljuset, vi är visserligen luttrade, men att påstå att Landstinget skulle ha dålig ekonomi är lögn och förbannelse, mot bakgrund av Thulin Affären,Sigbjörn Olovsson Affären Anders L Johansson,Margareta Röden Berglund, och alla konsultaffärer. Är det undra på att Landstinget är konkursmässiga, när de ljuger i oss medborgare och skattebetalare, något som för med sig att många har valt att lämna Västernorrlands Län och många fler lär det bli om Landstinget fortsätter på inslagen väg med att å ena sidan nedrusta vården i Västernorrland å andra sidan kasta pengarna i sjön genom att betala astronomiska summor till chefer och konsulter som inte gör ett skit nytta. Nej Landstingsledningen i Västernorrland har under många år bevisat sin inkompetens genom sitt handlande så nu är det dags att städa ut sig.och gör det omgående.Kriserna i vården är försakade av att Landstingsledningarna aldrig besuttit någon kompetens eller förståelse för vad vi medborgare har rätt att kräva, nämligen en fungerande vård i hela Västernorrland, och inte en massa korruptionsskandaler.

Landstinget har ju även svikit sina löften om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, något som måste kosta dem valsegern 2018 .

Andreas Menzel

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

 

Trafiksituationen på Härnösands gator

Svar till koka åsikter-men barn gör som vi vuxna gör i trafiken
Av svaret framgår att barn gör som vuxna gör och inte som vuxna säger, alltså är det de vuxna som måste skärpa sig i trafiken i Härnösand för att lära barm och ungdomar hur man beter sig i trafiken, kort sagt är det de vuxna som bär ansvaret för den rätt dåliga trafikmoralen i Härnösand, genom att cykla på trottoarer, och mot körriktning inte minst på Storgatan i Härnösand, och frågan är om ni som cyklar på trottoarer och mot körriktningen har ägnat en tanke åt att det finns syn och hörselskadade som inte ser eller hör er cyklister lika så finns det rörelsehindrade som inte heller hinner undan när ni brakar fram mot körriktningen, så kritiken är fullt befogad och något måste göras innan en allvarlig olycka med oskyldiga inträffar, i skolan ingår trafiklektioner i skolschemat och polisen gör även sina insatser, och i körskolan får man nog lära sig vad som gäller både som bilförare, cyklist, och som fotgängare, så det borde inte vara så svårt att få lite bättre ordning i trafiken i Härnösand.

Flyktingboendet Soludden

Soludden en bra affär för Härnösand?
Ja frågan är väl hur bra denna affär egentligen blev, med tanke på att det fortfarande bedrivs vårdverksamhet om än i mycket begränsad omfattning i lokalerna, och frågan är om dessa våra nyanlända har tillträde till Rehabbassängen utan tillsyn ? Verkar inte alldeles otroligt och inte helt lyckat heller, det var väl ändå inte meningen att kommunen och därmed vi medborgare och skattebetalare skulle få sämre Medicinsk Rehabiliteringsvård, medan Kommunen anser att detta var en bra affär, vilket kan tolkas som att vi som hade behövt den medicinska Rehabiliteringen intakt är för dyr, medan Flyktingarna är en ekonomisk tillgång,