Operafestivalens avslutningskonsert

Operafestivalens avskedskonsert
Operafestivalens avskedskonsert
På lördagskvällen gavs en avslutningskonsert med operaakademins deltagare, konserten gavs på St. Petri logen och var en konsert med mycket varierade inslag, en konsert som utlovats av ansvariga, skulle bli något ut över det vanliga, och nog blev det så. Tack alla medverkande och ansvariga för denna operafestival, som jag hoppas skall komma tillbaka nästa år

Landstingets Eva Back Beklagar Ambulanssjukvårdens utveckling ?

Eva Back Landstinget Västernorrland ´säger sig beklaga ambulanssjukvårdens utgång, en beklagan som vi nog till mans ställer oss tveksamma till med tanke på

hur Landstinget sköter vården i Västernorrland ,Och i dag har hon mage att gå ut och förneka att Sollefteå Sjukhus skulle vara i fara. Och vad gör då Elisabeth Strömqvist i egenskap av Landstingsråd,. Ingenting Nej Rädda sjukvården i Västernorrland Rädda Ambulanssjukvården Stoppa nerrustningen i vården och Lägg ned Landstinget Man frågar sig om Elisabeth Strömqvist och andra i Landstinget har abdikerat

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden. Jag kräver att alla i Landstinget omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården ,

 

Andreas Menzel

 

Allt längre ambulanstransporter problem för SOS

Ambulanstransporterna i länet blir allt längre till följd av svåra överbeläggningsproblem vid Sundsvall Sjukhus då patienser från Sundsvall och Timrå körs till Sollefteå en transportsträcka på ca 160 kilometer enkel resavilket medfört att SOS fått problem i form av för få ambulanser, vilket kan ställa till det väldigt vid svåra olyckor.Allt detta var dock väl känt när man lade ned Härnösands sjukhus och nu tycks göra samma dumhet i Sollefteåmed ännu större problem för SOS  med allt längre trasportsträckor och  transporttider.Men vill man som medborgare visa sin avsky mot Landstingets nedrustning i vården finns ett allternativ i form av ett upprop som heter stoppa nedrusningen i vården, för det är precis vad som måste till för att komma till rättamed rådande kaos http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenVi måste som medborgare säga i från Landstingets ständiga nedrustning och då är detta ett av många sätt

 

Andreas Menzel