Samtrans förnekar telefonfel

Sedan  Onsdag morgon 07:00 försöker jag komma i kontakt med samtrans Ånge.Detta är dock omöjligt,eftersom de har ett fel, des värre drabbar det mig som kund ochj jag råder alla som har färdtjänst och behöver komma i kontak med dem att ringa 0690 76 40 00 Hur kan man i sten neka att man har ett fel när till och med de lokala taxibolagen säger samma sak. Kom i håg devoisen kunden i centrum och kunden har alltid rätt,

Viktigt att allmänheten får möjlighet att belysa för medborgarna viktiga frågor

Det är viktigt att medbrharna aggerar i för medborgarna viktiga frågor , därför är det mycket bra att Härnösands Kommun inte helt har slopat chansen för medborgarna att ställa frågor och i vissa fall aggera i viktiga frågor och dagens frågr måste ända ha ansetts utgöra ett visst värde för våra beslutsfattare som gjorde ett undantag och lät mig som förslagsställare ,lägga tyngd bakom de frågor som jag hade  lagts fram till dagens sammanträde, den ena gällande trafiksittuationen på nybrogatan och den andra gällande avfasningar av truttoarer , något som är viktigt inte minst för att göra det så lätt så möjligt för funktionshindrade elller äldre vilka är beroende av hjälpmedel för att ta sig fram,jag skulle bara önska att många fler agerade, för det lägger bättre tyngd bakom dessa och många andra frågor inte minst vad gäller tillgänglighet

Andreasd Menzel i Kommunfullmäktige i Härnösandhttp://harnosand.webbtvkf.se/?20190429

 

Storsatsning på primärvården bromsas – oro över regionens ekonomi: ”Otroligt bekymmersamt”

Om nu läget är så bekymmersamt, varför hör vi då inte ett ljud om att det skall sparas bland,chefer ,direktörer och konsulter i Landstinget, detta bevisar ju bara att man inte har förstått var problemet med de axelererannde kostnaderna ligger i toppen och man tycks inte ha förstått att besparingarna i vården som får ta de hårdaste smällarna har nått gränsen för länge sedan, När skall Landstinget inse att det är i toppen det måste sparas för att inte äventyra,det viktigaste v¨rden i Västernorrland

Regionens kostym behöver krympas med närmare 200 000 000

Landstingets kostym behöver enligt uppgifter krympas med närmare 200 miljoner kronor  och detta skall som vanligt ske på den redan hårt bantade och hårt ansatta vården i Västernorrland, och man frågar sig varför det aldrig talas om att det skall sparas på politiker,tjänstemeän ,komsulter och stafetetr  ,där tycks det finnas hur mycket pengar som helst,  nog blir frågan om Landstingets existens allt mera befogad, när man ser och hör hur det skärs i verksamheter som drabbar medborgarna och skattebetalarna rent praktiskt , medan vi måste vara med och betala alla kostnader som, uppstår för stafetter,direktörer, konsulter och en mass verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, det brådskar att avveckla region Västernorrland och se till att Staten eler annan mer ansvarskännande hu´vudmann övertar ansvaret för vården.

Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Landstinget skall spara 14 miljoner på vård

Enligt uppgifter till media skall landstinget spara 14 miljoner på vården i Västernorrland. Detta kan inte anses rimligt eller relivant eftersom miljontals kronor  har gott till konsulkter, chefer och stafetter, det sista en klar följf av Landstingets nedrustning i vården.vilket fått till följd att vårdpersonalen flyr Västernorrlands läns Landsting, och kloset i vården blir bara värre och värre och drabbar såvälk patienter som vårdpersonal, man frågar soig när skall Landstinget börja spara på sådant som inte har med Landstingsverksamhet att göra , och när skall Landstinget inse att fortsatt nedrustning i vården kommer att innebära Västernorrlands Läns död?

Sppara rätt skär från topopen och sluta gräva från botten

Landstingsrådet Glen Nordlund

Trafikverkets tillfart i Härnösand

Trafikverkets tillfart i Härnösand är en mycket trafikfarlig tillfart,eftersom den går genom ett bostadsområde som till största del bebos av äldre och funktionshindrade,många beroende av hjälpmedel, och frågan är hur detta överrensstämmer med trafikverkets säkerhetstänkande och frågan är när Trafikvettet kommer igång med projektering och byggande av en säkrare tillfart till sitt huvudkontor på Nattviksgatan i Härnösand .Man måste verkligen ifrågasätta Trafikverkets säkerhetstänkande när man låter tunga fordon däna genom bostadsområde.

Trafikverkets tillfart i Härnösand en ren trafikfara

 

Utvecklingen avPrimärvården i Västernorrland bromsas av regionstyrelsen

https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-bakslag-for-primarvarden-vardigt-liv-for-aldre-riskerar-forsvinna-nar-regionstyrelsen-bromsar-satsning?fbclid=IwAR0ZNR0PFVHa52ujp2FQ0C5vdGWCvTtkQd5qOxemKzi2VYK

Regionstyrelsen skall inte bromsa en utveckling utökning av primärvåeden,utam skall se till att städa Landstingstrappan från toppen och använda pengarna rätt eftersom all anna vård snart är ett minne blott och primärvården snart inte klarar sitt uppdrag öängre, ett uppdrag som har blivit allt mer komplicerat eftersom Landstinget hela tiden nedrustar vården i Västernoorland

Landstinget Västernorrland går back

https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/222343/2019-04-09/7633821/Har-gatt-tva-miljarder-back-de-senaste-13-aren

Klart man går back, när allt skall centraliseras till Sundsvall och när vårdpersonal flyr Västernorrlands Läns Landsting,vilket får till följd att man måste hyra in dyra stafetter, men kanske det största problemet ändå måste anses vara Landstingsledningens okunskap och inkompetens vad man skall spara på, och ayy man måste skära från toppen för att klara verksamheten , och då givetvis den viktiigaste verksamheten ur medborgarsynpunkt vården,, det är alltså foprtfarande mycket brådskande att sopa Landstingstraooan från topppen om inte det viktigase man har som uppgift vården skall kolappsa, vilket den väl egentligen redan måste anses ha gjort för lä’änge sedan.
Alltså uppmaningen är kort och gott Gör om gör rätt skäör från toppen sluta gräva från botten, och frfamförallth se till att någongång besitta ett uns kompetems ,o,kunskap och förståelse i att ni handhar skattemedel och att ni därmed har hela Västernorrlands befolkning i era händer , viljet även innebär att ni enöligt lagen är skyöldiga att upprätta konsekvensbeskribningar och kostnadsanalyser om ni överhuvudtaget skall fortsäyta mederan osthyverprincip i vården.

Det är dags för Staten att överta ansvaret för vården och lägga kolossen på lerfötter Landstinget i malpåse3 en gång för all, ni har sbikit och öjugit folket alldeles för länge.

Landstingsrådet Glen Nordlund