Höga trottoarkanter ett hinder för personer med hjälpmedel

Fråga ställd till Kommunfullmäktige i Härnösand 2018-08-30

På många platser i Härnösand har trottoarer avfasats ,men fortfarande finns ett antal ställen där trottoarkanterna är för höga och saknar avfasningar bland annat när man kommer från Nybrogatan och skall in mot Bostadsområdet Torsvik via Torsviskgatan, i infarten vid Mac Donalds där avfasningar saknas, vilket gör det besvärligt för personer med hjälpmedel i form av rullatorer, och andra hjälpmedel att ta sig fram , vilket leder till en trafikfara, hur tänker man lösa denna fråga ?

Ett skäl till de höga trottoarkanterna som jag hört skulle vara att underlätta för synskadade, men även dessa måste väl vara angelägna om att inte snava och falla, det är nu min förhoppning att frågan på nytt diskuteras och ses över, och förhoppningsvis åtgärdas för att underlätta framkomligheten för alla, då den bilburna trafiken har allt för bråttom och knappast ger sig tid att stanna, vilket kan få mycket förödande konsekvenser för en fotgängare i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet.

 

och frågan jag ställer är hur och när påtalade problem kommer att åtgärdas då trafiktätheten och hastigheterna allt jämt ökar och därmed ökar även risken för olyckor

Härnösand 2018-08-30

Andreas Menzel

Statsminister Löfven Undvek Sollefteå Sjukhusokupanter

Stefan Löfvens tid som Statsminister är nog förbi i vart fall för Västernorrland Statsminister Löfven Undvek Sollefteå Husockupanter
Stefan Löven på besök i Sollefteå, men något möte med BB-Ockupanterna på plats blev det inte, utan ett möte på Appelberg var vad han föredrog, Vad i hela friden skulle han till Sollefteå och göra när han vägrar konfronteras med verkligheten ? Tala om Nonchalant Ockupationen har pågått sedan ca 1,5 år och hade verkligen förtjänat ett längre besök med diskussion med BB-Ockupanterna.Men han är ju en 08- så norr om slussen slutar väl Sverige. Finns bara en liknelse Löfven har vid sitt besök i Sollefteå betett sig som elefanten i glashuset, men nu räknar vi ner till valet .Löfvens uppträdande i Sollefteå har bara en liknelse Elefanten i glashuset.

Statsminister Stefan Löfven

 

Stadsminister Löfven Undvek Sollefteå Sjukhusokupanter

Stadsminister Löfven Undvek Sollefteå Sjukhusokupanter

Stefan Löven på besök i Sollefteå, men något möte med BB-Ockupanterna på plats blev det inte, utan ett möte på Appelberg var vad han föredrog, Vad i hela friden skulle han till Sollefteå och göra när han vägrar konfronteras med verkligheten ? Tala om Nonchalant Ockupationen har pågått sedan ca 1,5 år och hade verkligen förtjänat ett längre besök med diskussion med BB-Ockupanterna.Men han är ju en 08- så norr om slussen slutar väl Sverige. Finns bara en liknelse Löfven har vid sitt besök i Sollefteå betett sig som elefanten i glashuset, men nu räknar vi ner till valet .Löfvens uppträdande i Sollefteå har bara en liknelse Elefanten i glashuset.

Statsminister Stefan Löfven

Nya bostadsplaner

Planer finns på att bygga bostäder på denna skräpiga tomt invid ett av stans attraktivaste bostadsområden, må vi hoppas att ett driftigt fastighetsbolag sätter dessa planer i verket och att det blir bostadshus i låghusformat d.v.s liksom de som redan finns i området i dag. ,några höghus vill vi inte ha då de inte passar in i miljön i övrigt 

Nya bostadsplaner finns för denna skräpiga tomt

Vad händer med Härnösand?

Tänk att nu börjar till och med turister och sommargäster att fråga sig vad som har hänt och håller på att hända med Härnösand, en fullt berättigad fråga, är det då inte hög tid för ledande politiker att på allvar ta tag i alla de nackdelar som drabbat Härnösand? Mittuniversitetet Spjutegården Metropol, alla ett minne blott, vi talar så varmt om att vi vill utveckla Härnösand, men verkligheten tycks vara den rakt motsatta,Centrum utarmas på affärsverksamhet, Lindex lämnar Hemköps huset och mycket annat har försvunnit, men när utländska sommargäster börjar fråga sig vad som händer, måste det väl vara hög tid att stoppa den negativa trenden? till detta kommer Medicinsk Rehabs avveckling Sjukhuset ett minne blott och frågan är väl hur länge vi har någon fungerande primärvård, är det så vi= våra politiker vill utveckla Härnösand? eler har vi verkligen passerat gränsen så att all makt har hamnat hos storebror Sundsvall och att vi i lilla Härnösand inte har något att säga till om längre? och inte vart det bättre av att vi vart Region och därmed hamnade och kommer ännu mer att hamna i Sundsvall.

Dags att vända på den negativa trenden ett rykte som alltså nu har nått Europa och inte är av positiv art för Härnösand

Andreas Menzel

Härnösand

Vad händer med Härnösand

Region Västernorrland en historisk gigantisk felsatsning

En gigantiskt Historisk felsatsning, som kommer att försämra vården i Västernorrland ytterligare, eftersom Landstinget därmed kommer att pyssla med ännu mer som inte har ett dyft med Landstingets verksamhet att göra, och naturligtvis är det oss medborgare,skattebetalare,patienter och vårdanställda detta kommer att drabba i form av sämre tillgänglighet,högre arbetsbelastning och längre väntetider.
Att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingad och att den skulle bli bättre genom centraliseringen till Sundsvall ä’r det inte en sunt tänkande människa som tror på .
3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott sedan den lades ned i Härnösand, och allt har skett på lösa antaganden och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och allt drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,som i stället fått en kostnad mer att dras med genom Region Västernorrlands bildande, vilket kan liknas vid snigeln som bygger bo kring sig själv, Nu står vi inför ett val och då gäller det att komma i håg Landstingets brutna löften om tre akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, som dessa tölpar inbillade sig skulle bli bättre genom att stuva in den i geriatrisk rehab i Sundsvall, men som vanlig´t blir ju all nedrustning i vården aldrig bättre utan bara sämre . Så nu gäller det att alla Västernorrlänningar kommer i håg alla sveken om utveckling av vården i Västernorrland, och nu är det dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och i stället låta staten överta ansvaret för vården, för sämre kan det inte bli. I Region Västernorrland har det försnillats miljontals kronor på chefer,konsulter och direktörer, pengar som oavkortat hade kunnat användas till att utveckla vården i Västernorrland. Valdagen närmar sig och då gäller det att komma i håg alla svikna löften och felsatsningar

Region Västernorrland en gigantisk historisk felsatsning

Landstinget tycks strunta i grundlagen

Vad har då Landstinget visat för ansvar och hänsyn vad gäller ekonomi och verksamhet, när man å ena sidan lägger ner full fungerande och helt nödvändiga och i förlängningen vinstbringande enheter,, tänker närmast på Medicinsk Rehab i Härnösand, som hjälpt många människor tillbaka till ett funktionell liv? Landstingets hänsyns och ansvarstagande måste betecknas som noll och inget alls,eftersom en stor grupp av människor står utan adekvat rehabiliteringsvård , inte ett ända beslut har egentligen tagits inför öppen ridå eller med hänsyn till medborgarna, inte hellre har besluten omgivits av ordentliga beslutsunderlag så som konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys var i finns demokratin i en sådan processgång? Saken förbättras inte av att vi har lagar som i teorin säger att varje fattat Landstings och Kommunalbeslut kan överklagas av oss som medborgare och skattebetalare, men i praktiken är våra möjligheter att få rätt i domstol små eller egentligen uteslutna, alltså åter ett lagrum med stora hål , man måste fråga sig om inte demokratin sedan länge är satt ur spel, när beslutsfattarna kör eget race trots stort engagemang från medborgarna, tänker på de massiva protesterna från Sollefteå Akutsjukhus, Medicinsk Rehab Härnösand och nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus, kort sagt vi medborgare och skattebetalare har egentligen ingen som helst påverkans möjlighet eftersom lagrummen aldrig utgår från folket och sunt förnuft, trots att det säg att all makt skall utgå från just från folket.