Landstinget säger sig ta ansvar om psykisk ohälsa ?????

Ett samlat grepp om avveckling av allt vad vård heter,det är det ända sanna greppet Landstinget har allt annat är tomt prat.
Greppert om avveckling har de haft allt sedan de ladfe Sjukhus 90 utredningen,där det framgoick att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus,men där man kort efter utredningens framläggande startade avvecklingsprocessen, man har gån efter annan svikity och ljugit i medborgarna snart sagt oavsett röd ,grön eller blå,de har aldrig haft vare sig kunskap eller kompetrens som säger ayt innan man gör så stora strfutuella förändringar som det så vackert jheter , så skatt det göras riktiga konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, de har heller aldrig begrfipit att allt skall protokollföras och hållas tiölgänglit för oss medborgare skatrtebetalare, de har inte fattat att vad vi medborgare har rätt att lkräva är nära,god sjuk och hälsovård, vilket hade kunnat förhindra mycket irritation jhos oss medborgare och skattebetalare, de har inte fattat att lögner och blå dunstedr inte går hem hoss oss skatebetalare och medborgare, dehar inte fattat att nedrustning medför utsliten personal som i allt större utsträckning flyrf Västernorrlands Läns Landsting,märk väl jag använder inte uttrycket region,viliket vore som att svära i kyrkan,.Nej det är dags för enn annan vård som det talas om så ofta, en vårf där vo medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal kan känna oss trygga och uppskattade, vi behöver uinte en massa konsulter chefer och för den delen politiker dom inte heller tycks förstå att Västernorrlands Läns Landsting ä en skandal ett junkandeskepp likTitanik .

Köproblem i Landstingets skylls på Juornalsuystem

Det var väl förutsägbart att centralisering av vården bara skulle leda till ett ökat strul 0och längtre köer, men eftersom Landstingsledningen tycks springa som blindbockar med bindlar för ögonenm ser mman inte vilket kaos centraliseringen medfört,det är nog ochså så att beslytsfattarna i Landstinget aldig omfattas av sina egna beslut och därför inte inser volken säkerhetsrisk de och des beslut utgör för oss medborgare,skattebetalare och patienter i Västernorrland,att man förskingrat miljardbelopp genom åren på konsullter,chefer och stafetter är något de ej är kompetenta att inse, det är alltså mycket enkelt att inse att vi medborgare är osynliga kort i ett fult maktmissbruk,som tycks vara svårt attt få stopp på, och det ända raka för att få stopp på Landstingets maktmissbruk är att Staten eller privat vårdgivare övertar ansvareyt för vården i Västernorrland och Sverige , annrs kommer vårdem att vara det magnifikt största sjunkande skeppet sedan Titanic

Trädgårdsgatan i Härnösand rena puckelpisten

Här höll jag på att köra omkull med rullatorn i lördags, och frågan är när man tänker återställa gatan? Samtidigt kan man passa på att fasta trottoarkanten så att man tar sig upp på truttoaren på ett säkert sätt, Hoppas att denna puckelpist åtgärdas omgående så att inga allvarliga olyckor hinner inträffa, för då blir dt dyrt för fastighetsägaren/ägarna, och frågan är vem av fastighetsägarna som i såfall skall ställas till svars ? så här hat det varit sedan i fjol Rena puckelpisten, elelr tror man att alla är bilburna? Ja även då är det rent omänskligt att ta sigf fram här

Trädgårdsgatan i Härnösand rena puckelpisten 

Kontanthanteringen fingerar inte

Bankerna har rusat fram i digitaliseringsloppet och lämnat många av sina kunder efter sig. De måste börja ta ansvar för att kontanthanteringen fungerar i hela landet. Riksbankskommitténs förslag om att uttrycka ett sådant krav i lag bör införas så snart som möjligt.

Bamkerna måste ta sitt ansvar genom att återinföra kontanthantering

Det är även hög tid att handikapporganisationerna i Sverige aggerar kraftfullt mot bankernas avskaffande av kontanterna och i stället ämvisar till bankomater eller så får man be

 

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Svar till Lars-Åke Kraz Snälla Lars-Åke Kranz och andra bilburna.i Härnösand Ni tänker ändasdt på er själva,men tycks fullständigt sakna förståelse för att det finns fotgängare som även vi har rätt till en säker trafikmiljö, trafikkaoset och brott mot trafikregler är vardag i Härnösand, opch att öppna Citty för bitrafik komme4r bara att öka kaoset .,alltså tänk på att detr finns fler änb ni bilister, som helst skall köra genom hyllorna i affären oc det ginge efter er., förvärra inte det kaos som redan rådet i trafiken i Härnösand i dag,utan värna i stälet om allas trafiksäkerhet.

 

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Förbjuden Biltrafik

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Svar till Lars-Åke Kraz Snälla Lars-Åke Kranz och andra bilburna.i Härnösand Ni tänker ändasdt på er själva,men tycks fullständigt sakna förståelse för att det finns fotgängare som även vi har rätt till en säker trafikmiljö, trafikkaoset och brott mot trafikregler är vardag i Härnösand, opch att öppna Citty för bitrafik komme4r bara att öka kaoset .,alltså tänk på att detr finns fler änb ni bilister, som helst skall köra genom hyllorna i affären oc det ginge efter er., förvärra inte det kaos som redan rådet i trafiken i Härnösand i dag,utan värna i stälet om allas trafiksäkerhet.

 

Ett tidigare Landstingsråds ord

Vi hade en gång ett Landstingsråd vvid namn Janne Sjödin, denne man var mnd och slog klubbslaget för nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus,m kort efter klubbslaget råkar karln ut för en strok , och läggs in på Härnösands Akursjukhus, fär även jagf hade råkat hamna, des cvärre på smma avdelning,men tack och lov inte på samma sal, i vart fall möter jag honom i dörren och kunde naturligtvis inte hålla mig från att fråga vad han gjorde där ? Han hade ju kort tidigare lagt ner all medicinsk verksamhet i Härnösand, så han borde ju rimligtvis ha tagit konsekvenserna av Landstinget och sitt b eslut och sagt5 kör till Sundsvall, nej i stället sgår han ut oich öser beröm över Härnösands Akutsjukhus, man frågar sig om jan visste vad han gjordse, men man kan ju trösta sig med vad som står i Apg 29 där det står förlåten dem ty de vet inte vad de gör , Ja att de inte vet vad de gör är ju en sak,men att förlåta dem för detta kan dey knappast bli tal om.

Tänk att man fortfarane kan få något för Landstingsskatten utan att bli debiterad med faktura

Tänk att man fortfarande kan något för Landstingsskatten utan att bli debeterad desutom.
En brosvajer på min rullator pajade i fredags, man kunde tro det var fredag, den 13.jag felanmäler via Webformuläret,och för att vara på den sä’kra sidan konmtaktar jag Sservuceenheten i går som meddelade reparation Tisdag elelr Torsdag, nu blev det tisdag, bral, men eftersom Landstingets äger sig ha taskig ekonomi, så var jag givetvis beredd på en rejäl serviceräkning, döm om min förvåning,när servicemannen meddelade i dag att denna service inte kostar mig något ,tro huerr öänge Landstinget kan undvara denan avgift ? Knappast för all framtide, men vi får vara glada så länge det varar.