Landstingets nedrustning i vården får allt känbarare konsekvenser,

Landstingets ständiga nedrustning i vården i Västernorrland får allt mer kännbara konsekvenser, 3 akutsjukhus har blivit 2 Örnsköldsvik och Sundsvall, och frågan är hur länge Örnsköldsviks Akutsjukhus förblir akutsjukhus? Den medicinska Rehabiliteringen med placering i Härnösand och med specialitet på bland annat Neurologiska skador och sjukomar är ett minne blott, då den stoppats in i ett fack i Sundsvalls Sjukhus, Rehabbassängen i Härnösand fungerar inte heller längre på ett bra sätt då bland annat vattenkvalliten ökat risken för infektioner, och all nedrustning sker under förevändningen att Landstinget skulle behöva spara, något man knappast kan tro på när man ser hur kostnaderna för stafetter, chefer, och konsulter rusar i höjden, men enligt våra beslutsfattare tycker de fortfarande att vården i Västernorrland fungerar bra, något som vi som lever med funktionsnedsättningar knappast håller med om mot bakgrund av beskriven situation, frågan är bara hur och när vi skall bli fri kolossen på lerfötter Landstinget till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige, det är vidare mycket märkligt att Landstinget fortsätter sin nedrustningsprocess i vården utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, något som borde vara ett krav när det handlar om våra=Skattebetalarnas pengar, för dessa pengar har vi rätt att kräva fungerande vård i Västernorrland och Sverige, men knappast skyldighet att betala en massa onödiga kostnader för konsulter, chefer och stafetter, dags för beslutsfattarna i Landstinget att vakna och inse att katastrofen är ett faktum och att alla löften om utveckling i vården har svikits., Skall Västernorrland förbli ett attraktivt län måste även Landstinget da sitt strå till stacken genom att tillhandahålla en fungerande vård. Det är alltså mycket bråttom att städa Landstingstrappan från toppen och sluta gräva i botten.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *