Är Landstinget rätt huvudman för sjukvården?

I Tidningen Sjukhusläkaren ställs frågan om Landstinget är rätt huvudman för sjukvården? Svaret är rakt och enkelt nej, de har i flera decenier misskött sin huvuduppogift vården genom att nedrusta vbården i Sverige , detta har i flera fall fått mycket allvarliga konsekvenser, blandannat beroende på allt för långa transportsträckor med mycket svårt sjuka patienter, även om ambuanserna i dag är rena rullande akutmottagningarna med i de allra flesta fallen mycket kompetent och erfarna ambulanssjukvårdare, men man kan ju ochså ställa sig frågan om ambulanssjukvården verkligen skall överta ett ökat läkaransvar, vilket blir konsekvensern a av Landstingets/Landstingens nedrustning i vården.

Vi vet ju vidare att nedrustningen i vården i vart fall i Västernorrland inte handlar om pengar utan om prestige från beslutsfattarhåll, man tror att ett Länssjukhus kan överta ansvaret av ett Universitetssjukhus, men så kan det ju knappast vara, utan ett bLänssjukhus är ett ÖLänssjukhus och ett Universitetssjukhusn är och skall förbli ett Universitetssjukhus, och man skall inte behöva drista sig till att komma exempelvis till Umeå om man vet vad en sjukdom eller skada beror på , vilket tyvärtr blivit lite av faallet med Länssjukhuset ui Sundsvall .

Våra beslutsfattare i Landstinget måste äntligen inse att tiden för Landstinget som huvudman för vården är förbio och det är dags att ge Staten eller privat vårdgivare i uppdrag att visa att man kan bättre,d etta för alla innvånares bästa och för Sveriges och Västernorrlands bästa .

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/ar-landstingen-ratt-huvudman-for-sjukvarden/?fbclid=IwAR0uCVhaAXHN74z0Hc9A_Q1avW4f4J575oONqo9SSUBsK6Yx0QiAGBMTCdM

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *