Stängningen av vägen och Spjutegården gav negativa effekter för Länsmuseet Murberget

Stängningen av vägen till Länsmuseet Murberget gav enligt Museichef Jenny Samuelsson negativa effekter.Nu var det nog inte bara stängningen av vägen som var orsaken till de negativa effekterna och det minskade besökarantalet, en anna bidragande orsak till det minskade besökarantalet är nog stängningen av Spjutegården och att man kastat ut Ronny Larsson och Mats Forsström som under många år drev Spjutegården på ett föredömligt sätt, något som inte tycks uppskattas av Länsmuseet Ledningen, de negativa effekterna av vägstädning och spjutegårdens stängning kommer med all sannolikhet att bli ännu mer kännbar sommaren 2018 eftersom det föreligger ett förslag om att bland annat flytta de populära allsångskvällarna till anna plats Mellanholmen som ur många synvinklar är ett mycket bättre alternativ, inte minst ur tillgänglighetssynpunkt,Det finns ett känt uttrycks som lyder, sent skall syndaren vakna eller man saknar inte kon förrän båsen är tom men frågan är om museeledningen har insett att loppet är kört för Länsmuseet Murberget efter alla fadäserna

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besöksfrekvensen på Länsmuseet

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *