Nattviksgatan i Härnösand en trafikfarlig genomfart

Nattviksgatan i Härnösand är en trång gata,trots detta dundrar stora fordon genom detta område som om det vore en Autostrada, Torsviksomrët där Nattviksgatan ligger är ett bstadspmråde som till största delen bebos av Äldre och eller funktionshindrade, varför det är högst anmärkningsvärt att Trafikverket,Region Mitt som har sitt huvudkontor efter samma gata kan tillåta att detta får fortgå,varför ser man inte till att bygga en säkrare tillfart till Region Mitt och hur har man kunnat tillåta en parkering för Husbilar och Husvagnar efter samma gata, och hur kan man tumma så fatalt på trafiksäkerheten Problemet har påtalats för så väl Polisen,Trafikverket,som beslutsfattare i Härnösands Kommun,men inget tycks hända ,och frågan är varför det skall vehöva hända en svår olycka innan nåot görs, och är ett människoliv så lte värt,så att man kn tillåta sig att så fatalt frångå trafiksäkerheten ? Hur kan Trafikverket,Polisen och beslutsfattare i Härnösands Kommun tillåta sådant , och varför skall det först behöva hänmda en tragisk olycka innan man sätter stopp för denna parkering,och kräver en bättre tillfart till Trafikverket.

Nattviksgatan Härnösand en olämplig för tung trafik

Tack och hej

Med anledning av Tidningen Ångermanlands beslut att radera alla bloggar gör jag ett sista inlägg på denna sida och säger tack farväl  och önskar alla en glad och förhoppningsvis inte för våt sommar.

Vill man kan man besöka mig påmina Facebooksidor

Med vänlig hälsning och tillönskan om en varm och skön sommar

 

 

Länets primärvård bantar mest i riket – ”Starkare röster talar för behoven inom specialistvården”

 

Primärvården i Västernorrland backar mest

Hela sjukvården i Västernorrland har snart sagt inte bara bantats mest utan rättare sagt raserats mst i hela Sverige, vi ligger i bottenligan av Landsting vad gäller tillgänglighet, men vi leder även ligan vad gäller oförsvarbara stafettkostnader, en klar följd av politikernas  oförmåga eller skall vi kalla det oförstånd att damma näven i bordet mot tjänstemännen i Landstinget, eftersom det tycks vara tjänstemännen, som diktterar vad politikerna skall besluta om, och oavsett parti är de alla skyldiga till den rasering av vården i Västernorrland och alla svikna löften om utveckling, 4 akutsjukhus blev först tre och sedan 2, inte på grund av  att Landstinget inte har råd med 4 akutsjukhus, nej allt beror på en inkompetenta politiker som inte tycks duga till att slå näven i bordet och sätta stopp för Landstingets rasering, en rasering som kommer att leda till en katastrofal befolkningsminskning beroende på att det saknas just fungerande vård, och ingen skall komma och tala om för mig som medborgare och skattebetalare i Västernorrland att nedrustningen i vården i Västernorrland skulle vara ekonomiskt betingad, nej pengar tycks de ha som gräs när vi ser på hur det slösas på politikerarvoden, stafetter, konsulter och all verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, men hur skall vi som medborgare och skattebetalare få dem att inse att Västernorrlands län kan liknas vid ett sjunkande skepp med 1000-tals passagerare ombord?

Vi skall ju komma i håg att all nedrustning i vården saknar laglig grund och giltiga beslutsunderlag, så det är ju ett rent under att ingen av våra politiker i Landstinget sitter bakom bom och lås, för hade vi som medborgare gjort så mycket dumt så hade vi suttit bakom bom och lås för länge sedan,  och om vi medborgare hade skött våran ekonomi som Landstinget förfar med våra skattemedel så hade vi varit hos kronofogden för länge sedan.

Det är dags  att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och skicka hela denna klan ut i arbete helst i den verklighet som de försätter oss patienter och vårdanställda med tanke på de kaos som den ständiga nedrustningen i vården medfört, till sist skall vi alltså komma oi håg alla svikna löften 3 Akutsjukhus blev 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland lika så, men tack vare att våra politiker i Landstinget inte förstår skillnad mellan Medicinsk och Geriatrisk rehabilitering, så tvingas de som skall rehabiliteras tillbaka till arbete acceptera att det inte finns någon medicinsk rehabilitering i Västernorrland längre, och frågan är när Landsytinget i Västernorrland skall omsätta orden gör om gör rätt i praktiken cad gäller vården?

Beklagligt att Centern tycks springa Sossarnas ärenden .

Beklagligt att C springer S Ärenden. detta gynnar på inga villkor det borgerliga blocket, och minskar även chanserna till maktskifte allt mera, vi skulle ju verkligen ha behövt få bort den rödgröna röran, för att försöka att rädda vad som räddas kan, vården har de ju redan som bekant förstört, trots löften om utveckling av vården i Västernorrland,men nu gäller nog snart våningssängar om man hamnar på sjikhuse,för det råder ju ständigt platsbrist och alldeles för långa väntetider vid så väl planerade spm akuta besök

Bankomater snart den ända vägen till kontanter

Dessa Mackaperer Bankomaterna är i dag det ända sättet att komma över kontanter, dock är detta ett mycket otryggt sätt att hantera kontanter, och det brådskar för bankerna i samarbete med Bnkomat AB att se till att man skapar säkerhetsavstånd, så att varje kund kan göra sina bankuttag så tryggt så möjliht, även om bankomaterna aldrig komme att kunna ersätta den trygghet man hade när man hämtade kontanterna på banken. För mångf ä’r detta även ett hinder, då det är svårft att se texten på skärmarna, och man har , så bakerna har gjort det lätt för sig ,men betydligt krpngligare för kunden, d.v.s om man inte är beredd att betala en massa avgifter för att få kontanter,kontanter som man får hämta som värdebrev på något utlämningsställe,man frågar sig vad har bankerna ehgentligen för uppgift sedan man slutade hantera kontanter? Även här gälelr et kända uttrycket Gör om gör rätt ta tillbaka kontanterna, då ett kontantlöst samhälle är att betrakta som diskriminering .Text och Bild A Andreas Menzel

Bankomaterna ända vägen till kontanter

Politikerna i Landstinget Västtrernorrland den så kallade region Västernorrland har noll koll

 

 

Landstingsrådet Glen Nordlund har noll koll påläget 

God morgon Sverige ,god morgon Västernorrland.
Att våra polöitiker i den så kallade region Västernorrland har noll koll på katastrofen i vården är väl inget nytt.d e har ju överhuvidtaget noll koll på vad de fattar för beslut och vad dessa beslut får för konsekvenser, de saknar all erforderlig kunsap och kompetens för att fatta om så viktiga ingresser, som en fungerande vård utgör för oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte heller att de svikit och ljugit i ca 40 års tid, då de lovat utveckling av vården,dehar noll koll på läget, de fattar ionte att de beslut de fattat och allt jämt fattar om som de säger strukturella förändringar, men som är rena nedläggningen av fungerande vård i Västernorrland är rena svvket och handlar om rena lögner, 4 aktsjukhus vart först 3 då Hde slog spiken i kistan fr en gång i tiden Sveriges bästa Medicinklinik som låg i Härnösand, dehar slagit spiken i kjistan för så väl Sollefteå Akutsjukhus,och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland , fortfarande hävdar de i sitt oförståånd att det handlar om utveckling, fast det i själva veeket handlar om en total nedrustning, de fattar inte att det skulle ha upprättats konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, innan denna radikala sölakt av vården i Västernorrland genomfördes, politikerna fattar inte att det handlar om oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte att det handlar om våra liv och vår hälsa, de fattar inte ett rött lingon av attg det handlar om våra skatetmedel, som de förfarmed som om det vore deras egnam de fattar iunte att för dessa skattemmedel har vi medborgare,mskattebetalare,patienter och vårdanställda rätt att kräva en fungerande vård och god och trygg arbetsmiljö, de fattar intre att de leker med människoliv, dör dem är ett människoliv inget värt, de satsar helldre på sina egna feta löner,arvoden,konsulter chefer och stafetter, de sista en klar följd av nesrustningen i vården i Västernorrland, de fattar inte att deras beslut vilar på felaktiga grunder, tytvärr fattar inte heller vårat rättsväsen att våra lagar måste skrivas om så att det blir möjlöigt för oss medborgare,och skatetbetalare att få rätt i domstol,dit besluten överklagas.
frågan är och vem skall fatta att Vården i Sverige och Västernorrland har kollapsat, och att våra politiker i Landstinget har misskött sittuppdrag, och att det är dags för Landsinget att packa i hop .

Telia släcker ned det fasta telenätet, Vad säger storstadsborna om detta ?

Är det någon som funderat över vad boende io storstäderna säger om att telia tänker släcka ned det fasta telefonnätet, eller är det bara i Norrland man kan ställa till med sådana dumheter ?

Om det även berör storstäderna Stckholm,Malmö,Göteborg, så skall det bli intressant att höra ramaskriet som kommer att uppstå,när de märker att det är tydt i luren, De kan ju börja att släcka ned i storstäderna,så kommer det nog snart att ge sig själv.

Trafikverkets tillfart i Västernorrland Region Mitt en livsfarlig tillfart

Trafikverkets tillfart till Region mitt med kontor i Härnösand

Sedan drygt 12 år bor jag på Nattviksgatan 5 granne med region mitts huvudkontor i Västernorrland, där ni har erat regionkontor för region mitt på Nattviksgatan 8 .

Dagligen går det tunga transporter till Trafikverket region mitts kontor i Härnösand genom en hårnålskurva, alltså en tillfart som absolut inte ägnar sig för tung trafik, inte minst med tanke på att tung trafik till just trafikverket går rakt igenom ett bostadsområd, som till största delen bebos av, äldre och eller funktionshindrade, som till största delen är beroende av hjälpmedel, för att ta sig fram,

Då Trafikverket är högsta instans för trafiksäkerheten i Sverige ter det sig mycket märkligt att man tillåter en tillfart för bland annat tunga godstransporter genom ett bostadsområde, och frågan är varför inte Trafikverket hakade på och byggde en mer trafiksäker tillfart än dagens tillfart, att detta är förbundet med kostnader är självklart, men det måste även vara en självklarhet att Trafikverket som högsta instans för Trafiksäkerheten skall värna om allas trafiksäkerhet, alltså även om trafiksäkerheten för oss fotgängare som dessutom många gånger är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram och jag förvätar mig att  man så snart så möjligt tittar på frågan och sätter spaden i backen för att förböät5ra trafiksäkerheten för alla , alltså även för oss fotgängare, som dessutom är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram , och jag ser tacksamt fram emot svar om vad ni tänker vidta för åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem.

Frågan har lyfts fram flera gånger dock tråkigt nog utan resultat, och frågan är om och i så fall varför det först skall behöva hända någon tragisk olycka innan åtgärder vidtas för att värna om Trafiksäkerheten för alla

Härnösand 2019-05-15

 

Med vänlig hälsning och tacksam för snart svar

 

Andreas Menzel

 

 

Appro på att släcka ner det fasta tellefonnätet i Sverige

Hallå ni omdömmeslösa beslutsfattare som beslutat om att haverera det svenska telefonnätet., Har ni någonsin tänkt på de mycket fördande konsekvenser det redan har fått och kommer att få för allt flera? I stora delar av Motrland har man redan släckt der det fasta telefonnätet, och någon täckning för mobilteleffon finns inte. Ni som beslutar om denna idioti tycks ha tappat bessinning,sans och vett, imnte alla bor i storstäder som Stckholm,Göteborg och Malmö. Nej Sverige består av mycket ,era, ett Norrland som ni inte tyckks ha hum om var det ligger,trots att ni i storstäderna är mycket beroemde av Norrland,inte minst ur energisynpunkt, det ärdags att ni som beslutar om dessa försämringfar vaknar och inser att, en endsläckning av det fasta telefonnätet är ett stort backsteg i svensk utveckling .Så ta förnuftet till fånga och stoppa den negativa utvcklingen, vad gäller telefonin i Sverige