Landstingets tid är förbi

Nu skall Landstinget införa ytterligare en nämnd. En så kallad Supernämnd med ansvar för hälso och Sjukvården i Västernorrland., men eftersom Landstinget i Västernorrland abdikerat, d.v.s avsagt sig ansvaret för hälso och sjukvården i Västernorrland, så behövs ingen supernämnd, denna skulle bara bestå av interna personer, vilket knappast kan förmodas tillföra ett dugg vad gäller vården i Västernorrland, vården i Västernorrland blöder sedan drygt 30 år när Landstinget i Västernorrland drabbades av sinnesförvirring och storhetsvansinne och byggde Sundsvalls Sjukhus, i dag alldeles för stort eftersom det tar död på all annan vård i Västernorrland, samtidigt som det är för litet för att klara den belastning som det inneburit att lägga ner först Härnösands Akutsjukhus, senare har man lagt ner medicinsk rehab och Sollefteå Akutsjukhus nu stympar man Örnsköldsviks Akutsjukhus, och märk väl all nedrustning är olaglig då det  saknas så väl konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, vilket måste anses vara lag då det handlar om medborgarnas pengar utan nedrustningen sker på vaga grunder och saknar giltiga beslutsunderlag, problemen blir inte mindre av att vi har ett rättssystem som gör det så gott som omöjligt för oss medborgare, skattebetalare och patienter att överklaga Landstingets ständiga idiotiska beslut ena dagen att lägga ner vårdande verksamhet i Västernorrland för att nästa dag kasta ut miljoner på konsulter, chefer, direktörer stafetter, Fallskärmar Till vilken nytta ? Ja inte till nytta för medborgarna i vart fall. och jag i egenskap av mångårig kämpe för vården i Västernorrland hävdar allt jämt att Landstingets beslut är olaglig då vi aldrig hört att det skall sparas i Landstingskansliet, utan allt skall sparas på oss skattebetalare och medborgare, och visserligen är vi medborgare luttrade vid det här laget, men nu får det vara slut med Landstingets svek och lögner, Nu skall Landstingets trappor städa från toppen, vilket skulle ha varit den första åtgärden för att komma till rätta med Landstingets ständigt påstådda taskiga ekonomi, ett påstående som ingen i Västernorrland någonsin trott err kommer att tro på.

Sammanfattningsvis ser läget ut så här

Landstinget sviker oss medborgare och skattebetalare genom att nedrusta vården i Västernorrland.

4 Akutsjukhus vart först 3 därefter vart tre akutsjukhus 2 och i dag är det frågan om hur länge det tar innan Landstinget raserat Örnsköldsvik Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen som hade sin verksamhet i Härnösand och som betjänade Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län lovades utveckling, istället har hela den medicinska rehabiliteringen för unga i nämnda län raserats genom Landstingets nedrustning och svek.

Att Landstingets nedrustning skulle vara ekonomiskt betingad är ren lögn, och Landstingets tid är förbi och måste få kännbara konsekvenser i valet 2018, om vi över huvud taget skall ha Landstinget kvar.

 

Landstingets tid är förbi och måste få kännbara konsekvenser i valet 2018

 

Härnösand 207-11-30

Landstingets tid öär förbi

Inkompetent Regionledning en kostnadskrävande ineffektiv koloss på lerfötter

Regiondirektör Hans Viklund i likhet med hela Regionindelningen i Landstinget är inkompetenta och kostnadskrävande element i en organisation som stampar i leran, Frågan är ju om Regiondirektör Viklund i likhet med hela övriga regionledningen och alla tjänstemän som överhuvudtaget begriper vad de sysslar med och vad det får för konsekvenser för oss medborgare?                        

Landstingets regiondirektör Hans Viklund

Om de så mycket som en enda gång skulle lyssna på opinionen, skulle de kunna undvika mycket irritation och de skulle inte heller behöva utstå hot eller andra obehagligheter, även om hot aldrig skall tolereras, men vi kan inte bortse i från att som Landstinget beter sig mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, så får man nog ta skeden i vacker hand och förstå att man själv har en mycket stor skuld i de hot och trakasserier som enligt uppgift i media förekommer.

Landstinget har nu alltså 2017 raserat så gott som hela den fungerande vården i Västernorrland, då man slagit sönder all akutverksamhet i såväl Sollefteå som Härnösand och frågan är hur länge akuten i Övik kommer att fungera, Regiondirektör Viklund som är en av dew mest kostnadskrävande kolosserna i Landstinget ,skall i stället för att utreda fortsatt rasering av vården i Västernorrland, inge begäran till Landstingets politiska ledning om att de skall utreda huruvida Regiondirektören och Region Västernorrland blivit en alldeles för dyr affär, en affär som vi som medborgare, patienter och skattebetalare får betala med fara för våra liv och hälsa. Regiondirektör Viklund är så vitt jag vet inte ny i Västernorrland då denne arbetat på andra statliga myndigheter i Västernorrland tidigare, han borde därför känna till de problem som den pågående centraliseringen för med sig, och han borde i vart fall ha så mycket innanför hjässan så att han inser att skall det sparas i fortsättningen skall detta ske i Landstingstoppen, och eftersom Landstinget sitter i ett mycket taskigt läge ekonomiskt, är det bara att hoppas att den politiska ledningen säger nej till alla bonusar, alla fallskärmar,alla stafetter, och alla löneförhöjningar, för nu skall det städas från toppen.
Sammanfattningsvis skall jag avsluta med att konstatera att all s.k utveckling i Landstinget har bara lett till försämringar, 4 akutsjukhus vart först 3 och nu är det bara 2 kvar, den Medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, då medicinsk rehabilitering inte går att sammanblanda med Geriatrisk Rehabilitering så som Landstinget i Västernorrland gjort och allt jämt gör,Landstingets nedrustning i vården måste vidare ses som olaglig eftersom den saknar så väl konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, denna nedrustning är inte heller försvarbar ur så väl patientsäkerhetssynpunkt som ur personalsynpunkt,. å nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen och plocka bort alla onödiga direktörer,småspovar och,stafetter och om Landstinget skall fortsätta satt existera skall de ägna sig åt att sköta den uppgift de en gång sattes att sköta nämligen Hälso och sjukvården och saknar de kompetens,kunskap och vilja att sköta denna viktiga uppgift, så ärt det dags att omgående få bort denna koloss på lerfötter, för då har Landstinget ingen uppgift att fylla Längre, vilket i och för sig inte är något nytt .
Landstinget skall satsa på en hållbar utveckling i vården så slipper man dra på sig en massa extra kostnader för Stafetter, men som läget ser ut nu så flyr de vårdanställda Landstinget i Västernorrland med allt vad det innebär för oss patienter och den vårdpersonal som tappert fortsätter att arbeta åt Landstinget i Västernorrland,det är inte okänt att många arbetar just för att de känner sin uppgift som mycket viktig, frågan är bara hur länge det skall ta innan Landstinget i egenskap av arbetsgivare tar sitt ansvar och inser det allvarliga i vårdkrisen i Västernorrland.

Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Bild tagen framför den stängda medicinska Rehabiliteringen i Härnösand

Märkligt att det blivit så tyst om den havererade vården i Västernorrland, och just nu tänker jag met på sossarnas och Vänsterns svek om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen av unga människor som är ett minne blott i Västernorrland sedan Landstinget utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser slog sönder en av många viktiga verksamheter i den Västernorrlands sjukvården, och värre lär det bli när de slår sönder Sollefteå och Örnsköldsviks Akutsjukhus som är Landstingets nästa och sista måltavlor, för sedan gäller bara bort med Landstinget, vilket skulle ha varit den ända rätta åtgärden för att rädda vården i Västernorrland.

Att Landstingets nedrustning i vården inte har med ekonomi att göra står ju helt klart när vi ser hur Landstinget handskas med våra skattemedel, där det slösas på chefer,tjänstemän och konsulter en hit en dit, Nej Landstingstrappan skall städas från toppen för att rädda vården i Västernorrland, nu får det vara slut med Landstingets svek .

Landstinget nedrustning i vården allt kännbarare för patienterna

Hur mycket dumheter får Landstinget i Västernorrland egentligen tillåta sig ?

Först lovar man 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering, kort därefter startar det som Landstinget kallar omstrukturering, men som är en direkt start av nedrustningen i vården, en nedrustning som startade redan under 90-talet med att man i smyg började avveckla Härnösands Akutsjukhus, sedan har nedrustningsprocessen bara löpt på, detta trots att Landsstinget i Västernorrland under 80-talet i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning fastslog att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, Senare har Landstinget lovat 3 Akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, av 3 akutsjukhus blev det för något år sedan 2  då Landstinget slog spiken i kistan för Sollefteå Akutsjukhus, vilket har lett till ett allt tydligare kaos inte minst vid Länssjukhuset.

Låsta dörrar till Rehabbassängen i Härnösand gör det besvärligt för patienterna

Västernorrland hade till för några år sedan en medicinsk rehabiliteringsklinik i Härnösand, med inriktning på att rehabilitera tillbaka människor till ett drägligt liv, vilket man hade mycket stora framgångar med, och vilket i sin tur måste anses som en vinst för såväl den drabbade som Landstinget i Västernorrland som huvudman för en svårt sargad vård., Landstinget i Västernorrland har en mycket god ekonomi med tanke på alla skumraskavtal som kostat oss skattebetalare åtskilliga miljoner, som i stället skulle ha gått till att tillhandahålla en fungerande vård i Västernorrland.

I dag har alltså Västernorrland ingen rehabiliteringsmedicinsk verksamhet för Neurologiskt handikappade och sjuka, i stället har Landstinget avyttrat dessa lokaler och i dag är det flyktingboende i Medicinsk Rehabs tidigare lokaler, i Härnösand, något som ställer till med allt större problem för oss patienter, som behöver nyttja reehabbassängen, vill säga så länge denna finns kvar, för får Landstinget som man vill lägger man ner även denna verksamhet. Vad gäller flyktingboendet är problemen flerfaldiga, lokalerna stinker konstant rök, och så sent som i dag tisdag 2017-11-14 var till och med omklädningsrummen låsta, vilket ställde till med omfattande problem för oss patienter. Har Landstinget inte fattat att man åter trampat i galen tunna när man slog spiken i kistan för medicinsk rehab i Härnösand, och är det verkligen meningen att vi som nyttjar bassängen skall stå framför låsta dörrar ? Set har även framkommit att de som vistas på flyktingboendet har vistats i bassängen olovandes, och frågan är om Landstinget är medveten om, detta, och om Landstinget är medveten om konsekvenserna av att de hoppar i bassängen utan att duscha  vilket kan få mycket svåra konsekvenser för oss som nyttjar reehabbassängen för att klara av vår vardag, till sist har nedrustningen i vården i Västernorrland inget med ekonomi att göra, detta är ju klart bevisat sedan det framkommit hur Landstinget slösat miljoner ja kanske miljarder på chefer och konsulter, helt klart är att detta måste få konsekvenser i valet 2018, då Landstingstrappan skall städas från toppen.

Ny Chef till Kirurgin i Övik klar inom kort enligt Regiondirektör Hans Viklund

Regiondirektör Hans Viklund, säger att det inom kort kan vara klart med enhetschef vid kirurgin i Örnsköldsvik, men man måste ju fråga sig hur det kan vara så lätt att tillsätta chefer, när verksamheten, vården raseras allt mer i Västernorrland, något som vare sig regiondirektör Hans Viklund Region rådet Erik Lövgren eller HSN:s Ordförande Eva Back tycks känna till eller vilja kännas vid. Jag vill dock upplysa regiondirektör Hans Wiklund om att Neuroförbundet hade en konferens i Sundsvall under onsdagen ,. där HSN:s ordförande Eva Back närvarade och där kritiken mot nedrustningen i vården inte uteblev, Landstinget har genom sitt handlande sett till att rasera så väl den akuta som planerade vården och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, att tala om att man skulle ha utvecklat den medicinska rehabiliteringen eller tillhandahålla 3 fungerande akutsjukhus, är att ljuga oss medborgare, skattebetalare och patienter i Västernorrland rakt i ögonen, lika mycket lögn ärv det att Landstinget skulle ha gjort denna nedrustning på grund av ekonomisk brist, det Landstinget lider brist på är förstånd att handla till medborgarnas bästa, alltså Landstinget har inte förmåga att spara på det som verkligen kostar och inte är till ett ända dugg nytta för oss Medborgare, Region Västernorrland vart en dyr och icke fungerande affär för oss skattebetalare och medborgare, en affär som vi får betala i form av försämrad vårdtillgänglighet, längre väntetider och säkert även högre avgifter, det Landstinget måste inse är att skall det sparas måste det skäras från toppen bland chefer, och direktörer och inte i den vårdande verksamheten något som drabbar oss som skattebetalare och patienter.

Men nu har ju Landstinget i Västernorrland genom sitt handlande gjort sitt val , och valet blev fler direktörer och chefer på bekostnad en sämre fungerande vård, men regiondirektör Hans Viklund trycks ju vara en av alla i Landstingets top hierarki som blundar för sanningen, men ser du Hans Viklund, Eva Back Erik Lövgren det gör inte vi medborgare och skattebetalare i Västernorrland, vi ser med fasa an Landstingets felsatsningar som i allt väsentligare grad drabbar oss Västerlänningar.

Dags att fp bort kolossen på lerfötter Landstinget och rädda vården i Västernorrland

Bild från Nedmonteringen av medicinsk Rehab i Härnösand

Nedmonteringen av vården i Sollefteå följer exakt samma mönster som nedmonteringen av vården i Härnösand, men nu är dags att på allvar nedmontera Landstinget, de sviker löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, och därmed har de förbrukat sitt förtroende och svikit sina löften, det är dags för Erik Lövgren Eva Back och hela Landstingsledningen inklusive Landstingsdirektören och sjukvårdsdirektören, sjukhus direktören att omgående avgå, ni har alla förbrukat erat förtroende hos oss skattebetalare, och väljare, så nu skall ni ut och söka arbete,. D.V.S om ni får något arbete, för arbetsgivare brukar inte vara intresserade av personer som ljuger , och ljuger är vad ni i Landstinget gjort och allt jämnt gör,nedrustningen i vården är olaglig då den saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser. Konsekvenserna ser och förstår vi medborgare och skattebetalare, och att det inte är frågan om pengar förstår vi också, då Landstinget slösar med pengar på chefer,direktörer,fallskärmsavtal och andra skumraskavtal.
Nu skall Landstingskansliet städas från toppen för att rädda vården som ni snart sagt har kört totalt i botten, med detta menar jag inte att de som arbetar i vården gör ett dåligt arbete, tvärtom, de gör ett otroligt arbete, och det är ett under att Landstinget i Västernorrland över huvudlaget har någon vårdpersonal kvar som vill arbeta åt dem, för det är ju slaveri Landstinget kör med och patienterna, skattebetalarna struntar ju Landstingsledningen fullständigt i. Men som sagt nu skall det städas från toppen och det mesta skall vara urstädat 2017-12-31, för nu har ni förstört nog.