Region Västernorrland en skandal

God morgon Västernorrlänningar
Specialistläkaren Mårten Svensson har så rätt i vad jan säger centralisering bluffen av vården i Västernorrland har sedan länge varit och är alltjämt ett faktum Att fortsätta centraliseringen av vården sparar inga pengar och kostar alltjämt människoliv, men eftersom ett människoliv inte har något större värde för Landstinget i Västernorrland, så inser vare sig Sjukhusdirektör Fällback-Svensson eller någon annan i Landstingsledningen att Landstinget i Västernorrland arbetar på fel linje, när man säger att man skall spara,man sparar inte där de verkliga kostnaderna finns,alltså i Landstingstoppen, utan fortsätter att gräva från botten, genom att urholka vården, vilket har fått och alltjämt kommer att få mycket svåra konsekvenser för Västernorrlands framtid, som nu ser allt mörkare ut, tack vare våra Landstingspolitiker och tjänstemäns lögner om att en centralisering av vården skulle vara till fördel för medborgarna, så har aldrig varit och kommer heller aldrig att bli fallet, utan all centralisering vården i Västernorrland är av ondo för medborgarna, och sveken om utveckling av den medicinska rehabilitering och 3 från början fyra akutsjukhus i Västernorrland måste kosta nuvarande Landstingsledning makten , förtroendet för nuvarande så väl som tidigare har alltid varit lågt och utgjorts av skepsis från medborgarnas sida, men nu finns överhuvudtaget inget förtroende kvar för Landstingsledningen i Västernorrlands läns Landsting som under många år kört sitt race på lögnens väg mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, 4 akutsjukhus blev först 3 sedan Härnösands Akutsjukhus lades ner, sedan skulle Västernorrland ha 3 Akutsjukhus och Medicinsk Rehabilitering, av 3 akutsjukhus återstår 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon utveckling av den medicinska rehabiliteringen blev det inte utan istället en total avveckling, till vilken kostnad och med vilka konsekvenser som följd? dessa frågor har aldrig och kommer aldrig att besvaras av Landstinget Västernorrland, och som ni märker så använder jag mig inte en enda gång av begreppet region Västernorrland, då jaga anser att vi inte uppfyller kraven för region status, en uppfattning som delas av många .
Kort sagt läs insändaren så förstår alla att centraliseringen av vården i Västernorrland är en bluff, inte minst med tanke på hur Landstinget slösar pengar på stafetter,direktörer,chefer fallskärmsavtal och andra skumrask avtal. NEJ NU SKALL LANDSTINGS TRAPPAN STÄDAS FRÅN TOPPEN: bort med alla onödiga chefer och konsulter och fördela alla skumrask avtal till vården så räddar vi vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Neuroförbundet och HSOs i Västernorrlands utfrågning av Landstingspolitikerna

På Torsdag Dags Kvällen var det dags för Neuroförbundet att ställa våra Landstingspolitiker mot väggen, och av förklarliga skäl var frågorna många, en av de stora frågorna var sveket om den utlovade utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen, so, Landstinget slagit spiken i kistan för och i samband med denna fråga kom även frågan om konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser upp, stafett kostnaderna, överbeläggningarna i Sundsvall,skumrask avtalen till olika chefer i Landstinget och mycket annat som för oss medborgare är väldigt viktiga frågor, tyvärr uteblev svaren på de flesta frågorna, så mycket klokare om vad som händer efter valet vart man ju inte, men bra att få vädra för oss medborgare och patienter viktiga frågor.

Politikerutfrågning

Stängningen av vägen och Spjutegården gav negativa effekter för Länsmuseet Murberget

Stängningen av vägen till Länsmuseet Murberget gav enligt Museichef Jenny Samuelsson negativa effekter.Nu var det nog inte bara stängningen av vägen som var orsaken till de negativa effekterna och det minskade besökarantalet, en anna bidragande orsak till det minskade besökarantalet är nog stängningen av Spjutegården och att man kastat ut Ronny Larsson och Mats Forsström som under många år drev Spjutegården på ett föredömligt sätt, något som inte tycks uppskattas av Länsmuseet Ledningen, de negativa effekterna av vägstädning och spjutegårdens stängning kommer med all sannolikhet att bli ännu mer kännbar sommaren 2018 eftersom det föreligger ett förslag om att bland annat flytta de populära allsångskvällarna till anna plats Mellanholmen som ur många synvinklar är ett mycket bättre alternativ, inte minst ur tillgänglighetssynpunkt,Det finns ett känt uttrycks som lyder, sent skall syndaren vakna eller man saknar inte kon förrän båsen är tom men frågan är om museeledningen har insett att loppet är kört för Länsmuseet Murberget efter alla fadäserna

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besöksfrekvensen på Länsmuseet

Förslag till ny plats för sommarens allsånger i Härnösand

Brev till kulturchefen i Härnösands Kommun  Elisabeth Oxelhöjd Förslag Ny plats för sommarens Evenemang Allsång

Tillskriver dig i egenskap av Härnösandsbo och en av de som aktivt engagerar mig i tillgänglighetsfrågor i vår Kommun, då jag själv har en funktionsnedsättning som innebär kroppsliga begränsningar, men jag gör inte detta bara ur eget intresse, utan tänker på den stora  grupp av människor som tyvärr drabbas av Länsmuseets beslut att stänga eller i vart fall starkt begränsa den ända tillgängliga vägen för fotgängare.

Då sommaren innebär många trevliga evenemang som jag hoppas skall vara tillgängliga för alla även i fortsättningen hoppas jag att bland annat de populära allsångskvällarna flyttas från Länsmuseet Murberget och mitt förslag till ny plats är den stora öppna platsen vid Technichus, denna plats är ur tillgänglighetssynpunkt mycket bättre, då den ligger centralt på gångavstånd för de allra flesta samt att inga avstängda vägar utgör några hinder för någon alltså inte heller för personer med funktionshinder att ta sig till detta och många andra populära evenemang  som tidigare hållits på Länsmuseet Murberget , även ur parkerings synpunkt är denna plats bra eftersom det finns goda parkeringsmöjligheter i omedelbar närhet till den stora öppna ytan som lämpar sig alldeles utmärkt för stora populära evenemang .

 

 

Landstingsskandaler utan ände äventyrar vården i Västernorrland

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regiondirektoren-om-rekryteringsfirman-vi-forutsatter-att-de-levererar-kandidater-av-bra-kvalitet

Regiondirektör Hans Viklund litar på sina underhuggare när det gäller rekryteringar av chefer och konsulter, men faktum är ju att det är just alla skumraskavtal till chefer,direktörer och konsulter som dränerar Landstingets ekonomi och därmed äventyrar vårdkvaliteten i Västernorrland , varifrån vårdpersonalen flyr till följd av dålig arbetsmiljö vilket beror på en omänsklig arbetsbelastning, att allt kaos drabbar oss som skattebetalare, patienter och vårdpersonal, tycks inte röra regionledningen i Västernorrland i ryggen, och när i fridens fröjder skall Landstiget inse att det för länge sedan är dags att upprätta så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården

Avsatte HR Direktören Karin Åhlström har rätt till 6 månadslöner = 700 000 enligt nyheterna radio Västernorrland

https://www.facebook.com/

Avsatt Hr Direktör Karin Åhlström har enligt Nyheterna Radio Västernorrland rätt till 6 månadslöner motsvarande 700 000 trots att hon inte ens har börjat. Nu är det dags att Regiondirektör Hans Wiklund antingen slänger näven i bordet och säger att så här får det inte gå till med skattebetalarnas pengar i och om han inte gör det visar han sin oduglighet och bör även han avsättas men då inte med 700 000 eller mer utan såväl den avsatte HR Direktören Karin Åhlström som Regiondirektör Hans Wiklund och många fler skall avskedas på grått paper utan en ända krona i avgångsvederlag, har man inte rent mjöl i påsen skall man inte ha ett arbete med ansvar och inte heller 700 000 en summa som Region Västernorrland mot bakgrund av sin ekonomiska ruin och den totalkraschade vården och alla svikna löften om utveckling inte har råd med . Nu är det banne mig dags att på allvar städa Landstinget från toppen Vården har kollapsat och ekonomin i Landstinget är i botten så sluta slösa med skattebetalarna och därmed medborgarnas skattemedel

 

Länsmuseet Murberget tappar besökare

God Gorgon alla med förstånd och Jenny Samuelsson med flera i den inkompetenta och korrupta Länsmuseet Ledningen.
Det säger sig väl själv att när man stänger av vägen, stänger den viktigaste delen i Länsmuseet verksamhet spjutegården, och ersätter denna med en kletig äcklig korvvagn så tappar ni besökare. Länsmuseet hade det redan svettigt innan dessa skandaler, men skandalerna med vägavstängningen och stängningen av Spjutegården har självklart bidragit till att ytterligare minska Länsmuseets attraction, he Länsindelningen med Jenny Samuelsson gjort rätt hade ni man fortfarande haft en chans att reparerar skadan, men det nästa som försvinner är nog de stora festligheterna Midsommar,Nationaldag med fler arrangemang som drar folk, för folk kommer ju inte till ett ställe där man inte får någon proffsigt lagad mat och servicing i en mysig miljö med trevlig personal

Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besökarfrekvensen på Länsmuseet

Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Stängningen av Medicinsk Rehab och Sollefteå Akutsjukhus, skulle enligt Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:S ordförande Eva back inte innebära några kännbara förändringar för oss patienter, men som vanligt är Landstingsledningen med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen ständigt ute i ogjort väder och far med osanningar, vilket givetvis beror på deras okunskap och usla insikt i vekligheten, Sanningen är ju som vanligt raka motsatsen Medicinsk Rehab ät borta från Härnösand och Västernorrland så personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar har stuvats in i ett fack på geriatrin i Sundsvall och de som bor i Västra alltså Sollefteå,Ramsele Junsele ja de får klara sig bäst de vill, för blir de svårt sjuka hinner de inte fram, till vilket pris har ju aldrig kunnat presenteras av den inkompetenta Landstingsledningen i Västernorrland.,inte heller duger de till att upprätta vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och hålla dem tillgängliga för oss skattebetalare, medborgare och patienter, att nedrustningen i vården i Västernorrland saknar laglig grund har ju bevisats flerfalt, inte minst genom alla skamavtal som kostar oss skattebetalare mångmiljonbelopp, så pengar saknas inte. Vad Västernorrland saknar är en Landstingsledning med kunskap och kompetens att förvalta våra skattemedel rätt och tillhandahålla det vi medborgare och skattebetalare har rätt att kräva var en vi bor i Västernorrland eller Sverige En fungerande vård utan patienter i korridorer och sköljrum och en vård med fasta läkare och övrig vårdpersonal, våra pengar skall inte gå till Chefer, direktörer,konsulter och stafetter i Landstinget Om vi nu överhuvudtaget skall ha denna koloss på lerfötter kvar i framtiden

Landstinget föredrar stordrift i vården.

Stordrift typ NNP är vad Landstinget i Västernorrland vill ha.Vi är inga människor i Landstingets ögon är vi djur =Boskap som kan behandlas hur som helst, märks allt tydligare på vårdcentralerna , där vi snart inte har en svensktalande läkare, vilket kan få katastrofala följder för oss patienter. Det är en sak att vilja förstå och tala ett språk och en annan sak att handha patienter i detta läge, så nog har vi nått botten i Västernorrland, där vi bara har stafetter som är en vecka här en vecka där, dränerar Landstingskassan och försämrar bildkvaliteten

Landstinget Västernorrland

Tack sossarna och den rödgröna Röran i Landstinget med Back och Lövgren i spetsen, men snart är er tid slut och förhoppningsvis hela Landstingets tid slut.

 

Andreas Menzel