Dags för Sjukvårdsalleans i Västernorrland

Enlig Jonnty Lundin C är det dags för en sjukvårdsalleans i Västernorrland , något som skulle ha behövts  för länge sedan, så att vi hade haft en större möjlighet att slippa Landstingets ständiga nedrustning av vården i Västernorrland, en nedrustning som sades vara nödvändig av ekonomiska skäl, att dessa skäl inte hade ekller har med sanningen att göra har vi fått flerfaldiga bevis på under årens lopp, med tanke på alla konsulter, de stigande strafettkostnaderna, en konskvens av Landstingets nedrustning av vårdern i Västernorrland, en nedrustning som startade med att Härnösands Akutsjukhus slogs i spillror , spillror som senare fortsatte med att Landstinget slog den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand och Sollefteå Akursjukhus lika så , vad man sparat har vi aldrig fåttg veta,eftersom Landstingets aknar kompetens och kunskap om att upprätta så väl konmsekvensbeskrivningar som kostnadsanalysr, något som bprde vara lagoch varit en självklarjet när det handlar om skattemedel, region Västernorrland är en mycket dyr och dålig satsning, som ändast lett till omfattande försämringar i ntre minst i vården där 3 aktsjukhus blev 2 och den medicinska rehabiliteringen i väsyternorrland är ett minne blott, tyvärr har alltså Landstinget i Västernorrland även denna gång flerfaldigt bevisat sin inkompetens och okunskap om vad vi medmorgare ser som viktigt och vilket vi genom otaliga manifestationer,protester okupationer har försökt att förklara för Landstingsledningen i Västernorrland., frågan är bara om den nya sjukvårdalianbsen klarar att återställa en fungerande vård i Västernorrland Jag vill hoppas det och lyckönskar er med erat förslag.

Bankernas avskaffande av kontanter

Dags att stoppa Bankerna beslut om att avskaffa kontanthanteringen, och det måste anses högst angeläget och dags för handikapporganisationerna att agerar i frågan om bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen.För många, kommer bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen att innebära omfattande problem, då många personer med funktionsnedsättningar vare sig har eller får inneha bankkort, många får och kan dock hantera mindre summor kontanter, något som ser ut att bli omöjligt för många i bland annat Härnösand där Handelsbanken som sista bank beslutat att avskaffa kontanthanteringen från och med 1 november 2018, något som måste anses utgöra en form av diskriminering, dessutom, är det betydligt mer osäkert och otryggt för mig som medborgare och bankkund  att hämta kontanter i en bankomat än inne på ett bankkontor, till detta kommer att bankomaternas text i de allra flesta fallen är mycket svår att läsa eftersom de har en mycket underlig textfärg, och hur stämmer bankernas beslut överens med ett samhälle tillgängligt för alla? tyvärr rätt dåligt. Åter kan vi alltså ta del av ett beslut fattat av en grupp fullt friska starka människor som i de flesta fall inte heller tycks ha tänkt på den ökade rånrisken, när man tvingas stå i kö till bankomaterna, och vad har bankerna för reserver för att ersätta eventuella förluster för kunder som tidigare kunde hämta sina pengar tryggt och säkert inne på ett bankkontor? vidare har många äldre varken tillgång till dator eller internet och kan således inte heller göra sina bankärenden via dator, Om jag vill ha kontanter kan jag visserligen beställa sådana, men får då betala en tilläggsavgift på ca 50 kr/gång tala om ocker, den beskrivna situationen har även beskrivits för banktjänstemän, som dock hänvisar till att kontanthanteringen har avtagit i sådan grad så att den skall avskaffas, är detta ett samhälle till för alla? Nej Absolut inte, det är alltså bråttom för bankerna att omgående tänka och göra om och göra rätt.

Banken slutar med kontanthantering ?

God morgon Västernorrland och övriga Sverige
Riksbankens och därmed bankernas ide om att upphöra med kontanthanteringen f.r.o.m 2018-11-01 drabbar åter oss som medborgare, då riskerna för rån på gatan som redan är stor i dag med all sannolikhet kommer att öka i och med bankernas upphörande av hanteringen med kontanter, vidare kan man ju fråga sig vem som tar ansvaret för de påtalade riskerna , kunden eller banken ? med all sannolikhet i vart fall inte baken, alltså drabbar det åter oss som medborgare, och frågan man ställer sig då är vad skall banken ägna sig åt i framtiden när de inte servar kunderna över disk längre ?