Trafikverkets tillfart i Västernorrland Region Mitt en livsfarlig tillfart

Trafikverkets tillfart till Region mitt med kontor i Härnösand

Sedan drygt 12 år bor jag på Nattviksgatan 5 granne med region mitts huvudkontor i Västernorrland, där ni har erat regionkontor för region mitt på Nattviksgatan 8 .

Dagligen går det tunga transporter till Trafikverket region mitts kontor i Härnösand genom en hårnålskurva, alltså en tillfart som absolut inte ägnar sig för tung trafik, inte minst med tanke på att tung trafik till just trafikverket går rakt igenom ett bostadsområd, som till största delen bebos av, äldre och eller funktionshindrade, som till största delen är beroende av hjälpmedel, för att ta sig fram,

Då Trafikverket är högsta instans för trafiksäkerheten i Sverige ter det sig mycket märkligt att man tillåter en tillfart för bland annat tunga godstransporter genom ett bostadsområde, och frågan är varför inte Trafikverket hakade på och byggde en mer trafiksäker tillfart än dagens tillfart, att detta är förbundet med kostnader är självklart, men det måste även vara en självklarhet att Trafikverket som högsta instans för Trafiksäkerheten skall värna om allas trafiksäkerhet, alltså även om trafiksäkerheten för oss fotgängare som dessutom många gånger är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram och jag förvätar mig att  man så snart så möjligt tittar på frågan och sätter spaden i backen för att förböät5ra trafiksäkerheten för alla , alltså även för oss fotgängare, som dessutom är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram , och jag ser tacksamt fram emot svar om vad ni tänker vidta för åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem.

Frågan har lyfts fram flera gånger dock tråkigt nog utan resultat, och frågan är om och i så fall varför det först skall behöva hända någon tragisk olycka innan åtgärder vidtas för att värna om Trafiksäkerheten för alla

Härnösand 2019-05-15

 

Med vänlig hälsning och tacksam för snart svar

 

Andreas Menzel

 

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *