Politik och demokrati KD:s Valmanefest är vägen till ett tryggt och fingerande Sverige

God morgon Sverige och Västernorrland.
KD:s Valmanefest måste ju vara något som passar alla Så här står det i Valmanefestet
VÅRD
Avskaffa Landstingens Sjukgårdsansvar

TTRYGGHET
Dkärp straffen för Vålds och Sxexbrott

Du skall kunna lita på Sverige

ÄlLDRE
Bygg fler äldreboenden

Tänk vilket underbart fungerande Sverige vi skulle kuna få om vi fick bort kolossen på lerfötter Landstinget och ett maktskifte i Sverige som förverkligar ett sådant valmnnefest

Sveriges framtid är hotad ?

Det har sagts tidigare,menkan inte upprepas och poängteras nog att det går utför med Sverige.
Sjukvården har eller håller på att kapsejsa tack vare oförståbdiga beslutsfattare, nu är botten nådd, vi betalar Landstingsskatt för vård och vet jag inte fel är Västernorrland ett av de Landsting med högsta skatten, trots detta skall vi om vi behöver Ambulanssjukvården eller ambulanstransport betala 400 kr/gång, samtidigt som mycket av Landstingsskatten går till allt möjligt annat än vård, så som Länsmuseer,Folkhögskolor,skumrraskavtal i form av ohederliga arvoden till Konsulter, direktörer,chefer, konsulter, detta har fått katastrofala följder för så väl Sverige i Dallmänhet som Västernorrland i synnerhet, där vården trots utlovad utveckling alltyjämt genomgår en allt snabbare och kännbar nedrustning, något som givetvis de mest utsatta grupperna i samhället Äldre,handikappade,sjuka och barn får känna av först och värst, man frågar sig vart är vi på väg med vårat kära Sverige ? Svar,det går helt enkelt allt snabbare utför mmed Sverige,allt beroende på oförståndiga politiska beslut,so alltså drabbar de mest utsatta gruåpeprna i samhället. Nej vi måste vända opå trenden och det måste städas från toppen, för att klara Sveriges välfärd även i framtiden, om vi nu skall våga tro på en framtid, visserligen är folkhögskolrna viktiga i många fall, men dessa måste läggas under staten, dit vi även skll förflytta ansvaret för vården,och mycket annat som jag och säkert många med mig ser det

Snöröjningen i Härnösand får med all rätt mycket hård kritik.

Tidigare röjde man även trottoarer, men detta tycks av besparingsskäl ha plockats bort, så nu tvingas man att gå ut i vägbanan i vart fall om man är beroende av hjälpmedel, men inte heller där får snöröjningen godkänt, och vem tänker i detta fall på trafiksäkerheten, för såväl bilist som fotgängare ? Ja knappast de som upphandlat snöröjningen, med ett tydligen så uruselt avtal för snöröjningen sätter man alltså människors säkerhet i spel och fara och frågan är om detta är ett rätt val, med tanke på att trafikolyckor är mycket kostsamma, och i detta fall kan bli onödigt kostsamma för en kommun med kärv ekonomi, bilar är hårda människor mjuka, det innebär att jag som fotgängare i  de allra flesta fallen får ta den större smällen vid en trafikolycka än vad bilisten får utstå.

Nej snälla beslutsfattare och ansvariga för upphandlingen v snöröjningen i Härnösand, tänk om och gör rätt ta inte det billigaste anbudet och sätt inte människors liv och hälsa på spel på bekostnad av en urusel snöröjning det kan bli mycket kostsamt, och vi fotgängare behöver också ta oss fram på ett säkert och anständigt sätt .

Kärlsorteringen i Härnösand blir allt värre

Sopsorteringen i Härnösand tycks bara bli värre och värre. Det senaste påhittet är att man skall sortera hushållsavfall i form av matavfall i papperspåsar.

Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta, skriver Andreas Menzel. Foto: Henrik Montgomery/TT
Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta, skriver Andreas Menzel. Foto: Henrik Montgomery/TT

Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta. För det mesta blir de så blöta så när man tar dem ur behållaren så rinner det från botten. Man bör numera vara klädd i oömma kläder och helst ha med sig våtservetter för att inte stinka avfall om händerna.

Jag är inte rädd för lite skit, men påsarna är verkligen skräp. Dessutom tycks Hemab ha fått för mycket att göra, då de flesta kärlen är överfulla innan det är dags för tömning.

Det verkar som att dessa avfallspåsar är en skrivbordsprodukt och att felaktigt material har använts till avfallspåsarna.

Gör om, gör rätt, så blir det säkert bra.

Andreas Menzel

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Skärpning Härnösandsbilister

Andreas Menzel, som är handikappad, bor i Härnösand och passerar flera övergångsställen i staden varje dag. Han känner sig nästan aldrig trygg när han ska gå över gatan.

– Det måste visas mer hänsyn i trafiken. Som fotgängare är man helt oskyddad. Jag litar inte på att bilarna ska stanna. Man är beredd på att något kan hända varje gång. Har jag tur klarar jag mig helskinnad, säger han.

Sopsorteringen i Härnösand blir allt värre

Sopsorteringen i Härnösand tycks bara bli värre och värre.

Det senaste påhittet är att man skall sortera hushållsavfall i form av matavfall i papperspåsar, då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal så som potatisskal och annat blött, så blir de nya påsarna genomblöta och för det mesta hinner påsen bli så blöt så när man tar de ur behållaren så rinner det ur botten på påsen, man bör alltså numera vara klädd i mycket oömma kläder och helst ha med sig våtservetter för att inte stinka avfall om händerna, jag är inte rädd för lite skit, men de nya påsarna är inte bara lite skräp, utan  ordentligt skräp, dessutom tycks Hemab ha fått för mycket att göra då de flesta kärlen är överfulla innan det är dags för tömning, må så vara att matavfall återvinns, men det kan inte vara meningen att man skall behöva ha på sig de äldsta kläderna för att ta om hand sina hushållssopor , det verkar mest som  om de nya avfallspåsarna är en skrivbordsprodukt utan tanke på följderna av att använda felaktigt material till avfallspåsarna,. Gör om gör rätt så blir det säkert bra.

 

 

E-Förslag ersätter Medborgarförslagen i Härnösands Kommun

Sedan Årsskiftet har möjligheten att lämna medborgarförslag tagits bort, och ersatts av ett e-förslöa.Är jag som enskild medborgare och mina frågor som enskild medborgare inte längre, och vilka möjligheter har jag som enskild att delta i olika diskussioner nu när bara e-förslag beaktas, är inte detta att åsidosatta den demokratiska processen?

 

Härnösand 2019-01-23

 

Med vänlig hälsning

 

Andreas Menzel

Information till flyktingar om vad som gäller på allmän plats tycks saknas

Visst är det märkligt att våra tillfälliga gäster ,flyktingar inte tycks ha fått klart för sig vad som gäller på offentlig plats,, vi svenskar vet att det inte får rökas inomhus eller på ofentliga platser och det respekteras,men det värsta i den vägen har jag nog upplevt i dag, när jag befinner mig i hissen på hemköp och en av de tillfälliga gästerna=flyktingarna, tändeer sin cigarett i hissen, varpå jag säger tll honom att i hissen är det absolut rökförbud, är det inte en självklarhet att dessa tillfälliga gäster skall medvetengöras o, vad som gäller på allmän plats? Kontaktade chefen på Hemköp i härnösand som regaerade helt rätt med orden O Herre Gud,det öär ju absolut förbjudet, men borde inte detta vara en självklarhet för alla? så nu bäntar ännu en tvättmaslin i dag med rökdränkta kläder och en ledsen gubbe i duschen, tänk att det skall behövas förbudskylltar för allt till och med självklarheter

Sveriges nya regering

Tro vad detta Expeditionsminiostär kommer att göra för Norrland och då främst för Västernorrland, som under årens lopp drabbats av bakslag på flera omnråden , värst drabbat är nog områdena vård , skola och pmsorg, men även riktiga arbeten sakas och många människor skickas i olika åtgärder, många förvaltningar Kommuner och Landsting går med ofantliga underskott,vilket man skyller på minskade anslaf, och därmed bär ju regeringhn ett oerhört ansvar för att inte förvärra kaoset ytterliggare, men de senaste åren med Löfven i spetsen har ju ionget blivit bättre, utan snarare just mycket sämre, Jag ger dem 100 dagar sedan får vi se