Stafettkostnaderna ökar inte minskar

Stafettkostnaderna sjunker enligt uppgiufter i den redan så skamfilader Regionen Västernorrland, men detta innebär s’äkert även att antalet vårdplatser miunskar,eftersom personalflykten från ursäkta det otroligt fula ordet Region Västernorrland allt fämt forttsätter att öka och därmed karstår faktum med långa köer och överbeläggningar, så även om Stafettkostnaderna sjunker,så ökar väl förelä’ggande om böter till följd av överbeläggningar, som ju är vardagsmat i Västernorrland 2010, var stafettkostnaderna ,0,8 miljoner , 2018 var samma kostnader 118,5 miljoner, hur Landstinget kan kalla detta för att kostnaderna sjunker är obegripligt, det är dags att ledande politiker och tjänstemän i Landstinget tar fram kulram , papper och penna och kanske enn räknedosa för att se att kostnaderna harökat lavinartat mekkan 2010 och 2018 har kostnaderna för stafetter ökat med 118,7 miljoner,alltså stigit inte sjunkit.https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/213913/2019-02-07/6794067/Stafettkostnader-sjunker-i-regionen

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *