Överklagat beslut

Överklagan och inhibition d.v.s. Verkställighetsförbud av beslut fattat av Landstinget i Västernorrland
Landstinget har 2016-06-14 beslutat om nedläggning av Rehabmediicin i Härnösand och all akutortopedi vid Sollefteå Akutsjukhus
Härmed överklagar Undertecknad det av Landstinget fattade beslutet om stängning av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå.
En stängning av Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedin i Sollefteå kommer i så väsentlig grad att försämra vårdkvalliten samt att den utgör fara för patientsäkerheten, som redan innan stanningen av nämnda enheter utgör fara för patienterna, då arbetsbelastningen och överbeläggningarna vid Länssjukhuset kommer att öka mångdubbelt, vilket kommer att kosta Landstinget i Västernorrland mångmiljonvelopp i böter, pengar som i stället skall användas till att tillhandahålla en säker och kvalitativt god vård.
Vad gäller Rehabmedicin i Härnösand är de specialiserade på bland annat Neurologiska sjukdomar. Något som måste tillvaratas då just Neurologiskt handikappade och sjuka redan är en eftersatt grupp i vården , genom sitt beslut diskrimminerar Landstinget en grupp av människor som till följd av sina funktionshinder och sjukdomar har det besvärligt och detta kan vi som medborgare och drabbade omöjligt acceptera .
Det finns inte heller något ting sagt om hur mycket man har sparat eller kommer att spara på administration vid Landstingskansliet i i hörhållande till nedrustningen i vården i Västernorrland
Dessutom saknas allt jämt så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och således är beslutet olagligt och skall omedelbart beläggas med verkställighetsförbud.
Lagrum Till stöd för min talan hänvisar jag till kommunallagen
Härnösand 2016-06-14
Andreas Menzel

Utebliven tidning

God morgon !Har tidningsbuden semester eller har de svårt att hitta ? Ja i vart fall vart man utan tidning nu på morgonen, och kontaktar man tidningen Ångermanland , så hamnar man i Borlänge, Så nu får man gå och köpa en tidning trots att man har prenumeration 25 Kroner extra för utebliven tidning vart priset