Landstinget föredrar stordrift i vården.

Stordrift typ NNP är vad Landstinget i Västernorrland vill ha.Vi är inga människor i Landstingets ögon är vi djur =Boskap som kan behandlas hur som helst, märks allt tydligare på vårdcentralerna , där vi snart inte har en svensktalande läkare, vilket kan få katastrofala följder för oss patienter. Det är en sak att vilja förstå och tala ett språk och en annan sak att handha patienter i detta läge, så nog har vi nått botten i Västernorrland, där vi bara har stafetter som är en vecka här en vecka där, dränerar Landstingskassan och försämrar bildkvaliteten

Landstinget Västernorrland

Tack sossarna och den rödgröna Röran i Landstinget med Back och Lövgren i spetsen, men snart är er tid slut och förhoppningsvis hela Landstingets tid slut.

 

Andreas Menzel

Stafettkostnaderna accelererar i Västernorrland

Stafettkostnaderna i Västernorrland har fördubblats på 2 år,och Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson tror inte på något trendbrott.
Ett trendbrott är absolut nödvändigt för att inte urholka vården i Västernorrland, till följd av skenande kostnader,samtidigt måste Landstingstrappan städas från toppen och onödiga chefer och konsulter omgående plockas bort, för att inte äventyra vården i Västernorrland mer än vad som redan skett,att stafettkostnaderna ökar måste givetvis bero på arbetsgivaren i detta fall Landstinget in Västernorrland varifrån de vårdanställda tycks fly som man flyr ur ett eldhav för det är alltid chefen som ytterst bär ansvaret när verksamheten inte fungerar så har det alltid varit och kommer alltid att förbli..

Andreas Meznel

https://www.allehanda.se/Västernorrland/stafettkostnader-slar-nya-rekord-i-landstinget-Västernorrland-det-ar-väldigt-allvarligt