Landstingets Glen Nordlund vill avsluta okupationen av Solefteå Akutsjukhus

 Politikerna har tröttnat och vill avsluta okupationen i Sollefteå , som en av många aktiva för en fungerande vård, kan jag bara konstatera att det som sker i Ådalen och då även i Härnösand är självförskyllt av våra politiker i Landstinget Västernorrland,de har vid flera tillfällen kört över medborgarna och, därmed skapat den mur som nu tycks irritera blandanant Glen Nordlund som vill avsluta okupationen i Sollefteå, hoppas att Sollefteås okupanter förtsätter sin kamp , coch jag hade önskat samm kampvilja och stridslystenhet vad gäller Härnösands Akutsjukhus och nu senast den medicinska Rehabiliteringen, som i likhet med alll annan nedrustning skett utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskkrivningar och kostnadsanalyse, 2 totalt okända begrepp i Landstingsvärlden, oxh att nedrustningen i vården ej är ekonomiskt betingade har vi ju fått bevis på hur många gånger som helst med tanke på alla skandalavtal med konsulter,stafetter, direktörer, så de som hat tätt att vara trötta och less är vi medborgare och skattebetalare i Väästernorrland, som tvingas aceptera den ena politiska lögnen efter den andra .

Glen Nordlund finns inte ens med i de beslutande leden i Landstinget oich borde därför skynmdsamt dra sig tillbaka och hålla tyst

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

2 reaktioner till “Landstingets Glen Nordlund vill avsluta okupationen av Solefteå Akutsjukhus”

 1. Herr Glen Nordlund, jag läste med häpnad dina kommentarer angående ockupationen av en del av Sollefteå Sjukhus. Eftersom du inte tycks ha protesterat, antar jag att reportern uppgav dina kommentarer riktigt.
  1. ”Inte rimligt med en occupation som pågår hur länge som helst”.
  Vad ska de göra istället? Acceptera ett felaktigt beslut? Om du inte inser att landstinget har sett om och stött chefsbyråkraterna på S-valls Sjukhus, är dags för för nytänkande, dvs vad kan landstinget göra för att uppfylla lagkravet ”Vården skall vara lika för alla”. Öppna de stängda avdelningarna på Sollefteå Sjukhus. Då upphör ockupationen automatiskt.
  2. Du åberopar att politiskt arbete får inte ske I regionens lokaler, eftersom några ockupanter fick många röster i årets val. Hur tänker du dig att du ska föra dialog med ockupanterna? Som politiker för du tydligen inte gå dit och försöka övertyga dem att sluta med ockupationen.
  3, Det saknas skäl för fortsatt ”utomparlamentarisk aktivitet” eftersom frågorna drivs partipolitiskt I regionfullmäktige.
  Det är felaktigt, nedläggningsfrågan drivs inte alls. Regionfullmäktige vägrar att erkänna misstag och vidhåller det tidigare beslutet utan att tänka på saken. Man kan tycka att resultatet I Sollefteås landstingsval visade klart besked. Ditt parti rasade från c:a 40% till c:a 14%. Det borde väl väcka en eller annan partimedlem. Det finns några mycket logiska argument för att ändra nedläggningsbeslutet. T ex, konsekvensanalysen presenterades inte då nedläggningsbeslutet togs. Istället såg fullmäktige bara ordet ”besparing”. Det var skickligt gjort av chefsbyråkraterna på S-valls Sjukhus. De drev igenom ett vansinnigt beslut bara för att öka sina egna revir, dvs fler anställda och större ansvar medför ökade löner. Att det sedan inte blev en besparing var mycket tråkigt. Ett litet tankeexperiment för dig – ponera på att du besöker Sollefteå och har oturen att bli svårt skadad i en trafikolycka. Sollefteå sjukhus ligger inom synhåll för dig. Men eftersom du behöver en mycket snabb och trängande operation, får du nöjet att skumpa på de ypperliga vägarna ända ner till Sundsvall. Tycker du fortfarande att det var riktigt att lägga ner akutkirurgin?
  Det saknas verkligen inte skäl att erkänna misstaget (skyll på dåvarande politiker) och återupprätta Sollefteå Sjukhus till ett riktigt Akutsjukhus.
  Om inte annat kan du ju tänka på ditt partis framtid. Fortsätter regionfullmäktige att ”blunda” med ögon och öron, kommer valresultatet i Sollefteå upprepas och spridas till andra kommuner i nästa val.

  1. Bäste Hans Nordqvist
   Ditt inlägg stämmer presis med mina och många andras tankkar om Landstingets nedrustning i vården,som engaerad i just nedrustningen i vården i Västernorerland sedan ca 30 år har jag stångats med många Landstingsråd gwnom åren och försökrt förklara för dem att den nedrusyning som allt jämt skett och sker är olaglig, olågisk och saknar giltiga beslutsunderlag i form av konsevensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, dock tycks våra beslutsfattare i den så korupta Landstingslenongen i Västernorrland inte ha förstått att stora fstrukturella förändringar som de kallas i politikers och tjänstemäns munnar och som drabbar oss som medborgare och skattebetalare skall föregås av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser , handlingar som skall hållas tillgängliga för oss skattebetalare och medborgare, men i Landstingsvärlden och lika så i domstoölsvärlden tycks egna regler råda som ger våra beslutsfattare möjlighet att ställa till med hur mycket oreda som helst, utam att vi har någom som helst möjlighet att påverka, detta har jag fått erfara många gånger under mina ca 30 år som aktiv för en funbgerande vård i Västernorrland och Sverige.Glen Nordlund i likhet med alla andra i Landstingsmakten har inte det minsta aning om vad okupationen i Sollefteå går ut på lika liute aning tycks han ha om att stängningen av den medicinska rehabiliteringen i Hätnösand innebäär at5t Västernorrland numera inte har någon fungerande medicinsk rehabuilitering utan endast gerioatrisk rehabiilitering,e rehabliteringsformer som riktar sig till 2 helt skillda grupper med helt skillda förutsättningar och behovm spdant tycks alltså det politiska rävspelet gå ut på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *