Landstingets lögnkultur urholkar vården i Västernorrland

Landstingets högkultur drabbar oss som medborgare, skattebetalare och patienter

Den rödgröna Landstingsröran påstår sig stå på de svagas sida, vilket för övrigt även gäller vår regering, men sanningen talar ett helt annat språk när vi ser vad som händer med vården i Sverige, Västernorrland och Ådalen. Hade den rödgröna röran i så väl Landsting som på regeringsnivå menat vad de står och säger i denna artikel, hade det inte behövts några manifestationer eller ockupationer, och det hade inte heller behövt råda så katastrofala skillnader på tillgänglighet av fungerande vård . I Västernorrland har vi klara synliga bevis på att det lovade ordet svikits med råge och Inte har med sanningen att göra. Man lovade 3 akutsjukhus och fungerande Medicinsk rehabilitering. Sanningen blev ju som vi alla vet en helt annan , en katastrof utan like med svek som saknar motstycke, 3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen för bland annat punga patienter med neurologiska symtom, skador och sjukdomar är ett minne blott sedan Sossarna och de övriga i den rödgröna röran i Landstinget ännu en gång svek sina löften genom att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, vad man  eller om man sparat något på dessa dumsnålhet och vad man gjort eller gör med dessa pengar torde vi medborgare och skattebetalare i Västernorrland aldrig få en klar bild av. Klart är dock klart att vården i Västernorrland har havererat, kostnaderna för stafetter skenar och i övrigt slösar Landstinget med pengar på konsult, chefer, direktörer, stafetter och verksamhet som inte tillhör Landstinget, och allt drabbar oss som patienter medborgare och skattebetalare. Man frågar sig vem och eller när skall få stopp och när skall denna katastrof vara till ända? kanske när stora dealar av Västernorrland avfolkats till följd av Landstingets dumsnålhet, inkompetens och nonchalans mot oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdpersonal, en eloge till Lars Gunnar Hultin och en ännu större eloge till ockupanterna i Sollefteå, som försöker att återställa ordningen i vården genom att dygnet runt ockupera Sollefteå Sjukhus framtidens Akutsjukhus.

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *