Vårdkrisen förnekas av ansvariga ?

Vårdkrisen anses vara en myt ? Vårdkrisen är ingen myt, den förnekas bara på det bestämdaste av ansvariga politiker och tjänstemän, vilket leder till att den s.k högklassiga vården urholkas allt mer ju mer man centraliserar, högklassig vård svarar de små sjukhusen för, men sådant är ju inte efterfrågat i Västernorrland, där man i stället centraliserar, med överbeläggningar och vårdpersonal som inte orkar och därför flyr Västernorrlands Läns Landsting. Kan man verkligen tro att beskriven situation leder till högklassig vård ? Knappast. , v. Vårdkrisen i Västernorrland är ingen myt, utan ett faktum sedan årtionden, men Landstingsledning efter Landstingsledning förnekar kaoset och saknar såväl kunskap som kompetens att se hur illa det faktiskt är ställt , och ju mer vi nedrustar vården des värre blir krisen och kaoset , De ni kallar Landstinget för kvalitativt god och trygg vård OBS Inget ont om de vårdanställda som gör så gott de kan och sliter häcken av sig, kritiken riktas mot beslutsfattare och tjänstemän som inte ser hur illa det är ställt och inte heller förstår att man svikit löften 3 akutsjukhus vart 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, istället satsas det på stafetter en klar följd av personalflykt samt chefer och direktörer och konsulter som aldrig har ett uns med den faktiska vården att göra och därför inte kan sätta sig in i verkligheten.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

> Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med två datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor Musik och teater Kultur

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *