Trafikverkets tillfart i Härnösand

Trafikverkets tillfart i Härnösand är en mycket trafikfarlig tillfart,eftersom den går genom ett bostadsområde som till största del bebos av äldre och funktionshindrade,många beroende av hjälpmedel, och frågan är hur detta överrensstämmer med trafikverkets säkerhetstänkande och frågan är när Trafikvettet kommer igång med projektering och byggande av en säkrare tillfart till sitt huvudkontor på Nattviksgatan i Härnösand .Man måste verkligen ifrågasätta Trafikverkets säkerhetstänkande när man låter tunga fordon däna genom bostadsområde.

Trafikverkets tillfart i Härnösand en ren trafikfara

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *