Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner

Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner kr i år och får bannor vid Landstingets regionfullmäktige sammanträde i dag, men när skall Landstingets regionfullmäktige med Regionrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back få de bannor som de med all rätt skall ha för all nedrustning oi vården och de svek mot medborgarna som denna nedrustning medfört. Dessutom är ju all nedrustning i vården i Västernorrland fattade på felaktiga och olagliga grunder då det allt jämt saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser,vidare talas det aldrig om att skära i Landstingstoppen, där söks det direktörer ,och chefer som kostar miljoner varje år, vidare har Landstinget för länge sedan kommit till den punkt där man för länge sedan svikit sina löften, löftena var 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, 3 akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Örnsköldsvik, och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland har slagits i spillror genom en inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back och en lika inkompetent Landstingsdirektör och Regimentation, som kostar oss skattebetalare, medborgare och patienter miljonbelopp varje år, det har sedan länge sagts att Landstings Trappan måste städas från toppen, något som aldrig tycks gå in i hjärnorna hos våra beslutsfattare, man frågar sig hur de städar sina egna hem? kanske kastar de skiten uppåt istället för att slänga ner den och sedan torka upp den, tråkigt nog är det ett år till valet, vilket nog måste anses utgöra ett ödes år vad gäller vården i Västernorrland och alla svikna löften, hoppas bara att alla Västerlänningar kommer i håg vårdslakten 2015-2017 till valet i september 2018, då Landstingstrappan på allvar skall städa från toppen, fast att återställa allt som raserats utan giltiga beslutsunderlag och utan hänsyn till opinionen torde bli svårt om inte omöjligt, om inga alternativa lösningar till den misslyckade Landsortstidningens beslut presenteras omgående.
Att Landstinget måste ha hyrläkare är en betungande kostnad för oss skattebetalare och medborgare, men måste se som en klar följd av nedrustningen i vården och den därmed förbundna personalflykten från vården i Västernorrland.

Hyrläkare svenska vårdens stora fiasko

Systemet med hyrläkare ett dyrt fiasko ja så lyder överskriften på detta inlägg, det är inte bara ett dyrt fiasko utan ställer även till med problem för oss medborgare och patienter, eftersom dessa stafetter/hyrläkare tjänstgör någon vecka här och någon vecka där, vilket innebär att om man som patient tvingas söka för samma problem flera gånger så tvingas man dra sjukdomsbilden lika många gånger som man byter läkare, för Västernorrlands del accelererar problemet med hyrläkare i takt med att Landstinget nedrustar i vården och allt fler läkare men även sjuksköterskor lämnar Landstinget iu Västernorrland, till följd av omänskliga arbetsvillkor, något som drabbar oss som patienter och medborgare, där till tillkommer att detta är mycket kostsamt för Landstinget/Landstingen, om Landstinget i i stället skulle tillhandahålla en fungerande vård med fast personal, skulle man trygga vården för patienterna och med stor sannolikhet kunna spara miljonbelopp varje år och därmed också, det är alltså dags att Landstinget omger sig med kunnigt folk som förstår problemen i vården, allt för att trygga vården för patienterna,och samtidigt trygga arbetsmiljön för de vårdanställda, det är alltså oerhört bråttom att stoppa nedrustningen i vården innan V Västernorrland är ett avfolkat skogslän, där ingen vill bo eftersom en av de viktigaste byggstenarna i ett fungerande samhälle håller på att rasa i hop som ett kort hus.
Jag har sagt det tidigare och säger det åter igen städa Landstingstrappan från toppen så spar Landstinget pengar och räddar vården i Västernorrland

 

Landstingets lögnkultur urholkar vården i Västernorrland

Landstingets högkultur drabbar oss som medborgare, skattebetalare och patienter

Den rödgröna Landstingsröran påstår sig stå på de svagas sida, vilket för övrigt även gäller vår regering, men sanningen talar ett helt annat språk när vi ser vad som händer med vården i Sverige, Västernorrland och Ådalen. Hade den rödgröna röran i så väl Landsting som på regeringsnivå menat vad de står och säger i denna artikel, hade det inte behövts några manifestationer eller ockupationer, och det hade inte heller behövt råda så katastrofala skillnader på tillgänglighet av fungerande vård . I Västernorrland har vi klara synliga bevis på att det lovade ordet svikits med råge och Inte har med sanningen att göra. Man lovade 3 akutsjukhus och fungerande Medicinsk rehabilitering. Sanningen blev ju som vi alla vet en helt annan , en katastrof utan like med svek som saknar motstycke, 3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen för bland annat punga patienter med neurologiska symtom, skador och sjukdomar är ett minne blott sedan Sossarna och de övriga i den rödgröna röran i Landstinget ännu en gång svek sina löften genom att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, vad man  eller om man sparat något på dessa dumsnålhet och vad man gjort eller gör med dessa pengar torde vi medborgare och skattebetalare i Västernorrland aldrig få en klar bild av. Klart är dock klart att vården i Västernorrland har havererat, kostnaderna för stafetter skenar och i övrigt slösar Landstinget med pengar på konsult, chefer, direktörer, stafetter och verksamhet som inte tillhör Landstinget, och allt drabbar oss som patienter medborgare och skattebetalare. Man frågar sig vem och eller när skall få stopp och när skall denna katastrof vara till ända? kanske när stora dealar av Västernorrland avfolkats till följd av Landstingets dumsnålhet, inkompetens och nonchalans mot oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdpersonal, en eloge till Lars Gunnar Hultin och en ännu större eloge till ockupanterna i Sollefteå, som försöker att återställa ordningen i vården genom att dygnet runt ockupera Sollefteå Sjukhus framtidens Akutsjukhus.

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Centern tar ställning för Sollefteå Akutsjukhus, men vem tog/tar ställning för att Västernorrland har en fungerande Medicinsk rehabilitering ?

Detta kallar Landstinget utveckling

Jätte bra att Centern tar ställning för Sollefteå Sjukhus (Akutsjukhus), däremot är det mycket bekymmersamt att ingen riktigt tycks ha orkat att motargumentera den rödgröna Landstingsrörans iver att slå sönder så väl Härnösands Akutsjukhus som den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, vilket fått till följd att unga människor med Neurologiska sjukdomar och skador i Västernorrland står utan medicinsk rehabilitering, sedan man slagit sönder den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, och att detta inte hade eller har med ekonomi att göra har vi ju fått bevisat och klart för oss mer än en gång med tanke på hur Landstingets slösar med våra skattemedel på dyra chefsavtal, ekonomidirektörer och verksamheter som i egentlig mening inte har med Landstinget att göra,. Så nu har Landstinget en ny dyr regiondirektör som kostar skjortan för oss skattebetalare och medborgare och därmed kräver vi nog till mans att han tar i med hårdhandskarna, slår näven i bordet och städar Landstingstrappan från toppen, för att rädda vården i Västernorrland och återställa det som Landstinget lovade utveckla, men i stället avvecklade alltså Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand. Till sist står det ju sedan länge klart att den så kallade regionen Västernorrland vart ett dyrt och dåligt skämt för oss medborgare och skattebetalare.

 

Andreas Menzel

Landstingets topplöner måste sänkas enligt regiondirektör Hans Viklund

Landstinget Västernorrland Topplöner måste sänkas enligt Regiondirektör Hans Viklund

Landstingets nye regiondirektör  Hans Viklund  är den förste jag hört säga att man måste sänka topplönerna i Landstinget, alltså äntligen en som tycks ha förstånd att se att för att komma till rätta med Landstingskrisen kan man inte bara skära i verksamhet ,utan måste även vara beredd att fatta beslut som säkert ses som obekväma och o omtyckta och obekväma beslut, vilket bland annat just innebär att sänka chefslöner, detta för att klara Landstingets viktigaste uppgift vården i Västernorrland, som har kollapsat till följd av allt för vidlyftiga chefsavtal, och fallskärmar, vilket dränerar Landstingets ekonomi och därmed drabbar verksamheten, vilket i sin tur drabbar oss skattebetalare, medborgare och patienter och vårdpersonal.

Kort sagt är det dags att ta i med hårdhandskarna och skära från toppen för att rädda verksamheten i botten, något som vare sig Landstingsrådet Erik Lövgren eller HSN;s ordförande Eva Back aldrig någonsin tycks ha förstått eller i vart fall aldrig vidrört, att skära från toppen tycks i deras ögon vara obekvämt, men är ett måste när väsentlig verksamhet alltså vården i Västernorrland har havererat.

Man kan ju hoppas att vi alltså har en Regionledning som även ser till att bromsa löneutvecklingen för regiondirektören, vilket av förklarliga skäl kan bli en något komplicerad uppgift

Lokal chef för kirurgi i Övik dröjer

Lokal chef för kirurgin i Örnsköldsvik  dröjer, och man kan fråga sig om detta är ett medvetet beslut för att även lägga ner den akuta verksamheten vid Örnsköldsvik, läkarföreningen i Ångermanland med ordförande Lars Rocksen i spetsen anser sig med all rätt motarbetade av sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson, något som Nina Fällback Svensson  bestämt tillbakavisar, dock måste det väl vara professionen, d.v.s Läkarföreningen med Lars Rocksen  spetsen som vet vad som är bäst för Ångermanland , vilket vare sig Landstinget i Västernorrland och därmed inte heller sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson är kapabla att bedöma.

 

 

Landstingets lögn kultur tär på medborgarna

Lögn Kulturen härjar i Landstinget.
Erik lövgren har ljugit om flera uppmärksammade och kostsamma affärer i Landstinget, samtidigt som han på ett annat ställe i dagens upplaga av tidningen Ångermanland står med knäppta händer , och kanske ber han till gud om sina och Landstingets synder och lögner. Men Erik Lövgren, inse nu att du nu ljugit och farit fram med sanningen på ett så vårdslöst sätt att ditt och Landstingets förtroende är kört under botten nivån och det är dags att du kallar till ett kort styrelsesammanträde, där du entledigar såväl dig,Eva back som hela den politiska ledningen och Landstingsdirektören, för ingen av er har nog det minsta uns till förtroende hos medborgarna efter alla dumheter ni ställt till med och allt ni ljugit om.

Andreas Menzel

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

Medborgarförslag anses för byråkratiska och skrotas

https://www.allehanda.se/logga-in/medborgarskapslagen-skrotas-de-ar-byrakratiska

Medborgarskapslagen skrotas i Härnösands Kommun Detta kan man tycka både si och så om ,eftersom inte alla har tillgång till dator och e-post, men säkert vill visa sitt engagemang i viktiga frågor, vill dock vädja till Härnösands Kommun att inte görs som sin norra granne Umeå Kommun gjort nämligen att totalt skrota medborgarnas möjlighet till påverkan, för det är ju utifrån medborgarnas n kommunledningen skall fatta sina a beslut och då är det ju viktigt att medborgarna får ge sin syn på angelägna frågor även i fortsättningen, viktigt är även att tala om när förslaget väntas träda i kraft och var vi i fortsättningen lämnar våra förslag och synpunkter, de elektroniska alternativen går ju bra för den som har dator och e-post, men har man tänkt på den som inte har dessas möjligheter, och till sist kan man ju fråga sig hur våra beslutsfattare tänkt sig att medborgarna skall känna sig delaktiga och engagerade i viktiga frågor när man skrotar denna möjlighet för medborgarna att påverka.

 

Medborgarförslagen i Härnösands Kommun skrotas anses för byråkratiska.

Medborgarförslagen skrotas i Härnösand,då de anses för byråkratiska, ett tråkigt beslut som jag och säkert många med mig hoppas att våra beslutsfattare tar sig både en och två funderare på om det var/är rätt beslut, medborgarskapslagen är en utomordentligt bra möjlighet för medborgarna att påtala försöka att förändra saker som kan bli bättre,men nu tycks alltså tråkigt nog Härnösands Kommun följa sin norra granne Umeå Kommun där samma misstag begåtts, och frågan är då hur beslutsfattarna tror att medborgarna skall känna någon delaktighet i viktiga frågor och hur det är tänkt att medborgarna skall kunna påtala sådant som man önskar förändringar av?
Andreas Menzel

Landstingsledningen befinner sig i Bryssel .

Hur i fridens fröjder kan Landstinget slösa på sådant? De är ju konkursmässiga och vården i Västernorrland har ju slapstick för länge sedan, men det är ju som vanligt med Landstinget, de ljuger som hästar travar,,skyller på taskig ekonomi ena minuten och slösar nästa minut, eftersom vården i Västernorrland har total kollapsat skall det omgående införas reseförbud för hela Landstingsledningen

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland