Valet 2018

PÅ söndag är det val, och då vill vi se en förändring till det bättre inte minst i Landstinget, men även på regeringsnivå,  Landstinget lovade 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, av 3 akutsjukhus vart det i praktiken 2 kvar Sundsvall och Örnsköldsvik och utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen blev i stället en total avveckling, utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser. Nu gäller det att rösta rätt på söndag, så att vi får bort dem som i alla tider sagt sig värna om de sjuka svaga och handikappade och få en duglig regering och ett dugligt Länsparlament till Västernorrland, kom i håg att rösta du som är röstberättigad, det är en möjlighet att göra skillnad.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *