Kameraövervakning på skola har gjort det lugnare

Vad bra att en kameraövervakning kan bidra till att det blir lugnare och säkrare för eleverna,., vad som i det hela förbryllar något är att det för några år sedan satt en kamera uppsatt på torget i Härnösand, detta för att göra det lugnare och tryggare att röra sig i centrum kvällstid,, denna kamera fick dock plockas bort med hänvisning till att kameraövervakning ansågs som intrång i den personliga integriteten, och nu kommer frågan vad är det för skillnad att sätta upp en kamera på en skola eller att ha den på ett torg där det rör sig en hel del människor,skall inte säkerhet och ordning gå före brottslighet och våld var än vi befinner oss ?
Jag kan aldrig tänka mig att en kamera stör en människa med rent samvete och rent mjöl påsen, det måste ju anses positivt för alla att man försöker upprätthålla ordning och säkerhet för alla .

Kameraövervakning på allmän plats

Hej då Landstinget Västernorrland byter skyllt och namn

Hej då Landstinget. Ja tänk om det hade varit så väl.Men det hej då som avses är endast hejdå till Landstings Skylten som nu byts till en fruktansvärt dyr skyllt med namnet Region Västernorrland, som knappast kommer att bli till någon nytta för oss medborgare,patienter eller /och patienter, Landstinget Västernorrland har alltså med namnbytet inte ändrat inriktning, utan lagstiftningsprocessen i vården kommer så länge vi har denna koloss på lerfötter kvar att bara accelerera,att detta drabbar oss skattebetalare och medborgare är något som de som sitter och styr och ställer med Regimentation Viklund i spetsen över huvudlaget inte bryr sig om lika lite bryr sig någon i den politiska ledningen om detta vansinne. vårdpersonalen är beundransvärda så länge vi har någon vård och vårdpersonal kvar att tala om
LÄGG NER LIKVIDERA LANDSTINGET OMGÅENDE DE SKÖTER INTE SIN UPPGIFT
Andreas Menzel

Hej då landstinget – hej Region Västernorrland
Den 1 januari 2017 inträffade en historisk förändring i vårt län. Det regionala utvecklingsansvaret flyttades då från länsstyrelsen till landstinget och…
ALLEHANDA.SE

Landstinget Västernorrland

Konstnären och skaparen av Manna Minne i Nordingrå Häggvik har somnat in.

Denna Vecka nåddes vi av att skaparen av Manna Minne i Häggvik Nordingrå Anders Åberg avlidit. M

Konstnären och skaparen av Mannaminne i Nordingrå Anders Åberg

en Manna Minne och des skapare Anders Åberg med Fru Barbro har genom Manna Minnes tillkomst till fört Norrland och Sverige en oerhörd kulturskatt,en kulturskatt som absolut måste bevaras, och utvecklas Anders och Barbro Åbergs anda, må vi hoppas att så sker.

Tack Anders och Vila i frid

En av många beundrare av ditt verk Manna Minne

Handeln i Härnösand

Hur tänker Härnösandsborna egentligen ? Tänker de som är bilburna bara på sig själva ?, och tänker de inte på miljö när de sätter sig och blåser till det som tycks vara Härnösands Mecka Nummer ett Birsta city? Härnösandsborna klagar att det inte finns några affärer i Härnösand, men vad gör de för att rädda handeln i Härnösand? Ja rakt ingenting, de som är bilburna ser det som en utflykt, men saknar man bil och körkort, är den utveckling som nu tycks drabba Härnösand att betrakta som en sto fara för handeln i Härnösand i framtiden, skall soppan verkligen behöva kosta 30 40 ja rent av 50 kr litern innan dessa lämmeltåg till detta eländes Birsta City slutar ?

Lindex i Härnösand lägger ner 

Konstnären och skaparen av Manna Minne i Nordingrå Häggvik Anders Åberg är död

Konstnären och skaparen av Mannaminne i Nordingrå

Konstnären och grundare av MannaMinne Anders Åberg avled natten mot den 232 Januari 2018 i en ålder av 72 år. Vi  Kommer att minnas honom såsom den intressant engagerad berättare om sitt livsverk Mannaminne, nu gäller det att de som ingår i stiftelsen Mannaminne arbetar vidare i Anders Åbergs Anda och ser till att föra Mannaminne vidare som det Mannaminne som vi alla förknippar med Anders Åberg. mina tankar går även till hans Fru Barbro och familjen
Vila i frid Anders

Jättefarttyg i Härnösands Hamn

Fatryget Tian En, 37 000 ton och 190 meter lång, har anlöpt Härnösands hamn. Foto: SVT
Jättebåt i Härnösands hamn
Den kinesiska båten Tian En har lagt till i Härnösands hamn. Den kommer lastad med delar till vindkraftsparken som byggs i Jenåsen utanför Liden i Sundsvalls kommun.

Jättefarttyg i Härnösands hamn

Landstingets tillgänglighet på fungerande vård allt sämre i Västernorrland

Landstingets slogan god och lika sjukvård blir ett allt större skämt i Västernorrland.
Försökte nu på morgonen att få kontakt med Neurologen i Sundsvall , följde anvisningarna, och när allt var inknappat säger en automatisk röst för rådgivning har vi inga telefontider att ge ,var god återkom senare eller näst kommande vardag, det ni det kallar Landstinget i Västernorrland för god och jämlik vård. Jag kallar detta ett för ett gigantiskt stort misslyckande för Landstinget i Västernorrland, jag vill dock betona att min kritik riktar sig till våra beslutsfattare,och är på inget sätt riktade mot vården i sig 

Man kan både bli ledsen och förbannad

Hela Landstingsledningen tycks ha problem med minnet.

Svar till Inte bara M verkar ha problem med minnet,.
Nej Sossarna Vänstern och Miljöpartiet måste väl vara de som drabbats av dens törsta minnesförlusten, de lovade vid valet 2014 att Västernorrland skulle ha 3 akutsjukhus, tidigare 4 inklusive Härnösand, vidare lovade den nuvarande Landstingsmajoriteten utvecklad medicinsk rehabilitering .Vad det blev av denna utveckling är ju väl och vida känt, det vart en totala avveckling så i dag finns ingen specifik Medicinsk Rehabilitering för unga med olika Neurologiska skador och funktionshinder i Västernorrland, eftersom man lade ned den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, man skyllde på ekonomiska problem och att man var tvungen att spara, vad man sparat, ja det har vi och kommer bi som medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland aldrig att få reda på, eftersom Landstingets ledning saknar förmåga och förstånd att redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, trots att deta måste anses vara lag när det handlar om skattemedel alltså medborgarnas pengar, i stället har Västernorrlands Landsting valt att satsa på konsulter,chefer och stafetter, det sista ett måste eftersom allt fler flyr Landstinget och därmed vården i Västernorrland , något som drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,. det är alltså dags att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget som ljuger och sviker oss medborgare gång på annan, då de hävdar att de skulle behöva spara på grund av ekonomiska problem, så kan knappast anses vara fallet i Västernorrlands Läns Landsting med tanke på hur de slösar med våra skattemedel på allt annat än vård., det är alltså dags att städa Landstingstrappan från toppen en städning som skall vara avslutad senast till valet i september 2018.

Sollefteå Akutsjukhus ett minne blott

Andreas Menzel