Landstinget säger sig ta ansvar om psykisk ohälsa ?????

Ett samlat grepp om avveckling av allt vad vård heter,det är det ända sanna greppet Landstinget har allt annat är tomt prat.
Greppert om avveckling har de haft allt sedan de ladfe Sjukhus 90 utredningen,där det framgoick att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus,men där man kort efter utredningens framläggande startade avvecklingsprocessen, man har gån efter annan svikity och ljugit i medborgarna snart sagt oavsett röd ,grön eller blå,de har aldrig haft vare sig kunskap eller kompetrens som säger ayt innan man gör så stora strfutuella förändringar som det så vackert jheter , så skatt det göras riktiga konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, de har heller aldrig begrfipit att allt skall protokollföras och hållas tiölgänglit för oss medborgare skatrtebetalare, de har inte fattat att vad vi medborgare har rätt att lkräva är nära,god sjuk och hälsovård, vilket hade kunnat förhindra mycket irritation jhos oss medborgare och skattebetalare, de har inte fattat att lögner och blå dunstedr inte går hem hoss oss skatebetalare och medborgare, dehar inte fattat att nedrustning medför utsliten personal som i allt större utsträckning flyrf Västernorrlands Läns Landsting,märk väl jag använder inte uttrycket region,viliket vore som att svära i kyrkan,.Nej det är dags för enn annan vård som det talas om så ofta, en vårf där vo medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal kan känna oss trygga och uppskattade, vi behöver uinte en massa konsulter chefer och för den delen politiker dom inte heller tycks förstå att Västernorrlands Läns Landsting ä en skandal ett junkandeskepp likTitanik .

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *