Region Västernorrland en skandal

God morgon Västernorrlänningar
Specialistläkaren Mårten Svensson har så rätt i vad jan säger centralisering bluffen av vården i Västernorrland har sedan länge varit och är alltjämt ett faktum Att fortsätta centraliseringen av vården sparar inga pengar och kostar alltjämt människoliv, men eftersom ett människoliv inte har något större värde för Landstinget i Västernorrland, så inser vare sig Sjukhusdirektör Fällback-Svensson eller någon annan i Landstingsledningen att Landstinget i Västernorrland arbetar på fel linje, när man säger att man skall spara,man sparar inte där de verkliga kostnaderna finns,alltså i Landstingstoppen, utan fortsätter att gräva från botten, genom att urholka vården, vilket har fått och alltjämt kommer att få mycket svåra konsekvenser för Västernorrlands framtid, som nu ser allt mörkare ut, tack vare våra Landstingspolitiker och tjänstemäns lögner om att en centralisering av vården skulle vara till fördel för medborgarna, så har aldrig varit och kommer heller aldrig att bli fallet, utan all centralisering vården i Västernorrland är av ondo för medborgarna, och sveken om utveckling av den medicinska rehabilitering och 3 från början fyra akutsjukhus i Västernorrland måste kosta nuvarande Landstingsledning makten , förtroendet för nuvarande så väl som tidigare har alltid varit lågt och utgjorts av skepsis från medborgarnas sida, men nu finns överhuvudtaget inget förtroende kvar för Landstingsledningen i Västernorrlands läns Landsting som under många år kört sitt race på lögnens väg mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, 4 akutsjukhus blev först 3 sedan Härnösands Akutsjukhus lades ner, sedan skulle Västernorrland ha 3 Akutsjukhus och Medicinsk Rehabilitering, av 3 akutsjukhus återstår 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon utveckling av den medicinska rehabiliteringen blev det inte utan istället en total avveckling, till vilken kostnad och med vilka konsekvenser som följd? dessa frågor har aldrig och kommer aldrig att besvaras av Landstinget Västernorrland, och som ni märker så använder jag mig inte en enda gång av begreppet region Västernorrland, då jaga anser att vi inte uppfyller kraven för region status, en uppfattning som delas av många .
Kort sagt läs insändaren så förstår alla att centraliseringen av vården i Västernorrland är en bluff, inte minst med tanke på hur Landstinget slösar pengar på stafetter,direktörer,chefer fallskärmsavtal och andra skumrask avtal. NEJ NU SKALL LANDSTINGS TRAPPAN STÄDAS FRÅN TOPPEN: bort med alla onödiga chefer och konsulter och fördela alla skumrask avtal till vården så räddar vi vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Neuroförbundet och HSOs i Västernorrlands utfrågning av Landstingspolitikerna

På Torsdag Dags Kvällen var det dags för Neuroförbundet att ställa våra Landstingspolitiker mot väggen, och av förklarliga skäl var frågorna många, en av de stora frågorna var sveket om den utlovade utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen, so, Landstinget slagit spiken i kistan för och i samband med denna fråga kom även frågan om konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser upp, stafett kostnaderna, överbeläggningarna i Sundsvall,skumrask avtalen till olika chefer i Landstinget och mycket annat som för oss medborgare är väldigt viktiga frågor, tyvärr uteblev svaren på de flesta frågorna, så mycket klokare om vad som händer efter valet vart man ju inte, men bra att få vädra för oss medborgare och patienter viktiga frågor.

Politikerutfrågning

Stängningen av vägen och Spjutegården gav negativa effekter för Länsmuseet Murberget

Stängningen av vägen till Länsmuseet Murberget gav enligt Museichef Jenny Samuelsson negativa effekter.Nu var det nog inte bara stängningen av vägen som var orsaken till de negativa effekterna och det minskade besökarantalet, en anna bidragande orsak till det minskade besökarantalet är nog stängningen av Spjutegården och att man kastat ut Ronny Larsson och Mats Forsström som under många år drev Spjutegården på ett föredömligt sätt, något som inte tycks uppskattas av Länsmuseet Ledningen, de negativa effekterna av vägstädning och spjutegårdens stängning kommer med all sannolikhet att bli ännu mer kännbar sommaren 2018 eftersom det föreligger ett förslag om att bland annat flytta de populära allsångskvällarna till anna plats Mellanholmen som ur många synvinklar är ett mycket bättre alternativ, inte minst ur tillgänglighetssynpunkt,Det finns ett känt uttrycks som lyder, sent skall syndaren vakna eller man saknar inte kon förrän båsen är tom men frågan är om museeledningen har insett att loppet är kört för Länsmuseet Murberget efter alla fadäserna

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besöksfrekvensen på Länsmuseet