Dags för Sjukvårdsalleans i Västernorrland

Enlig Jonnty Lundin C är det dags för en sjukvårdsalleans i Västernorrland , något som skulle ha behövts  för länge sedan, så att vi hade haft en större möjlighet att slippa Landstingets ständiga nedrustning av vården i Västernorrland, en nedrustning som sades vara nödvändig av ekonomiska skäl, att dessa skäl inte hade ekller har med sanningen att göra har vi fått flerfaldiga bevis på under årens lopp, med tanke på alla konsulter, de stigande strafettkostnaderna, en konskvens av Landstingets nedrustning av vårdern i Västernorrland, en nedrustning som startade med att Härnösands Akutsjukhus slogs i spillror , spillror som senare fortsatte med att Landstinget slog den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand och Sollefteå Akursjukhus lika så , vad man sparat har vi aldrig fåttg veta,eftersom Landstingets aknar kompetens och kunskap om att upprätta så väl konmsekvensbeskrivningar som kostnadsanalysr, något som bprde vara lagoch varit en självklarjet när det handlar om skattemedel, region Västernorrland är en mycket dyr och dålig satsning, som ändast lett till omfattande försämringar i ntre minst i vården där 3 aktsjukhus blev 2 och den medicinska rehabiliteringen i väsyternorrland är ett minne blott, tyvärr har alltså Landstinget i Västernorrland även denna gång flerfaldigt bevisat sin inkompetens och okunskap om vad vi medmorgare ser som viktigt och vilket vi genom otaliga manifestationer,protester okupationer har försökt att förklara för Landstingsledningen i Västernorrland., frågan är bara om den nya sjukvårdalianbsen klarar att återställa en fungerande vård i Västernorrland Jag vill hoppas det och lyckönskar er med erat förslag.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *