Region Västernorrland en historisk gigantisk felsatsning

En gigantiskt Historisk felsatsning, som kommer att försämra vården i Västernorrland ytterligare, eftersom Landstinget därmed kommer att pyssla med ännu mer som inte har ett dyft med Landstingets verksamhet att göra, och naturligtvis är det oss medborgare,skattebetalare,patienter och vårdanställda detta kommer att drabba i form av sämre tillgänglighet,högre arbetsbelastning och längre väntetider.
Att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingad och att den skulle bli bättre genom centraliseringen till Sundsvall ä’r det inte en sunt tänkande människa som tror på .
3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott sedan den lades ned i Härnösand, och allt har skett på lösa antaganden och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och allt drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,som i stället fått en kostnad mer att dras med genom Region Västernorrlands bildande, vilket kan liknas vid snigeln som bygger bo kring sig själv, Nu står vi inför ett val och då gäller det att komma i håg Landstingets brutna löften om tre akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, som dessa tölpar inbillade sig skulle bli bättre genom att stuva in den i geriatrisk rehab i Sundsvall, men som vanlig´t blir ju all nedrustning i vården aldrig bättre utan bara sämre . Så nu gäller det att alla Västernorrlänningar kommer i håg alla sveken om utveckling av vården i Västernorrland, och nu är det dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och i stället låta staten överta ansvaret för vården, för sämre kan det inte bli. I Region Västernorrland har det försnillats miljontals kronor på chefer,konsulter och direktörer, pengar som oavkortat hade kunnat användas till att utveckla vården i Västernorrland. Valdagen närmar sig och då gäller det att komma i håg alla svikna löften och felsatsningar

Region Västernorrland en gigantisk historisk felsatsning

Landstinget tycks strunta i grundlagen

Vad har då Landstinget visat för ansvar och hänsyn vad gäller ekonomi och verksamhet, när man å ena sidan lägger ner full fungerande och helt nödvändiga och i förlängningen vinstbringande enheter,, tänker närmast på Medicinsk Rehab i Härnösand, som hjälpt många människor tillbaka till ett funktionell liv? Landstingets hänsyns och ansvarstagande måste betecknas som noll och inget alls,eftersom en stor grupp av människor står utan adekvat rehabiliteringsvård , inte ett ända beslut har egentligen tagits inför öppen ridå eller med hänsyn till medborgarna, inte hellre har besluten omgivits av ordentliga beslutsunderlag så som konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys var i finns demokratin i en sådan processgång? Saken förbättras inte av att vi har lagar som i teorin säger att varje fattat Landstings och Kommunalbeslut kan överklagas av oss som medborgare och skattebetalare, men i praktiken är våra möjligheter att få rätt i domstol små eller egentligen uteslutna, alltså åter ett lagrum med stora hål , man måste fråga sig om inte demokratin sedan länge är satt ur spel, när beslutsfattarna kör eget race trots stort engagemang från medborgarna, tänker på de massiva protesterna från Sollefteå Akutsjukhus, Medicinsk Rehab Härnösand och nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus, kort sagt vi medborgare och skattebetalare har egentligen ingen som helst påverkans möjlighet eftersom lagrummen aldrig utgår från folket och sunt förnuft, trots att det säg att all makt skall utgå från just från folket.

Vad kommer Sverige och Västernorrland att ha för politiskt styre efter valet ?

Ställde för en tid sedan fördöljande fråga på kan du lova. och man blir verkligen brydd ledsen och bekymrad över savens utfall. Till höga löner på chefsnivåer tyckas det finnas hur mycket pengar som helst, men till att höja en uruselt låg dagersättning tycks det inte finnas pengar, ännu en gång ett bevis på hur lätt det är att sparka på de svaga, handikappade och sjuka och samtidigt höja politiker och chefslöner till det orimliga, då finns det tydligen hur mycket pengar som helst Varför, och hur kan det komma sig ? Så här ser svaren ut S = Nej MP= Nej M =Nej V=Nej C=Nej KD=Ja SD och L saknas svaren, vad kommer vi att ha för styre efter valet kan man fråga stig ? vad man kan utläsa av dessa svar är att av 8 partier är 5 partier beredda att sparka på den som redan ligger är det så man skall tolka dessa svar ? Detta styrker allt mer mina och andras krav att det måste städas i de politiska topparna för att rädda olika verksamheter .

Vårdkrisen förnekas av ansvariga ?

Vårdkrisen anses vara en myt ? Vårdkrisen är ingen myt, den förnekas bara på det bestämdaste av ansvariga politiker och tjänstemän, vilket leder till att den s.k högklassiga vården urholkas allt mer ju mer man centraliserar, högklassig vård svarar de små sjukhusen för, men sådant är ju inte efterfrågat i Västernorrland, där man i stället centraliserar, med överbeläggningar och vårdpersonal som inte orkar och därför flyr Västernorrlands Läns Landsting. Kan man verkligen tro att beskriven situation leder till högklassig vård ? Knappast. , v. Vårdkrisen i Västernorrland är ingen myt, utan ett faktum sedan årtionden, men Landstingsledning efter Landstingsledning förnekar kaoset och saknar såväl kunskap som kompetens att se hur illa det faktiskt är ställt , och ju mer vi nedrustar vården des värre blir krisen och kaoset , De ni kallar Landstinget för kvalitativt god och trygg vård OBS Inget ont om de vårdanställda som gör så gott de kan och sliter häcken av sig, kritiken riktas mot beslutsfattare och tjänstemän som inte ser hur illa det är ställt och inte heller förstår att man svikit löften 3 akutsjukhus vart 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, istället satsas det på stafetter en klar följd av personalflykt samt chefer och direktörer och konsulter som aldrig har ett uns med den faktiska vården att göra och därför inte kan sätta sig in i verkligheten.

Vem vågar lova 3 akutsjukhus och återställd medicinsk rehabilitering i Västernorrland

När man läser olika debattinlägg bland annat här på Face Book, så framgår det helt klart att alla partier gör alt för att vinna röster och därmed höstens val, frågan är bara vem som törs lova 3 akutsjukhus och utvecklad= återställande av den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland och sedan stå för sitt löfte.
Svara öppet och ärligt

Andreas Menzel om vården i Västernorrland

Tack Etik Lövgren Eva Back med flera för vårdkaoset i Västernorrland

Tacka Erik Lövgren Eva Back med flera för detta kaos tacka dem även för svikna löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, och kom i håg allt görs utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och kom också i håg att nedrustningen i vården i Västernorrland inte är ekonomiskt betingad utan handlar om ren idioti,dumhet och oförstånd, som kostar oss medborgare mångmiljonbelopp och människoliv.

Landstinget och de svikna löftena om utveckling av vården i Västernorrland

Tack Erik Lövgren för att du och ditt gäng ännu en gång svikit era löften,  3 akutsjukhus blev i ett slag 2 Örnsköldsvik och erat mecka Länssjukhuset i Sundsvall och den medicinska rehabiliteringen som ni lovade utveckla har ni totalhavererat

Landstingsrådet Erik Lövgren

ni har nu 2 månader på er att städa ut er ur Landstingets bunker på Storgatan i Härnösand., 3 akutsjukhus blev 2 Medicinsk rehabilitering blev vi blåsta på. stafettkostnaderna ökar Lavinartat,lika så kostnaderna för konsulter,chefer direktörer och odugliga inkompetenta beslutsfattare som svikit oss medborgare,väljare och skattebetalare i Västernorrland, dags att städa ut er så att det är rent och sanerat till valet i september.

Vård på lika villkor i Västernorrland ?

Om vi ser till att alla får ligga i samma kö och i korridorer vid överbeläggningar, vilket är det mest vanliga inte minst vid Sundsvalls Sjukhus så är vården lika.men vad gäller tillgängligheten ges den numera på allt annat än lika villkor. se bara på den medicinska Rehabiliteringen,som är ett minne blott, 4 akutsjukhus, vart först 3 och är väl numera bara att betrakta som 2 Sundsvall och Övik, även om personalen gör sitt yttersta så är det alltid vi patienter som kommer i kläm,. Även den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, sedan medicinsk Rehab i Härnösand lades ner, men våra blindstyren och muntergökar i Landstinget förnekar detta totalt , vilket nog ,est måste anses bero på inkompetens och okunskap av stora mått, inte heller har man någonsin varit vare sig kompetent eller kapabel att presentera vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för all nedrustning i vården, inte heller vart våra skattemedel försvunnit, jo det har vi ju sett, Konsulter,chefer direktörer är viktigare än fungerande bra vård, och detta skall vi kalla region, god middag och fortsatt trevlig dag till alla som tror på LVn med en framtid. och att som Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:S Ordförande Eva Back gå ut och säga att vi har inget att skämmas för tyder på oförstånd eller skall vi kalla det okunskap, 3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott

Region Västernorrland en skandal

God morgon Västernorrlänningar
Specialistläkaren Mårten Svensson har så rätt i vad jan säger centralisering bluffen av vården i Västernorrland har sedan länge varit och är alltjämt ett faktum Att fortsätta centraliseringen av vården sparar inga pengar och kostar alltjämt människoliv, men eftersom ett människoliv inte har något större värde för Landstinget i Västernorrland, så inser vare sig Sjukhusdirektör Fällback-Svensson eller någon annan i Landstingsledningen att Landstinget i Västernorrland arbetar på fel linje, när man säger att man skall spara,man sparar inte där de verkliga kostnaderna finns,alltså i Landstingstoppen, utan fortsätter att gräva från botten, genom att urholka vården, vilket har fått och alltjämt kommer att få mycket svåra konsekvenser för Västernorrlands framtid, som nu ser allt mörkare ut, tack vare våra Landstingspolitiker och tjänstemäns lögner om att en centralisering av vården skulle vara till fördel för medborgarna, så har aldrig varit och kommer heller aldrig att bli fallet, utan all centralisering vården i Västernorrland är av ondo för medborgarna, och sveken om utveckling av den medicinska rehabilitering och 3 från början fyra akutsjukhus i Västernorrland måste kosta nuvarande Landstingsledning makten , förtroendet för nuvarande så väl som tidigare har alltid varit lågt och utgjorts av skepsis från medborgarnas sida, men nu finns överhuvudtaget inget förtroende kvar för Landstingsledningen i Västernorrlands läns Landsting som under många år kört sitt race på lögnens väg mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, 4 akutsjukhus blev först 3 sedan Härnösands Akutsjukhus lades ner, sedan skulle Västernorrland ha 3 Akutsjukhus och Medicinsk Rehabilitering, av 3 akutsjukhus återstår 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon utveckling av den medicinska rehabiliteringen blev det inte utan istället en total avveckling, till vilken kostnad och med vilka konsekvenser som följd? dessa frågor har aldrig och kommer aldrig att besvaras av Landstinget Västernorrland, och som ni märker så använder jag mig inte en enda gång av begreppet region Västernorrland, då jaga anser att vi inte uppfyller kraven för region status, en uppfattning som delas av många .
Kort sagt läs insändaren så förstår alla att centraliseringen av vården i Västernorrland är en bluff, inte minst med tanke på hur Landstinget slösar pengar på stafetter,direktörer,chefer fallskärmsavtal och andra skumrask avtal. NEJ NU SKALL LANDSTINGS TRAPPAN STÄDAS FRÅN TOPPEN: bort med alla onödiga chefer och konsulter och fördela alla skumrask avtal till vården så räddar vi vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland