Kostnadsbelagda Ambulanstransporter hutlöst och huvudlöst

från och med årsskiftet eller redan nu kostar ambulanstransporter 400 kronor för patienten .Våra beslutsfattare borde ännu en gång inse att man hoppat i galen tunna, genom att klå svaga, fattiga och sjuka på de små ekonomiska resurser som står dessa grupper till buds.Ingen ringer ambulansen för skoj skull.

Sedan kam man ju fråga sig för vad vi betalar landstingsskatt. Mycket av den skatten tycks gå till direktörer, konsulter och verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra.

Att bestraffa en sjuk människa genom att begära 400 kronor är hutlöst och skall omgående spolieras. Regionen (före detta landstinget) skall ta betalt av dem som har, men inte klå oss, med låga eller inga inkomster alls, på 400 kronor.

När olyckan är framme eller sjukdomen slår till behöver vi den självklara hjälpen av en underbar ambulanssjukvård.

Ännu en gång är det dags att uppmana regionen att skära från toppen och sluta gräva från botten.

400 kronor för ambulanstransporter i ’Västernorrland

 

Andreas Menzel

Bankernas upphörande med kontanter slåt hårt mot de mest utsatta grupperna i samhället

Bankernas försämrade service slår hårt mot de mest utsatta grupperna i Sverige Handikappade-Sjuka och äldre. Detta måste stoppas.
Tillskriver er som mycket aktiv i för berörd grupp i viktiga frågor i samhället och hoppas att ni vill ta upp denna fråga till diskussion i erat forum
Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem för många. Inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.
Diskussion har förts med aktuell bank, och tidigare även med Sveriges riksbankschef Stefan Ingves svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering .
Men eftersom dessa diskussioner har förts utan större förståelse från vare sig Riksbanken eller andra banker och eftersom ett kontantlöst samhälle drabbar de mest utsatts grupper i vårat samhälle så som handikappade, äldre och sjuka, och eftersom dessa diskussioner inte har lett någon vart i någon positiv riktning, är det dags att Sveriges handikapporganisationer enar sig i ett skarpt uttalande riktat mot bankernas agerande och överlämnar ett sådant uttalande /en sådan protest till så väl Sveriges Regering som Sveriges Riksbank och Sveriges banker, och de4t brådskar eftersom raseringen och därmed diskrimineringen redan måste anses allt för långt framskriden
Ps Tacksam för svar och fortlöpande information i aktuell fråga då jag är så engagerad så väl politiskt som i olika funktionshinderföreningar.

Politikerna i Landstinget Västernorrland vill avsluta okupationen av Sollefteå Sjukhus

Politikerna har tröttnat,och vill avsluta okupationen i Sollefteå, men eftersom okupanterna i Sollefteå är människor med sunt förnuft och mänskliigt förstånd, vilket Landstingsledningen i Västernorrland saknar,så torde nog knappast okupanterna i Sollefteå ge upp, utan i styället skulle hela okupatioenen utvidgas, syn bara att vi aldrig han starta okupation av medicinsk rehab i HHärnösands Akutsjukhus.

Sollefteå Sjukhus läggs ner

Västernorrlands Läns Landsting klår sina medborgare på 400 kronor för en ambulanstransport

400 kronor för en ambuöanstransport är direkt hutllöst .och drabbar som vanligt de sämst ställda i vårat så kallade välfärdssverige.
Våra beslutsfattare borde ännu en gång inse att man hoppat i gaölen tunna, genom att klä svaga fattiga och sjuka på de små ekonomiska resurser som står dessa grupper till buds, och ingen rtinger vär en ambulans för skoj skull, sedan kam man ju fråga sig för bad vi betlara Landstingsskjatt, mycket av den skatten tycks gå till schefer,direktörer,konsulter och verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra.
Att betsraffa en sjuk människa genom att begära 400 kronor är hutlöst och skall omgående spoilieras, Landstingets skall ta betalt av dem som har , men inte klå oss med låga eller inga inkomsyter alls på 400 kronor, när oluckan är frammae elelr sjukdommmen söår till och vi behöver den självklara hjälpen av en underbar ambulanssjukvåtrd.
Ännu en gång dags att uppmana Landstinget att skära från toppen och sluta gräva från botten.

Västernorrlands Läns Landsting begär 400 kronor för ambulanstransporter

Landstingets Glen Nordlund vill avsluta okupationen av Solefteå Akutsjukhus

 Politikerna har tröttnat och vill avsluta okupationen i Sollefteå , som en av många aktiva för en fungerande vård, kan jag bara konstatera att det som sker i Ådalen och då även i Härnösand är självförskyllt av våra politiker i Landstinget Västernorrland,de har vid flera tillfällen kört över medborgarna och, därmed skapat den mur som nu tycks irritera blandanant Glen Nordlund som vill avsluta okupationen i Sollefteå, hoppas att Sollefteås okupanter förtsätter sin kamp , coch jag hade önskat samm kampvilja och stridslystenhet vad gäller Härnösands Akutsjukhus och nu senast den medicinska Rehabiliteringen, som i likhet med alll annan nedrustning skett utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskkrivningar och kostnadsanalyse, 2 totalt okända begrepp i Landstingsvärlden, oxh att nedrustningen i vården ej är ekonomiskt betingade har vi ju fått bevis på hur många gånger som helst med tanke på alla skandalavtal med konsulter,stafetter, direktörer, så de som hat tätt att vara trötta och less är vi medborgare och skattebetalare i Väästernorrland, som tvingas aceptera den ena politiska lögnen efter den andra .

Glen Nordlund finns inte ens med i de beslutande leden i Landstinget oich borde därför skynmdsamt dra sig tillbaka och hålla tyst

Dags för bakerna att göra om och göra rätt i frågan om kontanthanteringen

Härnösands Kommun
Kommunfullmäktige
871 45 Härnösand

Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.

Diskussion har förts med aktuell bank, och svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering

Härnösand 2018-12-17

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Bankernas försämrade service, och säkerhet

Bankerna försämrar servicen och säkerheten för oss kunder, genom att man först tagit bort kontanthanteringen och hänvisa till bankomaternas, den senaste tiden har 2 bankomater, den bästa vid Tidningen Ångermanland och en på Köpmangatan i Härnösand tagits bort, samtidigt utsätter bankerna oss kunder för såväl otrygghet som diskriminering i och med att hänvisa alla kontantuttag till bankomater, själv har jag mycket svårt att se texten på displayerna, samtidigt som jag inte kan ta mig undin om någon skulle vara ute efter att råna mig, men bankerna envisas med att bankomaterna är ett säkert sätt att hantera pengar på, detta är ännu en gång bevis på att vad den lilla människan har för åsikt struntar överheten fullständigt i, man frågar sig vart är det på väg med jämlikheten i Sverige,? Man kan bara konstatera att det går utför och det går fort om inget görs för att stoppa den negativa utvecklingen i Svenskt samhälle, detta gäller så väl bankerna som nedrustningen i vården, där vårdpersonalen är beundransvärda, men där politikerna är som elefanter i glashus, genom att totalt strunta i medborgarna, Johan Nilsson hänvisar till att man lägger ned stora resurser på att förbättra säkerheten genom att placera bankomaterna inomhus, jo visserligen kan det vara så, men bankomater är var än de sitter en otrygghet, då rånrisken ökar och då denna negativa utveckling, läs avveckling ännu en gång drabbar de mest utsätta, äldre och funktionshindrade, det är dags att banker och andra viktiga samhällsfunktioner som har till uppgift att serva oss medborgare, gör om och gör rätt, återinför kontanter, stoppar nedrustningen i vården och allt annat som är negativ för Sverige i framtiden, annars riskerar Sverige att bli ett Land med ökade klassklyftor, vilket knappast någon ända människa kan vara beredd att medverka till, inte heller bankerna.

 

Otrygg samhällsmedborgare i Härnösand

Det går utför för Sverige

Det går utför för Sverige.
Sverige befinner sig i en brant utförslöppa, som för många innebär omfattande problem.
Landstinget nedrustar vården i raketfart, och i samma fart hanterar bankerna avskaffandet av kontanter, vilket redan efter bara kort tid hae blivit mycket kännbart för många, äbndå talas det bland beslutsfattare om utveckling i ovan nämnda frågor, man frågar sig bara vad som kan ses som utveckling i en exelereande nedrustnings och därmed förenad diskrimineringsprocess, då det för många inneburit mycket omfattande problem i vad som händer i ovan nämnda frpgor, är det verkligen så illa att för att leva i Sverige 201´8-2019 skall man vara ung stark och frisk, och ha pengar i madrassen, eller var skall man förvara dessa om man har några ?
Nej den axelererande nedrustningen av Sverige måste stoppas nu, annars måste vi avskaffa begreppet ett samhälle för alla, för så är det inte om man utgår från vad som händer med viktiga samhällsfunktioner, ett samhälle för alla bygger på att göra det tillgängligt för alla och inte bara för en begränsad klicka mpänniskor, det är dags att göra om och göra rätt innan det är för sent.

Ftihet Jämlikhet i vården i Landstinget ?

Frihet Jämlikhet Solidaritet är begrepp som anvämnds i Landstingspolitikernas munnar. Vården har aldrig varit mer ojämllik än i dag, 3 akutsjukhus jar blivit 2 och nåhgon medicinsk rehabilitering finns inte längre i Västernorrland , och alla beslut har tagits utan giltiga beslutsunderlager i form av konskvensbeskrivningar eller ksotnadsanalyser, i stället har pengar gott till dyra stafetter,konmsulter och chefer till ingen nytta, det är dags att denna församling bestående av en massa inkompetenta nattmössor tar sityt ansvar och omgående avgår .