Vad kommer Sverige och Västernorrland att ha för politiskt styre efter valet ?

Ställde för en tid sedan fördöljande fråga på kan du lova. och man blir verkligen brydd ledsen och bekymrad över savens utfall. Till höga löner på chefsnivåer tyckas det finnas hur mycket pengar som helst, men till att höja en uruselt låg dagersättning tycks det inte finnas pengar, ännu en gång ett bevis på hur lätt det är att sparka på de svaga, handikappade och sjuka och samtidigt höja politiker och chefslöner till det orimliga, då finns det tydligen hur mycket pengar som helst Varför, och hur kan det komma sig ? Så här ser svaren ut S = Nej MP= Nej M =Nej V=Nej C=Nej KD=Ja SD och L saknas svaren, vad kommer vi att ha för styre efter valet kan man fråga stig ? vad man kan utläsa av dessa svar är att av 8 partier är 5 partier beredda att sparka på den som redan ligger är det så man skall tolka dessa svar ? Detta styrker allt mer mina och andras krav att det måste städas i de politiska topparna för att rädda olika verksamheter .

Vårdkrisen förnekas av ansvariga ?

Vårdkrisen anses vara en myt ? Vårdkrisen är ingen myt, den förnekas bara på det bestämdaste av ansvariga politiker och tjänstemän, vilket leder till att den s.k högklassiga vården urholkas allt mer ju mer man centraliserar, högklassig vård svarar de små sjukhusen för, men sådant är ju inte efterfrågat i Västernorrland, där man i stället centraliserar, med överbeläggningar och vårdpersonal som inte orkar och därför flyr Västernorrlands Läns Landsting. Kan man verkligen tro att beskriven situation leder till högklassig vård ? Knappast. , v. Vårdkrisen i Västernorrland är ingen myt, utan ett faktum sedan årtionden, men Landstingsledning efter Landstingsledning förnekar kaoset och saknar såväl kunskap som kompetens att se hur illa det faktiskt är ställt , och ju mer vi nedrustar vården des värre blir krisen och kaoset , De ni kallar Landstinget för kvalitativt god och trygg vård OBS Inget ont om de vårdanställda som gör så gott de kan och sliter häcken av sig, kritiken riktas mot beslutsfattare och tjänstemän som inte ser hur illa det är ställt och inte heller förstår att man svikit löften 3 akutsjukhus vart 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, istället satsas det på stafetter en klar följd av personalflykt samt chefer och direktörer och konsulter som aldrig har ett uns med den faktiska vården att göra och därför inte kan sätta sig in i verkligheten.

Vem vågar lova 3 akutsjukhus och återställd medicinsk rehabilitering i Västernorrland

När man läser olika debattinlägg bland annat här på Face Book, så framgår det helt klart att alla partier gör alt för att vinna röster och därmed höstens val, frågan är bara vem som törs lova 3 akutsjukhus och utvecklad= återställande av den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland och sedan stå för sitt löfte.
Svara öppet och ärligt

Andreas Menzel om vården i Västernorrland

Tack Etik Lövgren Eva Back med flera för vårdkaoset i Västernorrland

Tacka Erik Lövgren Eva Back med flera för detta kaos tacka dem även för svikna löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, och kom i håg allt görs utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och kom också i håg att nedrustningen i vården i Västernorrland inte är ekonomiskt betingad utan handlar om ren idioti,dumhet och oförstånd, som kostar oss medborgare mångmiljonbelopp och människoliv.