Bankomater snart den ända vägen till kontanter

Dessa Mackaperer Bankomaterna är i dag det ända sättet att komma över kontanter, dock är detta ett mycket otryggt sätt att hantera kontanter, och det brådskar för bankerna i samarbete med Bnkomat AB att se till att man skapar säkerhetsavstånd, så att varje kund kan göra sina bankuttag så tryggt så möjliht, även om bankomaterna aldrig komme att kunna ersätta den trygghet man hade när man hämtade kontanterna på banken. För mångf ä’r detta även ett hinder, då det är svårft att se texten på skärmarna, och man har , så bakerna har gjort det lätt för sig ,men betydligt krpngligare för kunden, d.v.s om man inte är beredd att betala en massa avgifter för att få kontanter,kontanter som man får hämta som värdebrev på något utlämningsställe,man frågar sig vad har bankerna ehgentligen för uppgift sedan man slutade hantera kontanter? Även här gälelr et kända uttrycket Gör om gör rätt ta tillbaka kontanterna, då ett kontantlöst samhälle är att betrakta som diskriminering .Text och Bild A Andreas Menzel

Bankomaterna ända vägen till kontanter

Politikerna i Landstinget Västtrernorrland den så kallade region Västernorrland har noll koll

 

 

Landstingsrådet Glen Nordlund har noll koll påläget 

God morgon Sverige ,god morgon Västernorrland.
Att våra polöitiker i den så kallade region Västernorrland har noll koll på katastrofen i vården är väl inget nytt.d e har ju överhuvidtaget noll koll på vad de fattar för beslut och vad dessa beslut får för konsekvenser, de saknar all erforderlig kunsap och kompetens för att fatta om så viktiga ingresser, som en fungerande vård utgör för oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte heller att de svikit och ljugit i ca 40 års tid, då de lovat utveckling av vården,dehar noll koll på läget, de fattar ionte att de beslut de fattat och allt jämt fattar om som de säger strukturella förändringar, men som är rena nedläggningen av fungerande vård i Västernorrland är rena svvket och handlar om rena lögner, 4 aktsjukhus vart först 3 då Hde slog spiken i kistan fr en gång i tiden Sveriges bästa Medicinklinik som låg i Härnösand, dehar slagit spiken i kjistan för så väl Sollefteå Akutsjukhus,och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland , fortfarande hävdar de i sitt oförståånd att det handlar om utveckling, fast det i själva veeket handlar om en total nedrustning, de fattar inte att det skulle ha upprättats konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, innan denna radikala sölakt av vården i Västernorrland genomfördes, politikerna fattar inte att det handlar om oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte att det handlar om våra liv och vår hälsa, de fattar inte ett rött lingon av attg det handlar om våra skatetmedel, som de förfarmed som om det vore deras egnam de fattar iunte att för dessa skattemmedel har vi medborgare,mskattebetalare,patienter och vårdanställda rätt att kräva en fungerande vård och god och trygg arbetsmiljö, de fattar intre att de leker med människoliv, dör dem är ett människoliv inget värt, de satsar helldre på sina egna feta löner,arvoden,konsulter chefer och stafetter, de sista en klar följd av nesrustningen i vården i Västernorrland, de fattar inte att deras beslut vilar på felaktiga grunder, tytvärr fattar inte heller vårat rättsväsen att våra lagar måste skrivas om så att det blir möjlöigt för oss medborgare,och skatetbetalare att få rätt i domstol,dit besluten överklagas.
frågan är och vem skall fatta att Vården i Sverige och Västernorrland har kollapsat, och att våra politiker i Landstinget har misskött sittuppdrag, och att det är dags för Landsinget att packa i hop .

Telia släcker ned det fasta telenätet, Vad säger storstadsborna om detta ?

Är det någon som funderat över vad boende io storstäderna säger om att telia tänker släcka ned det fasta telefonnätet, eller är det bara i Norrland man kan ställa till med sådana dumheter ?

Om det även berör storstäderna Stckholm,Malmö,Göteborg, så skall det bli intressant att höra ramaskriet som kommer att uppstå,när de märker att det är tydt i luren, De kan ju börja att släcka ned i storstäderna,så kommer det nog snart att ge sig själv.

Trafikverkets tillfart i Västernorrland Region Mitt en livsfarlig tillfart

Trafikverkets tillfart till Region mitt med kontor i Härnösand

Sedan drygt 12 år bor jag på Nattviksgatan 5 granne med region mitts huvudkontor i Västernorrland, där ni har erat regionkontor för region mitt på Nattviksgatan 8 .

Dagligen går det tunga transporter till Trafikverket region mitts kontor i Härnösand genom en hårnålskurva, alltså en tillfart som absolut inte ägnar sig för tung trafik, inte minst med tanke på att tung trafik till just trafikverket går rakt igenom ett bostadsområd, som till största delen bebos av, äldre och eller funktionshindrade, som till största delen är beroende av hjälpmedel, för att ta sig fram,

Då Trafikverket är högsta instans för trafiksäkerheten i Sverige ter det sig mycket märkligt att man tillåter en tillfart för bland annat tunga godstransporter genom ett bostadsområde, och frågan är varför inte Trafikverket hakade på och byggde en mer trafiksäker tillfart än dagens tillfart, att detta är förbundet med kostnader är självklart, men det måste även vara en självklarhet att Trafikverket som högsta instans för Trafiksäkerheten skall värna om allas trafiksäkerhet, alltså även om trafiksäkerheten för oss fotgängare som dessutom många gånger är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram och jag förvätar mig att  man så snart så möjligt tittar på frågan och sätter spaden i backen för att förböät5ra trafiksäkerheten för alla , alltså även för oss fotgängare, som dessutom är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram , och jag ser tacksamt fram emot svar om vad ni tänker vidta för åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem.

Frågan har lyfts fram flera gånger dock tråkigt nog utan resultat, och frågan är om och i så fall varför det först skall behöva hända någon tragisk olycka innan åtgärder vidtas för att värna om Trafiksäkerheten för alla

Härnösand 2019-05-15

 

Med vänlig hälsning och tacksam för snart svar

 

Andreas Menzel

 

 

Appro på att släcka ner det fasta tellefonnätet i Sverige

Hallå ni omdömmeslösa beslutsfattare som beslutat om att haverera det svenska telefonnätet., Har ni någonsin tänkt på de mycket fördande konsekvenser det redan har fått och kommer att få för allt flera? I stora delar av Motrland har man redan släckt der det fasta telefonnätet, och någon täckning för mobilteleffon finns inte. Ni som beslutar om denna idioti tycks ha tappat bessinning,sans och vett, imnte alla bor i storstäder som Stckholm,Göteborg och Malmö. Nej Sverige består av mycket ,era, ett Norrland som ni inte tyckks ha hum om var det ligger,trots att ni i storstäderna är mycket beroemde av Norrland,inte minst ur energisynpunkt, det ärdags att ni som beslutar om dessa försämringfar vaknar och inser att, en endsläckning av det fasta telefonnätet är ett stort backsteg i svensk utveckling .Så ta förnuftet till fånga och stoppa den negativa utvcklingen, vad gäller telefonin i Sverige

Följderna av att släcka ned det fasta telefonnätet i Sverige

Hallå ni omdömmeslösa beslutsfattare som beslutat om att haverera det svenska telefonnätet., Har ni någonsin tänkt på de mycket fördande konsekvenser det redan har fått och kommer att få för allt flera? I stora delar av Motrland har man redan släckt der det fasta telefonnätet, och någon täckning för mobilteleffon finns inte. Ni som beslutar om denna idioti tycks ha tappat bessinning,sans och vett, imnte alla bor i storstäder som Stckholm,Göteborg och Malmö. Nej Sverige består av mycket ,era, ett Norrland som ni inte tyckks ha hum om var det ligger,trots att ni i storstäderna är mycket beroemde av Norrland,inte minst ur energisynpunkt, det ärdags att ni som beslutar om dessa försämringfar vaknar och inser att, en endsläckning av det fasta telefonnätet är ett stort backsteg i svensk utveckling .Så ta förnuftet till fånga och stoppa den negativa utvcklingen, vad gäller telefonin i Sverige

Landstinget spräcker budgeten

Att Landstinget spräcker budgeten gång pååp annan är väl inget nytt, men att man inte inser att man är på fel spår med oduglig ledning och imkompetenta  inkompetenta politiiker och lika inkompetent ledning och inkompetenta ekonomer är ju förödande för medbporgarna i Västernorrland, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala med vår hälsa och våra liv .

Löfven har redan börjat steka nästa valfläsk

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260990133986497&set=gm.2953110811373530&type=3&theater&ifg=1

Löfven Lovar runt håler tunt och pratar strunt. De senaste valen har dess värre han varit den som tagit makten,även om utgången hade kunnat bli en annan om de borgerliga hade kunnat samsas om en stabil plattform. då hade vi sluppit denne svikare och lögnare, allt som skulle bli bättre genom löfvens regering har bara blivit säömre. De svaga och sjuka och handikappade slåss för sin rätt lika så de arbetslösa.

Vården skärs ner allt mer och mer, violket gör att många vårdanställda flyr vården inte mindt i Västernorrland, vilket har fått till följd att många som söker vård tvingas vänta onödigt länge på grund av växande köer, trots deetta påstår vår stadsminister Löfvev att det går bra för Sverige , i vilket avseende han tycker att det bgåår bra har han aldrig pressicerat, så man kan bara konstatera att han och andra beslutsfattare unte minst i Landstinget lever med en skrämmande falsk verklighetsbild , och hur nab skall koma till rätta med denna falska verklighetsbild är det nog knappast någon som har någonm lösning på, eftersom allt vad vi som medborgare och skattebetalare säger viftas undan,trots att det är vi sim mest konkret konfronteras med sanningen, det märkliga är bara att när valet närmar sig tycks man ha glömt bort alla svikna löften, så hur skall vi då kunna få någon förändring åt det positiva hållet kan man fråga sig ?

Nybrogatan i Härnösand och des framtid

Som svar Till

Kanppbritta Thyr MP

Magnus Oskarsson S

Anders Nordström KD

Anders Bergqvist V

Fantastiskt gensvar gällande Nybrogatan

Jag hoppas att de i denna artikel tilltalade och  undertecknare av insändare fantastisk gensvar gällande Nybrogatan och som säger nej till att som de utytrycker det snöpa Nybrogatan alltså minska des bredd också tänker på att förslaget att minska Nybrogatan hade en väl genomtänkt tanke där tanken var att försöka värna om trafiksäkerheten, något man alltså säger nej till med dagens bredd, jag hoppas även att ni som hoppar högt Nybrogatan i eran insändare tog till er av undertecknads inlägg vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde gällande trafiksäkerheten i Härnösand, att bredda Nybrogatan eller i vart fall inte avsmalna den är ju att springa de bilburnas ärenden och glömma boer de oskyddade trafikanterna gånger och Cyklister, tänk om tänk rätt smalna av Nybrogatan för allas trafiksäkerhet, bredda gärna trottoarer och cykelbanor så att dessa trafikanter kan mötas på ett tryggt och säkert sätt .

Nybrogatan Härnösand