Region Västernorrland en skandal

God morgon Västernorrlänningar
Specialistläkaren Mårten Svensson har så rätt i vad jan säger centralisering bluffen av vården i Västernorrland har sedan länge varit och är alltjämt ett faktum Att fortsätta centraliseringen av vården sparar inga pengar och kostar alltjämt människoliv, men eftersom ett människoliv inte har något större värde för Landstinget i Västernorrland, så inser vare sig Sjukhusdirektör Fällback-Svensson eller någon annan i Landstingsledningen att Landstinget i Västernorrland arbetar på fel linje, när man säger att man skall spara,man sparar inte där de verkliga kostnaderna finns,alltså i Landstingstoppen, utan fortsätter att gräva från botten, genom att urholka vården, vilket har fått och alltjämt kommer att få mycket svåra konsekvenser för Västernorrlands framtid, som nu ser allt mörkare ut, tack vare våra Landstingspolitiker och tjänstemäns lögner om att en centralisering av vården skulle vara till fördel för medborgarna, så har aldrig varit och kommer heller aldrig att bli fallet, utan all centralisering vården i Västernorrland är av ondo för medborgarna, och sveken om utveckling av den medicinska rehabilitering och 3 från början fyra akutsjukhus i Västernorrland måste kosta nuvarande Landstingsledning makten , förtroendet för nuvarande så väl som tidigare har alltid varit lågt och utgjorts av skepsis från medborgarnas sida, men nu finns överhuvudtaget inget förtroende kvar för Landstingsledningen i Västernorrlands läns Landsting som under många år kört sitt race på lögnens väg mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, 4 akutsjukhus blev först 3 sedan Härnösands Akutsjukhus lades ner, sedan skulle Västernorrland ha 3 Akutsjukhus och Medicinsk Rehabilitering, av 3 akutsjukhus återstår 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon utveckling av den medicinska rehabiliteringen blev det inte utan istället en total avveckling, till vilken kostnad och med vilka konsekvenser som följd? dessa frågor har aldrig och kommer aldrig att besvaras av Landstinget Västernorrland, och som ni märker så använder jag mig inte en enda gång av begreppet region Västernorrland, då jaga anser att vi inte uppfyller kraven för region status, en uppfattning som delas av många .
Kort sagt läs insändaren så förstår alla att centraliseringen av vården i Västernorrland är en bluff, inte minst med tanke på hur Landstinget slösar pengar på stafetter,direktörer,chefer fallskärmsavtal och andra skumrask avtal. NEJ NU SKALL LANDSTINGS TRAPPAN STÄDAS FRÅN TOPPEN: bort med alla onödiga chefer och konsulter och fördela alla skumrask avtal till vården så räddar vi vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *