Landstings miljoner rullar som spelkulor på roulettbord Ett Landstingsråd som Ljuger är väl inget värt ?

Erik Lövgren Landstingsråd

 

God morgon Västernorrland .

Landstingsrådet Erik Lövgren Ljuger ?
Kan man annat än bli fly förbannad när man läser dagens tidning om hur              Landstingsmiljonerna rullar som kulor på ett Roulettbord ett kasino och våra beslutsfattare ljuger i oss medborgare som hästar travar då de påstår att Landstingsekonomin skulle vara i botten och då de säger att det måste sparas på vården , och att allt inte kan göras över allt. Nedrustningen i vården i Västernorrland är inte och har aldrig varit ekonomiskt betingade, felet är att vi haft och allt jämt har en Landstingsledning som pratar skit och ljuger i oss medborgare och skattebetalare, förtroendet för Erik Lövgren har väl ständigt varit lågt, men är i och med det som skrivs i denna artikel bortta för alltid , detta gäller även HSN:s ordförande Eva Back och hela Landstingsledningen inklusive tidigare Landstingsdirektören Anders L Johansson. Strör man pengar i kring sig som Landstinget i Västernorrland gör, skall ,man inte gå ut i media och ljuga i medborgarna genom att säga att man måste spara och att detta kommer att detta kommer att ske genom att nedrusta vården i Västernorrland.
Det ända ansvaret som återstår för Erik Lövgren,Eva Back med flera i Landstingsledningen är att städa ut sig ur >Landstingskansliet omgående och återställa såväl Sollefteå Akutsjukhus, Härnösands Akutsjukhus och Rehabilitation i Härnösand. Nu tycks han även ljuga för att hålla fd Landstingsdirektören Anders L Johansson och Lena Thulin om ryggen., kan detta kallas något annat än skandal? 

Andreas Menzel

Lanbstingsrådet Erik Lövgren påstår sig ta ansvar för vården i Västernorrland

Erik Lövgren säger att han vill blicka framåt och glömma och att han och Regionstyrelsen tar ansvar för länet genom att totalhaverera vården , ,han är så självisk och optimistisk när han tror på runt 42-46% av rösterna i valet 2018., nog måste man konstatera att han lever långt ja ljusår bortom verkligheten, när han tror att folk skall glömma alla sveken om utveckling av vården i Västernorrland 3 Akutsjukhus som för övrigt en gång i tiden var 4 ink Härnösand och Sollefteå , har blivit 2 och frågan är väl hur länge Övik kommer att bestå, men ett är säkert och det är att vi medborgare och skattebetalare har nog betydligt bättre minne än Regionrådet Lövgren och hans lakejer i Regionstyrelsen så nog skall vi komma i håg sveken om den medicinska Rehabiliteringen och 3 Akutsjukhus,. Vi bet ju alla att Landstingets nedrustning inte har med ekonomi att göra utan ideologi, eller rättare sagt idioti, där man för att klara vården i Västernorrland måste satsa på stafetter, eftersom den fasta personalen dels inte orkar längre och dels flyr Västernorrlands Läns Landsting,. Må vi hoppas på 2-3% i valet så att de förlorar makten. Att Erik Lövgren och andra vill blocka framåt och glömma alla misstag breviar att Landstinget definitivt fel man att ha ansvar för en så viktig verksamhet som vården i Västernorrland och Sverige. Hade Landstinget tagit hänsyn till Länet hade man inte demolerat Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska Rehabiliteringen, vilket nu innebär att det inte längre finns någon specifik Rehabiliteringsåtgärd för Neurologiskt och Trafikskada i Västernorrland

Detta kallar Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget för vård på lika villkor, något som vi medborgare, skattebetalare och patienter av naturliga skäl inte håller med om

 

Andreas Menzel

Tack Jonny Lundin och Roger Byström för svar på Eva Backs Uttalande

Tack Jonny Lundin och Roger Byström för att ni svarar HSN:s ordförande Eva Back så snabbt, tyvärr missade jag erat svar i mitt svar till Eva Back, men helt klart är att Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back tycks ha abdikerat. d.v.s avsagt sig ansvaret för fattade beslut och des konsekvenser, samt att de inte förstått att de flerfaldigt svikit och allt jämt sviker sina  löften till medborgarna som varit 3 akutsjukhus som blivit 2 och utvecklad medicinsk rehabilitering, en utveckling som blev en total avveckling i den mening att det numera inte finns någon rehabilitering för personer med Neurologiska sjukdomar i Västernorrland, och att Medicinsk Rehabilitering och Geriatrisk rehabilitering skiljer sig väsentligt åt har ingen i landstingsledningen den minsta aning om, vilket får svåra konsekvenser för de drabbade och absolut måste få konsekvenser i valet 2018.

 

Andreas Menzel

Svar på Eva Back:s uttalande i TÅ 22017-10-06

Svar på Eva Back:s uttalande 2017-10-06 visar på stor okunskap och brist om hur nedrustningsprocessen i vården började och allt jämt fortlöper.
Det var och är väl känt att stora enheter med en tungrodd organisation aldrig är kostnadseffektiv, sedan är det ju så att vid alla tillfällen då Landstinget beslutat om nedrustning och därmed fördyrat vården och försämrat tillgängligheten så har det varit och är just S V och MP Som suttit vid Rodret, för att väcka lite liv i Eva Backs tydliga minnesluckor skall jag här nämna några namn som ivrigt röstade för nedläggning av all vård i Härnösand och som nu ivrigt deltar i den fortsatta nedrustningen av vården i Västernorrland
Stig Andersson Socialdemokraterna Eva Söderberg Socialdemokrat Elisabeth Strömqvist Socialdemokrat Eva Back Socialdemokrat Erik Lövgren Socialdemokrat, undra om dessa bytt parti eller om Eva Back lider av minnesförlust eller vill förtränga sanningen i hopp om att sitta kvar efter valet 2018 ?
De som beslutade om Nedläggningen av så väl Sollefteå Akutsjukhus som Rehabmedicin i Härnösand var den nu sittande rödgröna rötan i Landstinget med Erik Lövgren och Eva Back HSN;s ordförande, vet hon inte vad hon varit med och beslutat om och dessutom klubbat ? Man kan inte annat än ta sig för pannan och bli både ledsen och arg över hur Landstingsledningen far med osanning. Det som nu sker har alltså inget med Moderata eller överhuvudtaget borgerliga misstag att göra utan är totalt den rödgröna rörans misstag och okunskap som drabbar oss medborgare och patienter, Tråkigt nog lyckades inte moderaterna under sin korta tid vid makten vända Landstingets nedrustningsskuta så nu är kaoset ett faktum, ett faktum som måste få konsekvenser i valet 2018

 

Samma skatt för pensionärer och sjuka som för den som arbetar.

Hörde just på Nyheterna att Sverigedemokraterna vill ha samma skatt för den pensionärer och sjukpensionärer som för den som arbetar, nog måste väl Sverigedemokraterna i och med ett sådant förslag anses fientligt inställda mot så väl handikappade sjuka och pensionärer, den sista gruppen har ju trots allt varit med och byggt upp Sverige en gång, och de som råkat ut för sjukdom eller olycka har ju aldrig bett om denna situation, och skall inte straffas dubbelt upp. Gud bevare oss från SD då är vi snabbare än vi tror tillbaka i Backstugusittare och fattigdom

Landstingets löften ett svek

Inga försämringar vad gäller den medicinska Rehabiliteringen var löftet från Landstinget,. Men  som vi alla vet vart dock slutet raka motsatsen vad gäller den medicinska Rehabiliteringen och Akutsjukvården i Västernorrland, och som alltid ett svek från Landstingets sida.

Den medicinska rehabiliteringen och den därmed förenade bassängverksamheten i Härnösand blev som alltid vad gäller Landstingslöften vid förändringar, en radikal försämring, Rehabmedicin överlämnades i all hemlighet till migrationsverket, och har nu invaderats av flyktingar, dessa tycks även ha skaffat sig tillträde till Rehabbassängen och vistas i rehabbassängen kvälls och nattetid  eftersom de tycks vistas där kvällstid kan den ju inte anses ske lovande, allt medan den medicinska rehabiliteringen för neurologiska handikapp,sjukdomar är ett minne blott i i Västernorrland, då denna viktiga verksamhet med specifikt anpassad rehabilitering för ovan nämnda grupp stuvats in i den geriatriska Rehabiliteringen i Sundsvall, vad och om Landstingets spar något på denna dumsnålhet har och kommer nog aldrig att bekräftas, ett är dock klart att om dessa våra s,k tillfälliga gäster olovandes skaffat sig tillträde till rehabbassängen så är det oerhört allvarligt, då de tycks kunna härja fritt på kvällar och nätter, vilket kan få och redan fått mycket allvarliga konsekvenser, då de tycks befinna sig i varmvattenbassängen, olovandes och frågan är om de är medvetna om de hygienkrav som ställs för att vistas i varmvattenbassängen.  3 Akutsjukhus blev 2 Övik och Sundsvall, och frågan är väl hur länge Ö-viks Akutsjukhus kommer att bestå är nog bara en tidsfråga om Landstinget får fortsätta att härja fritt .

Landstingets påstådda skäl till nedläggningen av medicinsk Rehab i Härnösand, så har detta med all sannolikhet inget med ekonomi att göra, då Landstinget tycks ha pengar som gräs om man får tro uppgifterna i media om hur Landstinget slösar med våra skattemedel på verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra i form av konsulter Stafetter, Överbeläggningar som kostar miljontals kronor varje år samtidigt som man sätter patienternas hälsa på spel, något som kan stå Landstinget mycket dyrt nej återställ ordningen i vården i Västernorrland och kära medborgare kom i håg Landstingets svek till valet om ett år, ett val som med all sannolikhet hade medfört en radikal förändring om det skett i år 2017, men en Radikal förändring som är att motse i valet om ett år.

 

Bedröva Ledsen patient

Landstingsrådet Erik Lövgren