Bankernas kontanthanering dyr affär för den enskilde Det går utför för Sverige

Sedan årsskiftet är det definitivt slut med kontanter från banken, och i stället tvingas man beställa pengar och sedan hämta ut dem på ett utlämningsställe, alltså inte banken man får ett SMS som talar om var ett värdebrev med pengar finns att hämta, d.v.s. om det fungerar med SMS som är det ända meddelandet man får,  det sätt som i övrigt står till buds är dessa förbaskade bankomater, som allt mer tycks ta över den personliga servicen och oavkortat frågar man sig om våra ungtuppar i bankledningar och börshajar inser vad de ställt till med för problem för många människor, främst äldre och personer med olika funktionsnedsättningar, visst kan man få kontanter, men då får man betala 50 spänn per leverans och frågan är för vad jag skall bestraffas med 50 kronor eftersom jag tvingas hämta mitt värdebrev med pengar själv alltså ingens service här heller,det går utför med Sveriges välfärdssamhälle

Avskaffandet av kontanter en dyfr affär för den enskilde

Förre Rikspolischefen Björn Eriksson varnar för bankernas naivitet om avskaffandet av kontanter

DIGITAL DIKTATUR ,Hör nu uppp alla förespräkare för avskaffandet av kontanter. tidigare Rikspolischefen Björn Eriksson varnar med all rätt för en digital diktatur och naivitet i och med bankernas avskaffande av kontanter, Så slå av på tajkten ni som är med och förstör vårat kära Sverige genom att sköta allt via internetbak, se till att behålla och utveckla ett samhälle för alla Bojkotyta bankernas diktaturfassoner att avskaffa kontanterna och därmed diskriminera stora hrupper av människor, det är vad tidigare Rikspolischefen Björn Eriksson mycket tydligt och riktigt vill säga och jag och många med mig hoppas att alla bank och Internethajar LÄSER OCH FATTAR DETTA VIIKTIGA UTTALANDE AV EN KLOK MAN

Bankernas avskaffande av kontanter

Bankernas försämrade service slår hårt mot de mest utsatta grupperna i Sverige Handikappade-Sjuka och Äldre. Detta måste stoppas.
Tillskriver er som mycket aktiv i för berörd grupp i viktiga frågor i samhället och hoppas att ni vill ta upp denna fråga till diskussion i erat forum
Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem för många. Inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.
Diskussion har förts med aktuell bank, och tidigare även med Sveriges riksbankschef Stefan Ingves svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering .
Men eftersom dessa diskussioner har förts utan större förståelse från vare sig Riksbanken eller andra banker och eftersom ett kontantlöst samhälle drabbar de mest utsatts grupper i vårat samhälle så som handikappade, äldre och sjuka, och eftersom dessa diskussioner inte har lett någon vart i någon positiv riktning, är det dags att Sveriges handikapporganisationer enar sig i ett skarpt uttalande riktat mot bankernas agerande och överlämnar ett sådant uttalande /en sådan protest till så väl Sveriges Regering som Sveriges Riksbank och Sveriges banker, och de4t brådskar eftersom raseringen och därmed diskrimineringen redan måste anses allt för långt framskriden
Ps Tacksam för svar och fortlöpande information i aktuell fråga då jag är engagerad så väl politiskt som i olika funktionshinderföreningar.

Skickat till Regeringen

Härnösand 2019-01-02

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Bankernas upphörande med kontanter slåt hårt mot de mest utsatta grupperna i samhället

Bankernas försämrade service slår hårt mot de mest utsatta grupperna i Sverige Handikappade-Sjuka och äldre. Detta måste stoppas.
Tillskriver er som mycket aktiv i för berörd grupp i viktiga frågor i samhället och hoppas att ni vill ta upp denna fråga till diskussion i erat forum
Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem för många. Inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.
Diskussion har förts med aktuell bank, och tidigare även med Sveriges riksbankschef Stefan Ingves svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering .
Men eftersom dessa diskussioner har förts utan större förståelse från vare sig Riksbanken eller andra banker och eftersom ett kontantlöst samhälle drabbar de mest utsatts grupper i vårat samhälle så som handikappade, äldre och sjuka, och eftersom dessa diskussioner inte har lett någon vart i någon positiv riktning, är det dags att Sveriges handikapporganisationer enar sig i ett skarpt uttalande riktat mot bankernas agerande och överlämnar ett sådant uttalande /en sådan protest till så väl Sveriges Regering som Sveriges Riksbank och Sveriges banker, och de4t brådskar eftersom raseringen och därmed diskrimineringen redan måste anses allt för långt framskriden
Ps Tacksam för svar och fortlöpande information i aktuell fråga då jag är så engagerad så väl politiskt som i olika funktionshinderföreningar.

Dags för bakerna att göra om och göra rätt i frågan om kontanthanteringen

Härnösands Kommun
Kommunfullmäktige
871 45 Härnösand

Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.

Diskussion har förts med aktuell bank, och svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering

Härnösand 2018-12-17

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Bankernas försämrade service, och säkerhet

Bankerna försämrar servicen och säkerheten för oss kunder, genom att man först tagit bort kontanthanteringen och hänvisa till bankomaternas, den senaste tiden har 2 bankomater, den bästa vid Tidningen Ångermanland och en på Köpmangatan i Härnösand tagits bort, samtidigt utsätter bankerna oss kunder för såväl otrygghet som diskriminering i och med att hänvisa alla kontantuttag till bankomater, själv har jag mycket svårt att se texten på displayerna, samtidigt som jag inte kan ta mig undin om någon skulle vara ute efter att råna mig, men bankerna envisas med att bankomaterna är ett säkert sätt att hantera pengar på, detta är ännu en gång bevis på att vad den lilla människan har för åsikt struntar överheten fullständigt i, man frågar sig vart är det på väg med jämlikheten i Sverige,? Man kan bara konstatera att det går utför och det går fort om inget görs för att stoppa den negativa utvecklingen i Svenskt samhälle, detta gäller så väl bankerna som nedrustningen i vården, där vårdpersonalen är beundransvärda, men där politikerna är som elefanter i glashus, genom att totalt strunta i medborgarna, Johan Nilsson hänvisar till att man lägger ned stora resurser på att förbättra säkerheten genom att placera bankomaterna inomhus, jo visserligen kan det vara så, men bankomater är var än de sitter en otrygghet, då rånrisken ökar och då denna negativa utveckling, läs avveckling ännu en gång drabbar de mest utsätta, äldre och funktionshindrade, det är dags att banker och andra viktiga samhällsfunktioner som har till uppgift att serva oss medborgare, gör om och gör rätt, återinför kontanter, stoppar nedrustningen i vården och allt annat som är negativ för Sverige i framtiden, annars riskerar Sverige att bli ett Land med ökade klassklyftor, vilket knappast någon ända människa kan vara beredd att medverka till, inte heller bankerna.

 

Otrygg samhällsmedborgare i Härnösand

Vart är vårat kära Sverige på väg ?

God morgon!

Så har då Sverige närmat sig ytterligare ett steg mot diskriminering i och med att Bankerna alltså även Handelsbanken som lovade att behålla kontanterna nu har gjort slag i saken och slagit följe med de övriga bankerna genom att avskaffa kontanthanteringen, hur stämmer då detta överens med ett samhälle för alla? Inte alls, och hur resonerar och tänker bankerna vad gäller säkerheten som urholkats rejält när jag skall stå vid bankomaten och öppet slå min kod, vilket kan leda till rån med följande konsekvenser! Gott folk vart är Sverige på väg? Utför stupet, man frågar sig när skall vårat kära Sverige bli ett Sverige till för alla?

Vi behöver en regering som kraftfullt säger i från och värnar om Sverige och oss medborgare och skattebetalare, detta gäller i de flesta samhällsleden.

Bankernas avskaffande av kontanter

Dags att stoppa Bankerna beslut om att avskaffa kontanthanteringen, och det måste anses högst angeläget och dags för handikapporganisationerna att agerar i frågan om bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen.För många, kommer bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen att innebära omfattande problem, då många personer med funktionsnedsättningar vare sig har eller får inneha bankkort, många får och kan dock hantera mindre summor kontanter, något som ser ut att bli omöjligt för många i bland annat Härnösand där Handelsbanken som sista bank beslutat att avskaffa kontanthanteringen från och med 1 november 2018, något som måste anses utgöra en form av diskriminering, dessutom, är det betydligt mer osäkert och otryggt för mig som medborgare och bankkund  att hämta kontanter i en bankomat än inne på ett bankkontor, till detta kommer att bankomaternas text i de allra flesta fallen är mycket svår att läsa eftersom de har en mycket underlig textfärg, och hur stämmer bankernas beslut överens med ett samhälle tillgängligt för alla? tyvärr rätt dåligt. Åter kan vi alltså ta del av ett beslut fattat av en grupp fullt friska starka människor som i de flesta fall inte heller tycks ha tänkt på den ökade rånrisken, när man tvingas stå i kö till bankomaterna, och vad har bankerna för reserver för att ersätta eventuella förluster för kunder som tidigare kunde hämta sina pengar tryggt och säkert inne på ett bankkontor? vidare har många äldre varken tillgång till dator eller internet och kan således inte heller göra sina bankärenden via dator, Om jag vill ha kontanter kan jag visserligen beställa sådana, men får då betala en tilläggsavgift på ca 50 kr/gång tala om ocker, den beskrivna situationen har även beskrivits för banktjänstemän, som dock hänvisar till att kontanthanteringen har avtagit i sådan grad så att den skall avskaffas, är detta ett samhälle till för alla? Nej Absolut inte, det är alltså bråttom för bankerna att omgående tänka och göra om och göra rätt.