E-Förslag ersätter Medborgarförslagen i Härnösands Kommun

Sedan Årsskiftet har möjligheten att lämna medborgarförslag tagits bort, och ersatts av ett e-förslöa.Är jag som enskild medborgare och mina frågor som enskild medborgare inte längre, och vilka möjligheter har jag som enskild att delta i olika diskussioner nu när bara e-förslag beaktas, är inte detta att åsidosatta den demokratiska processen?

 

Härnösand 2019-01-23

 

Med vänlig hälsning

 

Andreas Menzel

Information till flyktingar om vad som gäller på allmän plats tycks saknas

Visst är det märkligt att våra tillfälliga gäster ,flyktingar inte tycks ha fått klart för sig vad som gäller på offentlig plats,, vi svenskar vet att det inte får rökas inomhus eller på ofentliga platser och det respekteras,men det värsta i den vägen har jag nog upplevt i dag, när jag befinner mig i hissen på hemköp och en av de tillfälliga gästerna=flyktingarna, tändeer sin cigarett i hissen, varpå jag säger tll honom att i hissen är det absolut rökförbud, är det inte en självklarhet att dessa tillfälliga gäster skall medvetengöras o, vad som gäller på allmän plats? Kontaktade chefen på Hemköp i härnösand som regaerade helt rätt med orden O Herre Gud,det öär ju absolut förbjudet, men borde inte detta vara en självklarhet för alla? så nu bäntar ännu en tvättmaslin i dag med rökdränkta kläder och en ledsen gubbe i duschen, tänk att det skall behövas förbudskylltar för allt till och med självklarheter

Sveriges nya regering

Tro vad detta Expeditionsminiostär kommer att göra för Norrland och då främst för Västernorrland, som under årens lopp drabbats av bakslag på flera omnråden , värst drabbat är nog områdena vård , skola och pmsorg, men även riktiga arbeten sakas och många människor skickas i olika åtgärder, många förvaltningar Kommuner och Landsting går med ofantliga underskott,vilket man skyller på minskade anslaf, och därmed bär ju regeringhn ett oerhört ansvar för att inte förvärra kaoset ytterliggare, men de senaste åren med Löfven i spetsen har ju ionget blivit bättre, utan snarare just mycket sämre, Jag ger dem 100 dagar sedan får vi se

Kyrkan och Nattvarden

Var hittar man en kyrka i Härnösand som firar vanlig gudstjänst alltså inte Mässa vilket alltid betyder Nattvardsgång, är inte emot nattvarden, men som det är i domkyrkan exempelvis med Nattvard varje söndag så tappar man intresset att gå till kyrkan, kyrkan måste tänka om för att locka människor och inte skrämma bort dem främst yngre om man vill ha en levande kyrka i fortsättningen.

En del bilister i Härnösand tycks ha köpt körkort på postorder

Var torsdagen den 2019-01-17 ut för en rätt obehaglig situation på ett övergångställe i härnösand, ett foedon hade närmade sig i rätt högv fart ett av stans övergångsställen vid vårdcentralen Johannesberg fd Tingshuset, denne hade nog inte för avsikt att stanna trots att jag befann mig en bra bit ut i mitten, denbne girar och fortsätter  i sa,mma höga fart bakpm mig och det var bara ogjort atyt smällen hade varit ett faktum, och jag frågar mig var bilister i Härnösand ínte alla, men många har köpt sina körkort,kanske på postorder, och var håller polisen hus ?, har inte bilister i Härnösand klart för sig att lämna företräde för fotgängare vid övergångsställen, eller är detta en följd av att ävebn många fotgängare i Härnösand struntar i övergångsställerna, och då infinner sig oönskat ,den förbjudna regeln störst kör först, man kan inte ha så brottomt att man tummar på så väl trafikrgler som trafiksäkerhet, något som kan blimycket öderstiget för fotgängaren och mycket dyrt för bilisten, lite mer hänsyn är att emotse vad gäller trafiken i Härnösand

Bättre hänsyn krävs vid övergångsställen

Landstingsrådet Erik Lövgren ifrågasätter Medias bild av Landstinget

 

Landstingsrådet Erik Lövgren

 

Landstingsrådet Erik Lövgren numera kallad Erik den förskräcklige ifrågasätter medias spegling av Landstinget Västernorrland, men den bild som Media förmedlar är dess värre sann Landstinget säger ett och gör helt om bara man vänt dem ryggen, 4 akutsjukhus har blivit 2 och den utlovade utvecklingen av den medicinska Rehabiliteringen vart bara tomma ord , att inbilda oss att nedrustningen i vården skulle vara ekonomiskt betingade är ren lögn och förbannelse, miljoner och åter miljoner försnollas på jonsulter,chefer och till råga på allt flyr läkarkåren V’sternorrland, så nu har Landstinget i Västernorrland desutom de högsta stafettkostnaderna enligt en uppgift i media härom dagen, så oiinte saknas det pengar, det som saknms i Landstinget Västernorrland är kunskap, kompetens och förstånd om hur man sköter viktig verksamhetr och prioriterar bort sådant som är mindre viktigt, det som är viktigt är en fungerande vård i Västernorrland, men det hae Erik och hans Lakajer iLandstingstoppen inte förstått.

 

Försäkringskassans ersättningsbelopp höjt med 67 kronor

Förskringskassan har höjt sitt ersättningsbelopp med 67 kronor från 2018 till 2019, Inga hissnande fallskärmsavtal här inte, frågan är väl om de går KK och man kanske blir återbetalningskylldig för dessa korvören, hur gör man ed oskäliga chefsavtal ? Höjder den ännu mer.
Vi lever i ett rättvist och jämlikt Sverige 2019 påstås det, är det någon som tror på det ? Inte jag

Bankernas kontanthanering dyr affär för den enskilde Det går utför för Sverige

Sedan årsskiftet är det definitivt slut med kontanter från banken, och i stället tvingas man beställa pengar och sedan hämta ut dem på ett utlämningsställe, alltså inte banken man får ett SMS som talar om var ett värdebrev med pengar finns att hämta, d.v.s. om det fungerar med SMS som är det ända meddelandet man får,  det sätt som i övrigt står till buds är dessa förbaskade bankomater, som allt mer tycks ta över den personliga servicen och oavkortat frågar man sig om våra ungtuppar i bankledningar och börshajar inser vad de ställt till med för problem för många människor, främst äldre och personer med olika funktionsnedsättningar, visst kan man få kontanter, men då får man betala 50 spänn per leverans och frågan är för vad jag skall bestraffas med 50 kronor eftersom jag tvingas hämta mitt värdebrev med pengar själv alltså ingens service här heller,det går utför med Sveriges välfärdssamhälle

Avskaffandet av kontanter en dyfr affär för den enskilde